GLIMT

På denne siden pre­sen­ter­er vi bilder fra his­toriske Ham­mer­fest. Vi tar i mot bilder fra pub­likum og trykker dem her. Som en takk for lånet kan vi være behjelpelig med å dig­i­talis­ere bildene vi får låne. Har du bilder? Ta kon­takt med redak­sjo­nen på tele­fon 91 63 19 43 eller send på e-post til post@hammerfestingen.no.

 

Pre­sen­teres i samar­beid med Ham­mer­fest his­to­rielag. Se fl ere bilder på www.hfesthistlag.org. Vi pre­sen­ter­er også gam­le bilder fra nettst­edet Tidsmaskinen.no.

Ham­mer­fest-vin­ter i 1945. Bildet er lånt fra nettst­edet Tidsmaskinen.no.
Tur­ist­skip besøk­er byen i 1964. Bildet lånt fra Tidsmaskinen.no.
Ham­mer­fest i 1899. Bilde lånt fra Tidsmaskinen.no
Ham­mer­fest sen­trum i 1958. Bilde lånt fra Tidsmaskinen.no
Båter og folk i hvna i Ham­mer­fest fotografert i 1938.Bilde lånt fra Tidsmaskinen.no
Finn­mark Fylkesred­eri (FFR) sine busser og et tur­ist­skip fotografert i Ham­mer­fest som­meren 1977. Bildet er lånt fra nettst­edet Tidsmaskinen.no

Send dine gamle foto til
post@hammerfestingen.no

Pho­to­myne er en app som gjør det lett å scanne gam­le bilder med mobil­tele­fo­nen, men vi hjelper gjerne til. Ta kon­takt med oss på tele­fon 91 63 19 43 der­som du trenger hjelp til å scanne bilder. Eller ta en tur innom oss i Strandga­ta.

Del dette: