Frister med fart og spenning, høyt tempo, dueller, susende scoringer og topp innsats

HIF/STEINs små­jen­ter 03 arran­ger­er serierunde i Fut­sal for jen­ter 14 fra hele Finn­mark i Isb­jørn­hallen, lørdag 13. og søndag 14. jan­u­ar.

For første gang i historien arrangeres Futsalkamper for jenter i Hammerfest.

– Vi får besøk av lag fra Bjørnevatn, Tana og Kau­tokeino. Lagene møttes til første seriehelg i årets seriespill i Tana før jul. Hvert lag spilte 6 kam­per over 2x15 min, og kam­p­ene var jevn­spilte og spen­nende, forteller tren­er og lagled­er Jan Steinar Paulsen.
HIF/STEIN 1 top­per tabellen foran Bjørnevatn, og det blir ifølge han spen­nende å følge ham­mer­fest­jen­tene i egen lekegrind 13. og 14. jan­u­ar.
Isb­jørn­hallen var i romju­la are­na for den klas­siske romjul­sturner­inga. Paulsen som i en årrekke har vært primus motor for arrange­mentet håper at mange ble betatt av spill­for­men der, og kom­mer for å støtte både egne jen­ter og andre lag i Isb­jørn­hallen de to aktuelle dagene.

– Støtt jen­tene i kam­p­en om å bli den første seriemesteren i Fut­sal i Finn­mark. Fut­sal er fart og spen­ning, høyt tem­po, dueller, susende scoringer og topp innsats, opp­for­dr­er tren­er og lagled­er Jan Steinar Paulsen.

Første lag ut er et realt lokalder­by hvor HIF/STEIN 1 møter HIF/STEIN 2 — lørdag 13.1. kl. 1330.
– Støtt jen­tene i kam­p­en om å bli den første seriemesteren i Fut­sal i Finn­mark. Fut­sal er fart og spen­ning, høyt tem­po, dueller, susende scoringer og topp innsats. Vi håper å kunne lage fot­ballfest i Ham­mer­fest disse dagene — kom deg i Isb­jørn­hallen, opp­for­dr­er Paulsen.
Annonse: Se hva som skjer på AKS

 

 

Del dette: