Gjør deg klar for fart og spenning

– Det er kjem­pear­tig at de gjør dette, sier Knut Hurthi (t.h.) hos Båt og Motor, som stiller opp med neste års mod­eller. Her sam­men med Geir Trond­sen (t.v.) og Øyvind Lossen. Alle foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Lørdag arran­ger­er Hill­Climp Ham­mer­fest scoo­ter­drag i alpin­bakken på Pærien, og det blilr vist fram snøs­cootere for enhver smak.

De som står bak Hill­Climp-arrange­mentet er Karl Hen­ning Ped­er­sen, Jostein Møller, Chris­t­ian Østnes, Øyvind Bjørnå Olsen, Eivind Øien, Mar­ius Lorentzen, Geir M. Johansen og Rune Leonard­sen.

Les også: Nat­tåpent i alpin­bakken før demon­ter­ing av gam­mel­heisen

Så langt har de fått nærmere 70 påmeldte tilsam­men fordelt på klassene “0–600 stock”, “0–1000 stock”, “0–1000 mod”, “Gril­tur­bo”, “Trail Unlim­it­ed” og “Open”.

Deltak­erlista finner du her:
Hvem som skal delta ser du Face­book-sida til Hill­Climb Ham­mer­fest

– Det er kjem­pear­tig at de gjør dette, sier Knut Hurthi hos Båt og Motor i Rype­fjord, som varsler at de som scooter­forhan­dler selvsagt stiller opp og støt­ter et slikt arrange­ment.

Se Ham­mer­festin­gens video fra i fjor: Scoo­ter­drag i Ham­mer­fest (del 1)

Hill­Climp Ham­mer­fest har så langt nærmere 70 påmeldte til lørda­gens arrange­ment i alpin­bakken.

– Før draget starter kjør­er vi opp til Prærien med en svær trail­er, og vi har med oss ti flunke nye 2018-mod­eller som vi net­topp har fått inn, smil­er sel­geren, som alt­så har med seg alt fra en liten bar­nescoot­er på 200 ccm og oppover.

– Hill­Climp-arrangørene tar seg av konkur­ransen mens alpin­klubben stiller opp med blant annet kaffe, kak­er og grill­mat. Vi ser for oss at det blir en flott dag i alpin­bakken, men­er Knut Hurthi.

Se Ham­mer­festin­gens video fra i fjor: Scoo­ter­drag i Ham­mer­fest (del 2)

Vær­gu­dene ser også ut til å være på scooter­folkets side lørdag, og skal man tro langtidsvarse­let for Ham­mer­fest hos Yr.no kan vi til og med få delvis skyet/sol under arrange­mentet.

Robin Holm­gren og Joacim Svend­sen hos HO Motor skal begge delta i “0–1000 stock-klassen”.

– Dette blir skøy, og jeg skal fak­tisk også delta selv i år, sier Robin Holm­gren hos HO Motor i Rype­fjord, som i likhet med sin ansatt Joacim Svend­sen stiller opp i “0–1000 stock-klassen”.

– Den eneste med høy skjerm, GPS og speil, spøk­er Joacim Svend­sen om sje­fens deltakelse.

– For meg er deltakelsen veldig uhøytidelig. Det lig­ger ikke noen stor prestis­je i dette. Er kun for moroskyld, ler Holm­gren, men ung­dommene skal ikke være for trygg!

– Det vik­tig­ste er å delta. Ikke å vinne, slår likev­el han selv fast.

Fra en av arrangørene får avisa Ham­mer­festin­gen opplyst at flere scooter­merk­er blir å finne i lørda­gens snøs­cooterut­still­ing.

Ukens avis:

Har du hus­ket å lese ukens avis?

Vis­ste du at du også kan lese Ham­mer­festin­gen dig­i­talt?:
Vår dig­i­tale avis (pdf) finner du her.

Vil du teg­ne et abon­nement på Ham­mer­festin­gen?:
Klikk her og fyll inn skje­maet

Del dette: