Har funnet feilen og strømmen er tilbake i Rypefjord

Etter at del­er av Rype­fjord ble uten strøm måtte mon­tørene ut og sjekke høyspent­mas­ter ved Jans­van­net. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Etter strømbruddet, som varte i et par timer i kveld i deler av Rypefjord, er strømmen nå kommet tilbake. Her ser du noen bilder tatt i kveld.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

I en SMS til abon­nen­ter varslet Ham­mer­fest Ener­gi etter ca. en times brudd at det var feil i høyspent nett mot Rype­fjord, at feil­søk­ing pågikk og at strøm­brud­det kunne vare til ut på nat­ten. Men strøm­men kom alt­så tilbake rundt klokken 22.15.

Annonse:

Annonse: Disse bruk­t­bi­lene finner du hos Ham­mer­fest Auto i Rype­fjord (Bil & Bo).

På sosiale medi­er kunne man lese at det var observert et grønt lys i Storsvin­gen, og at det deretter spru­ta gnis­ter fra høyspen­tled­ninger ved Jans­van­net i forbindelse med strøm­brud­det. En stund senere var to mon­tør­er fra Ham­mer­fest Ener­gi på plass, og som gikk og sjekket lin­ja på stedet.

Området fra Storsvin­gen og Rørvikaom­råde var uten strøm. Da ble det fyr i ovnen og lev­ende lys i stedet. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Også del­er av Bak­salen var uten strøm en peri­ode, men de fikk strøm­men tilbake før Rype­fjord.

Admin­istr­erende direk­tør Jon Eirik Holst hos Ham­mer­fest Ener­gi opplyste tidligere i kveld til iFinn­mark at feilen trolig skyldes prob­lematikk med at salt blås­es opp på høyspen­tan­legget, og at obser­vasjon­er av lysglimt bekrefter denne teorien.

– Når det blås­er som nå, skaper salt­ing over­slag mel­lom kom­po­nen­tene i anlegget, fork­larte han til avisen.

Det var bare del­er av Rype­fjord som ble uten strøm i kveld. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Del dette: