Publisert: torsdag 2. mai 2019 Klokken: 14:59

Debatt: Hammerfest SV og sykehuset

Nytt sykehus har vært en hovedsak for Hammerfest SV i inneværende valgperiode. For de neste årene stiller vi med ei sterk liste som vil videreføre engasjementet for sykehuset helt til dørene åpnes på Nye Hammerfest sykehus (NHS).

Finnmark SV har over 4-5 valgperioder stått støtt i diskusjonen om å beholde dagens sykehusstruktur.

Det har antakelig kostet Finnmark SV representasjon på Stortinget fordi man kunne ha fått flere stemmer i Alta ved å være mindre tydelig. I SV setter vi imidlertid sak foran egen posisjon, det skal ingen være i tvil om.

I dette innlegget vil vi redegjøre for hva vi helt konkret har gjort siste 4 år når det gjelder spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.

Hammerfest SV har hatt representanter i styret til Finnmark SV som også har vært aktive på temaet.

– Bidratt til bedre jordmor dekning på fødestua i Alta gjennom spørsmål fra Kirsti Bergstø i Stortingets spørretime.

– Stått stødig i alle debatter om sykehusstruktur – også i Stortinget.

– Hatt et initiativ for å få i gang den årlige samlingen “Helse i Finnmark” hvor blant annet helseminister Høie deltok i november 2018 i Kirkenes.

– Hatt besøk av SV sin representant i Helse -og Omsorgskomiteen, Nicholas Wilkinson, på den første konferansen om Helse i Finnmark som ble holdt i Hammerfest i november 2017.

– Kirsti Bergstø i tett samarbeid med Finnmark SV, tok initiativet til den tverrpolitiske oppslutninga om å beholde to ambulansefly i Alta i 2016. Debatten ledet også til at ambulanseflyet i Kirkenes nå er bemannet med anestesilege og dermed styrket beredskap i Øst-Finnmark.

– Hammerfest SV ved Reidar Johansen tok initiativet til å nedsette det tverrpolitiske helseutvalget vi har i Hammerfest Kommune. Samme Reidar har gjentatte ganger bedt om at utvalget må innkalte til møter for å bli orientert om arbeidet med NHS.

– Hammerfest SV og Hammerfest Krf tok sammen initiativet og skrev et brev til Helseminister Høie når den nye regjeringa hadde bestemt at Finnmarkssykehuset skulle underlegges UNN. De andre politiske parti ble invitert med.

– Hammerfest SV sørget for at informasjon om og fra Finnmarkssykehuset ble distribuert til ALLE de politiske representantene og (ikke bare til varaordføreren) som møtte Helseminister Høie på Stortinget i februar.

– Representant fra Hammerfest SV holdt appell 8, og arrangerte et årent møtemars og var representert i 8. mars komitéen som satte kvinnehelse i NHS på dagsorden.

– Hammerfest SV har nylig hatt stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Sheida Sangtarashi, og nestleder i SV Kirsti Bergstø på besøk, og arrangerte et åpent møte på Biblioteket. Tema for 3/4 av dagen var NHS. (Dessverre dekket ikke media dette besøket).

– Hammerfest SV ved Reidar Johansen fremmet forslag i Formannskapet om at rammene for NHS må utvides i revidert statsbudsjett for å sikre at bygget blir stort nok. Forslaget ble enstemmig vedtatt og sendt til Helseministeren.

I tillegg til engasjementet for NHS har Hammerfest SV stadig stått i bresjen for å få ryddet opp i eldreomsorgen i kommunen samt sikret lærlingplasser til helsearbeidere i kommunen.

For neste kommunestyreperiode har Hammerfest SV mange dyktige representanter på lista som kan veldig mye om helse, eldreomsorg, rus og psykiatri og ikke minst sykehus. Om dette er viktige tema for deg som velger er det Kanskje SV som skal få din stemme?

For Hammerfest SV / SG

Åse-Marie Småvik, leder.

Nyhet:

Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Del dette: