Følte at «gifteringen» gikk rett i gulvet under forlovelsesselskapet til Hammerfest og Kvalsund

Kommunestyrene til Kvalsund og Hammerfest hadde felles møte, som ble ledet av fylkesmann Ingvild Aleksandersen. Alle vedtak ble enstemmig, men da leder av den nye Fellesnemnda som skal føre kommunene sammen skulle velges ble det uro. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Da kommunestyrerepresentant Vegard Loke (KrF) fremmet forslag om at Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) skulle lede Fellesnemnda for kommunesammenslåingen av Kvalsund og Hammerfest, og ikke Hammerfests varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap), ble det uro i forlovelsesselskapet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

Dette skjedde under det felles kommunestyremøtet på AKS, som fylkesmann Ingvild Aleksandersen hadde innkalt de to kommunene til. Her ble den videre prosessen for kommunesammenslåingen av de to kommunene ble bestemt. Det ble enstemmighet i alle vedtak som ble fremmet, men ikke da leder av Fellesnemnda som skal styre sammenslåingsprosessen skulle velges.

Hammerfest har ti representanter og Kvalsund ni i nemnda, og Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm foreslo selv varaordfører Marianne Sivertsen Næss fra nabokommunen som leder. Uroen brøt først løs da Kvalsunds Vegard Loke (KrF) entret talerstolen og viste til at det vil være god distriktspolitikk å velge ordføreren i Kvalsund som leder.

Vil ha en hånd på rattet

– Da får også vi en hånd på rattet, sa reprentant Vegard Loke, som var den som sikret flertall i kommunestyret i Kvalsund til sammenslåing for de som husker det. Men i dag skapte Loke, som også er sogneprest i Kvalsund, uro i forlovelsesselskapet.

Kommunestyrerepresentant Vegard Loke (KrF), som også sogneprest i Kvalsund, sier til avisa Hammerfestingen at han synes ikke det ville vært urimelig at Kvalsund fikk ledervervet. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Hammerfest Arbeiderpartis Kurt Methi entret talerstolen og fremmet Terje Wikstrøm som nestleder, og pekte på at det også ville være uheldig å ha en ordfører til å lede nemnda.

– Når det er to forslag på leder så er det normalt med skriflig votering. Jeg tror vi skal følge det regelverket, foreslo Hammerfests ordfører Alf E. Jakobsen, mens Terje Wikstrøm svarte at han er fullt ut komfortabel med Sivertsen Næss som leder og seg selv som nestleder.

Forlovelsesselskap

– Trakk Wikstrøm sitt kandidatur som leder, spurte Tom Kristian Tommen Hermo, men Wikstrøm måtte påpeke at han ikke var forslagsstiller og dermed var det ikke opp til ham å trekke forslaget som var kommet fra KrF-representanten.

– Og der fikk jeg på følelsen av at gifteringen gikk rett i gulvet, sa Reidar Johansen (SV) da diskusjonen startet etter at Loke foreslo Terje Wikstrøm som leder av Fellesnemda for sammenslåingen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Vi er i et forlovelsesselskap og nå fikk jeg følelsen av at gifteringen falt i gulvet, sa SVs Reidar Johansen, men da de 19 medlemmene hadde gitt sin stemme til ledervervet gikk 17 for varaordfører Marianne Sivertsen Næss.

– Bedre maktbalanse

– Sammenslåingsvedtaket i Kvalsund hadde ikke kommet uten meg, sier representant Vegard Loke (KrF) til avisa Hammerfestingen, og er klar på at i hans hode er det ikke urimelig at Kvalsund som sitter med mindretall i Fellesnemnda fikk lederen.

Han viser til at Hammerfest har ti medlemmer i nemnda og Kvalsund ni, og mener det ville vært en bedre maktbalanse om Kvalsund fikk sitte i førersetet.

– Men nå har vi gjort et vedtak, og det bøyer jeg meg for, påpeker kommunestyrerepresentant Vegard Loke. Det er Fellesnemnda som styrer den videre prosessen under sammenslåingsprosessen med fullmakter fra begge kommunestyrer.

Ukens avis:

Ikke glem å få med deg ukens avis. Vår digitale versjon (pdf) finner du her.

 

Del dette: