– Hammerfest er fortsatt i en særstilling

Ordfører Alf E. Jakobsen og varaordfører Marianne Sivertsen Næss (begge Ap). Foto: Marius B. Staveli

– Mens andre kommuner rundt omkring i landet har måttet se på hvor det er mulig å kutte, om skoler skal legges, så har vi i Hammerfest over mange år hatt en rivende utvikling.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Slik startet ordfører Alf E. Jakobsen budsjettbehandlingen i kommunestyremøtet tirsdag hvor neste års budsjett og investeringer ble vedtatt.

– Da vi sto i Robek og før Snøhvit kom var vi en nedslitt by. Nå er vi i en helt annen situasjon. Det har kostet penger, men det var nødt å gjøres noe i Hammerfest. Vi har ikke satt verdensrekord i investeringer på kort tid, men er ikke langt unna, fortsatte ordføreren.

– Ikke glem å se tilbake

Han påpekte at man i Hammerfest har fått unna veldig mange prosjekter, som vil stå i en mannsalder etter dagens politikere. Og at man er så opptatt av å se fremover at det sjeldent blir sett tilbake på faktisk hva som er gjort.

– Vi skal storme fra den ene investeringen til den andre, og greier ikke se hva tatt unna, sa han, og pekte på at kommunen har en variert fiskeflåte. Og trakk fram nytt håp for fiskeindustrien, som i tidligere tider var bærebjelken til kommunen.

– Nå åpner man igjen anlegget i Rypefjord for å produsere saltfisk, og aktivitetene på anlegget i Forsøl som fortsetter, sa han.

Annonse:

 

– Gir enorme muligheter

Sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund mener han vil gi innbyggerne i begge kommunene enorme muligheter i framtiden, og ordføreren tok en tilbakeblikk på kommunens investeringer de siste årene og fram til i dag.

– Vi har bygget Kirkeparken omsorgssenter, nye Baksalen skole, fått overlevert krisesenteret, bygget boliger til multihandikappede, bygger bofellesskapet i Idrettsveien og det store felles bosenteret ved Mellomvannet, sa ordfører Alf E. Jakobsen.

Han pekte likevel på at det er viktig å ha i tankene at det har vært knyttet stor usikker rundt eiendomsskatten for verker og bruk, som utgjør ca. 193 millioner kroner per år.

 

– Slipper unna med skrekken

– Fremskrittspartiet vil fjerne all eiendomsskatt. Så er spørsmålet når eller om man får flertall til å gjøre det. Det andre er at enkelte oljeselskaper har begynt å saksøke enkelte kommuner, sa ordfører Alf E. Jakobsen, og trakk fram at den første prøvesteinen for oljeselskapene blir Karmøy.

Også varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) trakk fram at Hammerfest er i en særstilling, og at andre kommuner rundt må gjøre store innsparinger.

– Gjeldssituasjonen vår er usikker. Vi slipper denne gang unna med skrekken, men vi vet ikke hva som kan komme av endringer, sa også hun.

– Dette er et budsjett som krever disiplin fra administrasjonen og at vi har flaks, sa Reidar Johansen (SV), men trakk også fram at Hammerfest er i en meget god situasjon sammenlignet med andre kommuner. Foto: Marius B. Staveli

– Krever disiplin og flaks

– Det er et ekspansivt budsjett vi skal behandle i dag. Også det som ligger i innstilling. Et budsjett som krever disiplin fra administrasjon og at vi har flaks. Flaks for at rentenivået blir liggende på dagens nivå, og at eiendomsskatt på verker og bruk ikke blir berørt, påpekte også Reidar Johansen (SV), som også trakk fram at Hammerfest har en meget god situasjon sammenlignet med andre kommuner.

– Et SV-budsjett ville gitt Hammerfest ni millioner kroner mer, sa Reidar Johansen, som foreslå å øke eiendomsskatten på boliger fra to til tre promille, kutt i lønn, varekjøp og tjenester med to prosent, og i politikergodtgjørelsen. Som ble nedstemt.

 

– Mål om fulltidsstillinger

– Til den generelle situasjonen i Hammerfest. Vi har det utrolig godt. Vi kan få det bedre. Må tenke nøye gjennom disponering av pengene. Bygge opp fond. Vi disponerer ikke overskuddet, sa også SVs Reidar Johansen, som i likhet med Arbeiderpartiet kom med forslag for å slutte å bruke vikarbyråer.

– Det må skje med mål om fulltidsstillinger. Vi må komme oss ut av tvangstrøya og de merkostnadene, sa han.

– Solid og god økonomi

– Hammerfest har en solid og god økonomi. Det påpekes høy gjeld, men vi må tåle litt gjeld og det er greit dersom vi har rimelig kontroll over det. Det er også viktig å tenke på, slik SV er inne på, hva om renteøkning kommer, sa Høyres Harald Knudsen, og manet til at Hammerfest kommune ikke må rase avgårde med nye vedtak.

– Vi må få vedtakene som er gjort få roe seg. I fjor vedtok vi 30 nye stillinger. Er de besatt, eller er dette Adecco-vikarer? Spurte han.

– Marianne Sivertsen Næss var inne på heltidskultur. Vi må være bevisst der. Dessuten tror jeg sykefraværet går ned dersom vi jobber med tiltak, sa knudsen, og sa seg enig i ordføreren at kommunens politikere, administrasjon og ansatte har løst mange oppgaver.

.. – Men vi har fortsatt uløste oppgaver. I Høyre ønsker vi å følge opp vedtak gjort tidligere, fastslo Høyres Harald Knudsen.

Annonse:

– Vil selge unna bygg

KrFs Turid Lien la også fram et alternativ budsjett, men stilte seg også positiv til forslagene som Arbeiderpartiet allerede i formannskapet hadde fått gjennom – og som ble endelig vedtatt i kommunestyret tirsdag.

. – Vi ønsker å fremskynde to prosjekter. Reindalen skole i 2018 og bygging av gang og sykkelsti til Forsøl neste år. Kommunale bygg bør bli bedre vedlikeholdt, og bygg som ikke brukes bør selges, sa Turid Lien, og tok til ordet for at Hammerfest også må være med på å prioritere realisering av Kvalsund oppvekstsenter etter sammenslåingen i 2020.

– Vi vil utsette bygging av Baksalen barnehage til det er behov for en ny barnehage. Det er minium syv år til en tunnel kommer ut på Elvetun, og vi ønsker at når en ny barnehage bygges så lar vi en kristen aktør gjøre det, var blant forslagene fra Turid Lien.

Hun tok også til ordet for at kommunen kjøper sykehusbygget når det skal bygges nytt sykehus i Hammerfest, og at sykehuset da bygges om til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Husk ukens avis:

Del dette: