Fordelsprogrammet

 

Som årsabonnent på Hammerfestingen får du gode tilbud og faste rabatter hos lokale bedrifter ved fremvising av kortet. Du vil du også motta vårt nyhetsbrev ukentlig med våre utvalgte tilbud.

Peppes Pizza Hammerfest

10% rabatt når du spiser pizza
i restauranten.

Scandic Hammerfest

10% rabatt på mat og drikke.
Gjelder IKKE alkoholholdig drikke.

Zecurecode

50% rabatt på datapatruljegn
Gjelder KUN Hammerfest.

Kleven Jakt & Fiske

10% avslag på varer i butikken

Holm spa

10% rabatt på ALLE behandlinger

Du verden

10% rabatt på mat i restauranten.

SAGA MOBIL

5% rabatt på alle mobilabonnement..
Kontakt Hammerfestingen

Smart hotel

10% rabatt på dagens pris
på overnatting.

Dickson Restaurant Hammerfest

10% rabatt på mat i restauranten.

Som bedrift i fordel­spro­gram­met får du anled­ning til å glede leserne av Ham­mer­festin­gen og til å pro­motere din bedrift og sam­tidig være med på å vise vik­tigheten av å han­dle lokalt.

Fordel­sko­rtets overordnede mål er å skape en merver­di for våre lesere og våre abon­nen­ter.

Fordel­sko­rtet er et gratis ini­ta­tiv som er for­be­hold våre abon­nen­ter og våre annon­sør­er.

Skaff deg fordel­sko­rtet ved å abon­nere på lokalav­isa Ham­mer­festin­gen.

Der­som du abon­ner­er, 1 år, mot­tar du fordel­sko­rtet automa­tisk i posten.

Fordel­spro­gram­met leter stadig etter gode tilbud å kunne til­by våre lesere. Send oss mail med ditt tilbud. Vi sender ut ukentlige nyhets­brev og pro­moter­er våre part­nere. Fordel­spro­gram­met er for­be­holdt våre annon­sør­er.

Ønsker du og din bedrift å støtte opp om lokal han­del og gi våre lesere lokale tilbud kon­takt: 

Håkon på 900 39 911 eller hakon@hammerfestingen.no

Jill på 97 87 12 33 eller jill@hammerfestingen.no

Del dette: