Foreslår å lage en kommunal vikarpool

Varaordfører Marianne Sivertsen Næss og ordfører Alf E. Jakobsen.

Hammerfest Arbeiderparti foreslår å bygge en egen vikarpool i kommunal regi for å få ned bruken og kostnadene ved leie av bemannings-/vikarbyrå.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

– Her skal det opprettes minimum ti faste stillinger med egen avdelingsleder. Fem av stilligene skal være helsefagarbeider, og fem være sykepleiere/vernepleiere, sa Arbeiderpartiets Kurt Methi, som fremmet forslaget i kommunestyret.

Forslaget går ut på at stillingene skal dekke opp de behov som er innen hjemmetjenesten, tjenesten for funksjonshemmede, Rypefjord sykehjem og Kirkeparken omsorgssenter, og at det skal tilbys en ekstra bonus på 50.000 kroner per år for å få ansatte til å være fleksibel og kan jobbe annenhver helg.

– Der det er mulig, kan disse stillingene ses i sammenheng med andre deltidsstillinger. Slik at vi øker antall hele stillinger i kommunen, sa Kurt Methi, som ønsker at rådmannen tar det verbale forslaget videre i 2018.

Hammerfest SVs Reidar Johansen har foreslått å øke eiendomsskatten på boliger fra to promille til tre for å kunne redusere foreldrebetaling i skolefritidsordningen og holde satsene på hjemmebasert bistand på 2015-nivå, men har ikke fått gehør for det fra de andre partiene.

Kommunestyret har tatt pause fram til ca. klokken 12.45. Etter det kan du følge kommunestyremøtet direkte her: https://hammerfest.kommunetv.no/bruker/?live=1&sid=1&cid=1&autoPlay=True&embed=0#

Du kan selvsagt lese mer fra kommunestyret i ukens avis, som kommer ut på gata i Hammerfest onsdag.

Annonse:

Annonse

Del dette: