Annonse

Gjengen på brillehuset står klar til å hjelpe deg!

Brillehuset

Gjen­gen på brille­huset står klar til å hjelpe deg!

Brille­huset Ham­mer­fest startet opp allerede høsten 1996, og har gjen­nom en årrekke lev­ert briller for enhver smak og alle typer syns­feil.

Vi har også tileg­net oss en kom­petanse som gjør at vi føler oss trygg på å kunne til­by deg den brillen dine øyne trenger, og vi del­er alltid vår ærlige mening om hva vi synes om pass­form og andre ulike fak­tor­er.

Hilde med 12 års fart­stid i butikken og Bente med 7 år kan fortelle deg mer om årets tren­der på briller og sol­briller.

 

Våre optikere Stein og Odd har hver 35 års erfar­ing når det gjelder syn­sun­der­søkelser og tilpas­ning av optiske løs­ninger.

Stikk gjerne innom for mer infor­masjon og hjelp til å finne rett type brille.

Støtt lokal han­del, så skal vi støtte deg med lokal ser­vice og kom­petanse.

Del dette:

Legg igjen en kommentar