Fredag slipper Raymond Robertsen sitt debutalbum «Common Ground»

Fredag 16. feb­ru­ar blir en spe­siell dag for Ray­mond Robert­sen og Lars Rune Rebbestad. Da kan du laste ned eller streame den nye pla­ta. Foto: Pri­vat

Etter mange år i støpeskjeen er Raymond Robertsen endelig klar for å slippe sitt debutalbum, og klar for å møte sine lyttere på digitale streamingsplattformer.

– Utgivelsen «Com­mon Ground» innehold­er 11 låter skrevet av Ray­mond og vil finnes over­alt hvor du laster ned eller stream­er musikken din, forteller pro­dusent Lars Rune Rebbestad, som selvsagt også har hatt en sen­tral rolle under hele pros­essen.
– 16. feb­ru­ar er en spe­siell dag for dette lille plate­sel­skapet, fort­set­ter han.  For dette har vært en lang og innhold­srik reise for både pro­dusen­ten og hov­ed­per­so­n­en selv.
– Jeg er veldig stolt over det jeg har lagd, men sam­tidig er det med skrekkb­land­et fryd jeg ser fram til plates­lip­pet, sa Ray­mond Robert­sen til avisa Ham­mer­festin­gen tidligere i vin­ter.

Ham­mer­festin­gen skrev om de to som var i Abbey Road Stu­dios. Alt­så samme plat­es­tu­dio som The Bea­t­les, og mas­terteknikeren Geoff Pesche som de har brukt har blant annet job­bet med store stjern­er som Cold­play, Dire Straits, Jim­my Page & Robert Plant, samt Kylie Minoque. Fak­sim­i­le: 4. jan­u­ar 2018.

– Det var en lang pros­ess å over­tale Ray­mond til å syn­ge å formi­dle sine flotte sanger selv, noe jeg synes han gjør veldig bra. Det har vært mye fram og tilbake, men nå er den her, sier Lars Rune Rebbestad i dag.
Han sender også takk for fan­tastisk bis­tand fra Ingrid Flatøy, Kim Mikkelsen og ikke minst Ray­monds bedre halvdel Hilde Johnsen for kor­ing, samt Erlend Eide for sak­so­fon og Geoff Pesche for mas­ter­ingsjobb.
Ray­mond Robert­sen har job­bet med pla­ta sam­men med pro­dusent Lars Rune Rebbestad siden 2012. Nå gjen­står bare å vente på mot­takelsen.

Fak­sim­i­le: Ham­mer­festin­gen

– Blir det tatt imot og forstått på samme vis som jeg har laget det? Jeg er omtrent livredd når jeg tenker på at jeg skal gi ut plate, sa Robert­sen til avisa i jan­u­ar.
Han er vant til å være i offent­lighetens søkelys både som tidligere lokalpoli­tik­er i Ham­mer­fest, tidligere stort­ingsrep­re­sen­tant, de siste årene som daglig led­er i region­rådet i Vest-Finn­mark, styreled­er i FeFo og råd­mann i Nord­kapp, og nå skal han også vise fram en side av seg selv som kun hans ven­ner kjen­ner til.
– Grat­ulerer hjerteligst med plat­ede­buten din Ray­mond, hilser Rebbestad.
Han forteller at Ray­monds debu­tal­bum kan lastes ned fra alle plat­tformer hvor du laster ned eller stream­er musikken din, som for eksem­pel Spo­ti­fy for de som bruk­er det.
Annonse:

Annonse: Husk at det er super­tors­dag og langåpent på Nis­sen sen­ter.

Del dette: