Klimaendringer og hva vi må gjøre

Debatt:

Klimaendringer og hva vi må gjøre

Publisert:

Noen benekter at klimaendringene er menneskeskapte. Vi mener at det er dokumentert til fulle at menneskeskapte klimaendringer er et faktum, og at dette er en prosess som stiller oss overfor fundamentale utfordringer.

Skal lokalpolitikere bestemme hvilke kraftverk som får lov til å selge sin strøm, og til hvem?

Debatt:

Skal lokalpolitikere bestemme hvilke kraftverk som får lov til å selge sin strøm, og til hvem?

Publisert:

Skal ikke Porsa og Adamselv vannkraftverk, kraftverkene i Pasvikelva og andre vann- og vindkraftselskaper i Finnmark få lov til å selge strømmen sin? Og selge den til hvem de vil?

La oss begrave eldrebølgen

Debatt:

La oss begrave eldrebølgen

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2022 kl 08:46

En gang var det noen som fant ut at vi skulle betegne de demografiske endringene landet vårt står overfor som en eldrebølge. Nesten daglig publiseres det saker i media som dreier seg om de store utfordringene eldrebølgen forårsaker.

Politiutdanning i Finnmark

Debatt:

Politiutdanning i Finnmark

Publisert:

Finnmark Sp støtter politimester Ellen Katrine Hætta sin uttalelse om å etablere desentralisert politiutdanning i Finnmark.

– Har ikkje «vunne»

Debatt:

– Har ikkje «vunne»

Publisert:

Hammerfest kommune har tapt rettsaka mot arkitektkontoret ARKHAUS. ARKHAUS kravde å få erstatning for tapet som ramma firmaet då kommunen i fjor utan varsel avbestilte eit pågåande og nesten gjennomført oppdrag.

Verdifastsetting av havbrukstillatelser - De lokaleeide selskapene er viktig for verdiskapningen i Troms og Finnmark

Debatt:

Verdifastsetting av havbrukstillatelser - De lokaleeide selskapene er viktig for verdiskapningen i Troms og Finnmark

Publisert:

Som fylkesråd for Næring, plan og miljø i Troms og Finnmark Fylkeskommune er jeg urolig for hvordan varslede endringer i regelverket for verdifastsettelsen av oppdrettskonsesjoner, og dermed formueskattegrunnlaget, vil påvirke utviklingen i lokalt eide havbruksselskaper.

– Vår tids største utfordring og mulighet

Kronikk:

– Vår tids største utfordring og mulighet

Publisert: - Oppdatert: 05.08.2022 kl 13:06

Skal Nord-Norge ta en ledende posisjon i det grønne skiftet er prosjekter avgjørende. Aktiviteten som nå står på trappene muliggjør mulighetsbildet som har vært tegnet i lang tid. Prosjekter vil gi forutsigbarhet og nyskaping for næringslivet, og dermed sikre både etablerte arbeidsplasser ...

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet

Debatt:

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet

Publisert:

Langtidsplanen for forsvaret har tatt inn over seg at også Finnmark kan og skal forsvares. Det er etablert en landbasert struktur gjennom Finnmark landforsvar, som omfatter et samvirke mellom hær og heimevern.

Hammerfestdagene

Debatt:

Hammerfestdagene

Publisert: - Oppdatert: 05.07.2022 kl 11:51

Til alle som arrangerer og har arrangert Hammerfestdagene.

Bygningene våre som minikraftverk

Debatt:

Bygningene våre som minikraftverk

Publisert: - Oppdatert: 04.07.2022 kl 14:30

Solceller på tak og fasader i bygg vil være en effektiv måte å øke kraftproduksjonen på. Er det på tide å kreve at solceller skal installeres i nye bygg?

Fremtidig bruk av tomme kontorer i tidligere Kvalsund rådhus

Debatt:

Fremtidig bruk av tomme kontorer i tidligere Kvalsund rådhus

Publisert: - Oppdatert: 30.06.2022 kl 15:39

Etter kommunesammenslåingen har ikke Kvalsund tidligere rådhus samme funksjon som tidligere. Flere av de administrative funksjonene er nå samlet i Hammerfest rådhus, og det er bare et fåtall av kontorene som er i bruk.

Industrieventyret skjer nå - Nord-Norge må melde seg på

Debatt:

Industrieventyret skjer nå - Nord-Norge må melde seg på

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 13:30

Da Norge fant olje i 1969, startet et oljeeventyr, der vi har levert energi til verden, og der fellesskapet har fått store inntekter, velferd og arbeidsplasser tilbake. Oljeeventyret startet opp uten aktivitet i Nord-Norge.

– Wisting er riktig for Finnmark

Debatt:

– Wisting er riktig for Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2022 kl 16:50

På folkemøte i Hammerfest 8. juni 2022 spurte Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Greenpeace om utbyggingen av Wisting er riktig for Finnmark? Ja mener vi i Arctic Energy Partners. Det er det flere grunner til.

Hvordan skal Agnete og TFFK rette opp faktisk feil informasjon de har gitt om hurtigbåter?

Debatt:

Hvordan skal Agnete og TFFK rette opp faktisk feil informasjon de har gitt om hurtigbåter?

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2022 kl 12:05

Feil informasjon om hurtigbåter sies høyt i møter og i aviser. Noen av oss dobbeltsjekker, og finner at det fylkessamferdselsråd Agnete Masternes Hansen og byråkratene i TFFK sier, faktisk ikke stemmer.

Syltynt om eldre i koronaen

Debatt:

Syltynt om eldre i koronaen

Publisert:

Eldre er ikke nevnt i hovedbudskapene fra Koronakommisjonen. Det er svakt, for mange eldre har båret en tung bør gjennom pandemien.

– En seier for demokratiet og folkestyret

Debatt:

– En seier for demokratiet og folkestyret

Publisert: - Oppdatert: 15.06.2022 kl 20:15

– Navnet vårt skal bestå, skriver Finnmark Sp ved leder Heidi Holmgren.

Wisting: – Kun en avsporing

Debatt:

Wisting: – Kun en avsporing

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2022 kl 16:50

– Vi har for lengst funnet og utvunnet mer olje og gass, enn hva kloden tåler, skriver Lars Bjørn Mehus i debattinnlegget.

- Avslutning av saken

Debatt:

- Avslutning av saken

Publisert: - Oppdatert: 12.06.2022 kl 13:32

- Vi, de fleste nærmeste naboer, Vadsøvegen borettslag, Kirkenesveien 17 og 12, har hatt allmøte om bygging av bolig i Vadsøveien 7.

– Framtidsretta skolebygg

Debatt:

– Framtidsretta skolebygg

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:01

– Fylkesrådet har behandlet saken om skolebruksplan for Troms og Finnmark fylkeskommune, og anbefaler klare prioriteringer av nybygg, utvidelser, totalrenoveringer og større vedlikeholdsbehov for framtida. Dermed er første steg mot oppgradering av mange skoler tatt.

– Styrk hele tiltakssonen!

Debatt:

– Styrk hele tiltakssonen!

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:01

– Ser man hen til SSBs befolkningsstatistikk og befolkningsprognoser bør varselklokkene gå. Det er stort sett bare Alta som kommer i pluss når de kvartalsvise befolkningstallene legges frem og nå siste kvartal var det faktisk også befolkningsnedgang i Alta.

– Reindriftsretten trumfer sameksistens

Debatt:

– Reindriftsretten trumfer sameksistens

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:02

– Det er til tider skremmende, og for å ikke si provoserende, å oppleve hvordan reindriftsnæringen oppfører seg mot lokalsamfunn de selv er avhengig av. Det er ikke bare i Hammerfest, Porsanger og i nasjonalparker at reindriftsnæringen går til det ytterste for å utestenge annen aktivitet. ...

– Staten har gitt kommunen mer ansvar for kreftomsorgen. Er de klare?

Debatt:

– Staten har gitt kommunen mer ansvar for kreftomsorgen. Er de klare?

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:02

– Skulle du være så uheldig å få kreft, er du tross alt heldig som bor i Norge. Vi har et velfungerende offentlig helsevesen, hvor alt gjøres for at du skal overleve og bli frisk. Det er en felles helsetjeneste med tusenvis av enormt dyktige ansatte

– Landbruket i Finnmark må berges

Debatt:

– Landbruket i Finnmark må berges

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:02

– Når situasjonen i hele norsk landbruk er kritisk vanskelig på grunn av skyhøye kostnader for gjødsel, drivstoff, såvarer, bygningsvarer og andre innsatsfaktorer, så er finnmarksjordbruket ekstra utsatt. Dette fordi kostnadsveksten vil bli enda større i Finnmark enn sørpå. Det skyldes ...

– Vårens vakreste eventyr er avlyst

Debatt:

– Vårens vakreste eventyr er avlyst

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:03

– Så er vi der igjen. Vårens vakreste eventyr forvandles til vårens mørkeste stund. Og det blir klart og tydelig at vi her nord bør pakke snippeska, krype inn til asfaltjungelen og nippe til en caffe latte på en benk i en bypark. Det er blitt de statsautoriserte naturopplevelsene vi gis ...

– Fylkene kommer tilbake

Debatt:

– Fylkene kommer tilbake

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2022 kl 10:03

– Nå får endelig folket i Troms og Finnmark det slik de ønsker: Finnmark og Troms skal bli egne fylker igjen.