Den gamle FFR-bussen er ikke til å kjenne igjen

Denne gam­le bussen har du nok sett mange ganger, og kan­skje til og med kjørt med i Ham­mer­fest eller ut på tur med. Nå er den bygd om og ikke til å kjenne igjen. Foto: Bussexperten.no

Den gamle gule FFR-bussen fra 1995 har blitt rød, men det stopper ikke der. For bussen er ikke til å kjenne igjen, og det er kun ZX-skiltene foran og bak som røper bussens opprinnelige hjemsted.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Jeg har ikke så mye infor­masjon om bussens opphav eller his­to­rie. Annet enn at den har gått for FFR og etter hvert Bore­al, forteller Espen Husvik hos Bus­sex­perten, som har pus­set opp bussen til det nærmest ugjenkjen­nelige.

Dett er et fir­ma som har spe­sialis­ert seg på kjøp, salg og ombyg­ging av busser til for eksem­pel danse­band, russe­busser og motor­sport­busser.

Selv om mange ham­mer­festinger har tatt denne bussen mange ganger. Vil man i dag ikke kjenne seg igjen. Foto: Bus­sex­perten

Ti seters camp­ing­buss

– Vi har kjøpt bussen fra en opp­kjøper som kjøpte bussen fra Bore­al, forteller Espen Husvik, som nå har lagt den ombygde FFR-bussen ut for salg på Finn.no.

Pris­lap­pen for bussen fra 1995, og som oppgis å ha kjørt 898.000 kilo­me­ter, er på 799.000 kro­ner:
Se annon­sen her.

I dag er den reg­istr­ert som en ti seters camp­ing­buss, og frem­står ifølge sel­ger som særde­les strøken, innred­ning som nytt, og bussen står klar for å bli tatt med på tur.

Bussen har stor sofa­gruppe, som også kan brukes som ekstra ned­fell­bar sen­ger. Foto: Bus­sex­perten

Luk­sus­baderom

Innvendig er bussen revet ned til orginalt reisverk og bygget opp med nye veg­ger, tak og gulv.

Takket er trukket i lyst skinn, veg­ger i lyst grått microfiber­stoff, og gul med behagelig tep­per i matchende utførelse, loves det i annon­sen som Bus­sex­perten har på Finn.

Bildene vis­er at badet med toalett og dusj har keramiske flis­er på både gulv, veg­ger og i tak, og det skal være varme i gulv, kjeramisk toalett og mar­mor­plater på vask.

Bussen har benke­plate i pol­ert quartz naturstein, ned­fell­bar keramisk koke­topp og vask.

Quartz naturstein

Kjøkkende­len står heller ikke tilbake, og benke­pla­ta skal være i pol­ert quartz naturstein, ned­fellt keramisk koke­topp og vask, og kjøkkenet ellers inneholde ven­ti­la­tor, stekeovn og kjøleskap.

AC/Varmepumpe er mon­tert i bussen. Sett på øns­ket tem­per­atur og bussen holdes varm/kald etter øns­ket innstill­ing og tid på året, lokkes det med i omtal­en av den gam­le FFR-bussen.

Bare ZX-skil­tene foran og bak røper at bussen har hatt tilhørighet til Ham­mer­fest.

Sofa­gruppe og turstol­er

Bussen har også fått mon­tert stor sofa­gruppe, som gir muligheter for ekstra ned­fell­bare sen­ger, juster­bare tur­bil­stol­er i sit­te­grup­pene, og TV og musikkan­legg.

Det er LED-spot­lights i taket gjen­nom hele bussen, og i las­terom­met er det en vaske­maskin for klær og et ekstra kjøleskap.

Bussen har tydeligvis ikke vært brukt på riksvei 94 mel­lom Ham­mer­fest og Skai­di etter at Statens veg­vesen beg­y­nte å salte. For det loves i annon­sen at den prak­tisk talt er helt fri for rust, og under­stell nylig olje­be­han­dlet.

Bussen har flere sen­ge­plass­er, men om bussen fris­ter må du kunne bla opp 799.000 kro­ner.

Annonse:

Annonse:

Del dette: