Så langt nord du kan komme

Debatt:

Så langt nord du kan komme

Publisert:

Året er 1944. Høsten har kommet til Finnmark. I Porsanger tenner nazistene på alle bygninger de kommer over. Ei ti år gammel jente ser hjemmet sitt sprenges med dynamitt.

Hammerfest 2033 - Partiet Nord sin visjon

Debatt:

Hammerfest 2033 - Partiet Nord sin visjon

Publisert:

Vi har en visjon som vi vil dele med våre innbyggere. Hvor skal vi være
om 10 år som kommune?

Ja til natur!

Debatt:

Ja til natur!

Publisert:

Å si JA til noe betyr som regel å si NEI til noe annet.

Vern tilbudet om gratis skolelunsj for ungdomsskoleelever

Debatt:

Vern tilbudet om gratis skolelunsj for ungdomsskoleelever

Publisert: - Oppdatert: 09.09.2023 kl 10:36

Ungdomsskoleelevene i Hammerfest kommune er inne i sitt tredje år med gratis skolelunsj denne høsten.

Hammerfest SV kort fortalt

Debatt:

Hammerfest SV kort fortalt

Publisert:

SV har en god og sammenhengende politikk på rettferdig fordeling i dyrtiden og utfordringene med klima, natur og miljø. Vi kan bare løse klimakrisen i sterke felleskap.

AKS viktigste oppgave er kultur i alle kanaler!

Debatt:

AKS viktigste oppgave er kultur i alle kanaler!

Publisert:

Vi vil si til knøtteballettdansere, lokale revystjerner og til alle: Arktisk kultursenters viktigste oppgave er å være et kultursenter for hele kommunen.

Hammerfest kommune må bli den beste arbeidsgiveren

Debatt:

Hammerfest kommune må bli den beste arbeidsgiveren

Publisert:

Da LO Hammerfest og Omegn inviterte til debatt på Banjern pub, var jeg dessverre forhindret fra å delta på siste halvdel av debatten.

Partiet Nord har areal-medisinen

Debatt:

Partiet Nord har areal-medisinen

Publisert:

I dette leserinnlegget oppsummerer vi hvordan vi vil jobbe sammen med det nye kommunestyret for å få bruke våre egne tomter til det vi vil. Og vi skal få kontroll på hvor beitedyr er: Ikke i byen og ikke i boligområder. Vi vil også skaffe «mer areal i banken» til gode for alle næringers ...

Hvordan skape en bærekraftig distriktsutvikling i Hammerfest kommune?

Debatt:

Hvordan skape en bærekraftig distriktsutvikling i Hammerfest kommune?

Publisert:

Valgkampen så langt har vært preget av kriseskildringer av kommuneøkonomi, reindriftsproblematikk og elektrifisering av Melkøya. Få om noen har snakket om distriktspolitikk og distriktsutvikling. Det er synd.

Kan Nordkalottfolket gi Hammerfest tilbake det vi har mistet de 4 siste årene?

Debatt:

Kan Nordkalottfolket gi Hammerfest tilbake det vi har mistet de 4 siste årene?

Publisert:

Alle kreative linjer på VGS i Hammerfest er fjernet og ungdom tvinges til å bli borteboere. Båtrutene våre er kuttet inn i beinet og bussene innad i kommunen blir stadig dårligere. Andre kommuner får fylkeskommunale penger til arrangement, næringsprosjekter og sykkelstier mens Hammerfest ...

En høyresving mot privatisering?

Debatt:

En høyresving mot privatisering?

Publisert:

Tidlig i august måned kunne VG presentere at Høyre har konkrete planer om å privatisere deler av norsk helsevesen til kommersielle aktører.

Inkludering og utenforskap

Debatt:

Inkludering og utenforskap

Publisert:

En hjertesak for Hammerfest Høyre er at vi vil legge til rette for at alle får mulighet til å bidra både i jobb og fritid.

Hvem får min stemme?

Debatt:

Hvem får min stemme?

Publisert:

Vel, de fleste som kjenner meg har nok en mistanke.
De som dog ikke får min stemme, er de som gjør reinen til vår største fiende. Dermed er en mengde partier allerede utelukket.

Et valg for eller mot utvikling

Debatt:

Et valg for eller mot utvikling

Publisert:

Finnmark Arbeiderparti vil være garantisten for store næringsprosjekter og infrastruktur som bidrar til det grønne skiftet. Ellers blir gamlehjem og kommunehus våre hjørnesteinsbedrifter.

De store økonomiske utfordringene løser vi best sammen

Debatt:

De store økonomiske utfordringene løser vi best sammen

Publisert:

Etter et stort overforbruk første halvår av 2023 kombinert med mangel på godkjenning av regnskaper har det de siste månedene vært stort fokus på kommunens økonomi.

Gavepakke eller krisepakke for Finnmark?

Debatt:

Gavepakke eller krisepakke for Finnmark?

Publisert:

Debatten om elektrifisering av Melkøya og bygging av to nye 420 kV linjer til henholdsvis Hammerfest og til Varangerbotn pågår for fullt etter regjeringens beslutning for et par uker siden.

Arbeiderpartiet og LOs forpliktelse til samfunnsutvikling

Debatt:

Arbeiderpartiet og LOs forpliktelse til samfunnsutvikling

Publisert:

Regjeringa har skapt stemning i nord. I en meget polarisert debatt om kraft blir modererende stemmer overdøvd av misforståelser, fakta feil og følelser.

Unge skal ikke lide

Debatt:

Unge skal ikke lide

Publisert:

Vi unge skal ikke lide av ansettelsesstopp som er i kommunen. Utekontakten og Ungdomskonsulenten som jobber i Ungdomstjenesten er kjempeviktige for unge.

Listekandidat for Hammerfest arbeiderparti

Debatt:

Listekandidat for Hammerfest arbeiderparti

Publisert:

Når man følger debatten og leserinnlegg i forbindelse med årets kommunevalg i Hammerfest kommune, er det mye søkelys på byen Hammerfest og de bynære områdene.

Et aktivt liv i Hammerfest

Debatt:

Et aktivt liv i Hammerfest

Publisert:

Hammerfest er et levende samfunn med mange gode tiltak som stimulerer til aktivt liv for alle, uansett alder, interesser og nærområder.

Valg 2023

Debatt:

Valg 2023

Publisert:

Ikke stem på partier og politikere som støtter Nussirs planlagte utslipp av kobberholdig gruveslam i Repparfjorden.

Få på plass skilt til Hammerfest

Debatt:

Få på plass skilt til Hammerfest

Publisert:

Få på plass skilt til Hammerfest i Olderfjord! Så turister og nykommere finner frem til oss.

Hva er ansvarlig politikk?

Debatt:

Hva er ansvarlig politikk?

Publisert:

Mektige Hammerfestinger står i rekke og rad for å understreke hvor viktig hver eneste mulighet til industrialisering er for vekst og utvikling av Hammerfest og Finnmark. Støtter man dette ikke fullt ut, så jobber man imot regionen, forholder seg ikke til fakta.

Gjør steinørken på Kvaløya grønn igjen

Debatt:

Gjør steinørken på Kvaløya grønn igjen

Publisert:

Vi vil ikke bare ta vare på naturen vår. Vi vil også hjelpe naturen tilbake der den har måttet gi tapt.

Kutt i tilbud til unge - Hammerfest AUF sterkt uenig

Debatt:

Kutt i tilbud til unge - Hammerfest AUF sterkt uenig

Publisert: - Oppdatert: 03.09.2023 kl 13:11

For litt over en uke siden ble det kjent at det ikke vil bli ansatt ny utekontakt og at
ungdomsklubben blir å stå uten en ungdomskonsulent på grunn av den pågående
ansettelsesstoppen i kommunen.

Annonse