Hvorfor NOAH støtter opprettelsen av et hvalreservat

Debatt:

Hvorfor NOAH støtter opprettelsen av et hvalreservat

Publisert:

I Hammerfestingen 15. desember 2022 stiller Knut Forberg spørsmål rundt hvordan et eventuelt hvalreservat vil påvirke økosystemet, det lokale næringslivet og friluftslivet i Komagfjord. NOAH er involvert i arbeidet med hvalreservatet og vil påpeke at vi er minst like interessert som Forberg i ...

#sjekkdeg, sier vi. Men er det egentlig vits?

Debatt:

#sjekkdeg, sier vi. Men er det egentlig vits?

Publisert:

Hvert år unngår 700 kvinner kreft ved å delta i Livmorhalsprogrammet som anbefalt. Det er veldig mange. Så ja, det er helt klart vits!

Hvorfor elektrifisere Melkøya?

Debatt:

Hvorfor elektrifisere Melkøya?

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2023 kl 10:47

Equinor og deres partnere i lisensen bak Melkøya LNG står overfor flere praktiske utfordringer.

Fare for at sykehusbehandling sentraliseres til UNN

Debatt:

Fare for at sykehusbehandling sentraliseres til UNN

Publisert:

For et par uker siden kunne media melde at Helsedepartementet og helseminister Ingvild Kjerkol i et foretaksmøte med Helse Nord, kom med marsjordre og et tydelig oppdrag til Renate Larsen og resten av styret i Helse Nord om å «ordne opp» i Helse-Nord-systemet. Ikke minst ordne opp i det meget ...

Hvalreservat i Hammerfest og ting i riktig rekkefølge

Debatt:

Hvalreservat i Hammerfest og ting i riktig rekkefølge

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2022 kl 13:20

Det pågår diskusjoner i kommentarfelt og tidvis ensidig fokus fra media på hva saken egentlig dreier seg om. Saken har vært til behandling i politiske utvalg og slik jeg ser det fremstilles saken litt skjevt og med for mye fokus på en hval.

Klimatiltak eller vekst i Finnmark? Ja takk, begge deler!

Debatt:

Klimatiltak eller vekst i Finnmark? Ja takk, begge deler!

Publisert:

Det pågår for tida en debatt om elektrifisering av Melkøya og bygging av 420 kV linjer i fylket. Dette er en viktig debatt, men et krevende tema med mange konsekvenser og muligheter.

Hvorfor skal fiskerne i samiske områder prioriteres først?

Debatt:

Hvorfor skal fiskerne i samiske områder prioriteres først?

Publisert:

Fiskerne i de samiske områdene har rett til å fiske torsk. Det slår deltakerloven ettertrykkelig fast. Allikevel er det forskjell på å ha rett og å få rett.

Troms og Finnmark Høyre vil bygge ut mer kraft i Nord-Norge

Debatt:

Troms og Finnmark Høyre vil bygge ut mer kraft i Nord-Norge

Publisert:

Tilgangen til ren og fornybar kraft er avgjørende for vekst og utvikling i nord.

Elektrifisering av Hammerfest LNG og Wisting

Debatt:

Elektrifisering av Hammerfest LNG og Wisting

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2022 kl 17:40

Hammerfest Arbeiderparti arbeider for utvikling, vekst og tilrettelegging for eksisterende og nye arbeidsplasser i hele regionen.

Wisting gir muligheter for Finnmark

Debatt:

Wisting gir muligheter for Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2022 kl 09:45

AUF I Finnmark har akkurat publisert et innlegg om Wisting med tittelen «Wisting-feltet – Finnmarks verste fiende», innlegget handler i hovedsak om det grønne skiftet.

Klimaendringer og hva vi må gjøre

Debatt:

Klimaendringer og hva vi må gjøre

Publisert:

Noen benekter at klimaendringene er menneskeskapte. Vi mener at det er dokumentert til fulle at menneskeskapte klimaendringer er et faktum, og at dette er en prosess som stiller oss overfor fundamentale utfordringer.

Skal lokalpolitikere bestemme hvilke kraftverk som får lov til å selge sin strøm, og til hvem?

Debatt:

Skal lokalpolitikere bestemme hvilke kraftverk som får lov til å selge sin strøm, og til hvem?

Publisert:

Skal ikke Porsa og Adamselv vannkraftverk, kraftverkene i Pasvikelva og andre vann- og vindkraftselskaper i Finnmark få lov til å selge strømmen sin? Og selge den til hvem de vil?

La oss begrave eldrebølgen

Debatt:

La oss begrave eldrebølgen

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2022 kl 08:46

En gang var det noen som fant ut at vi skulle betegne de demografiske endringene landet vårt står overfor som en eldrebølge. Nesten daglig publiseres det saker i media som dreier seg om de store utfordringene eldrebølgen forårsaker.

Politiutdanning i Finnmark

Debatt:

Politiutdanning i Finnmark

Publisert:

Finnmark Sp støtter politimester Ellen Katrine Hætta sin uttalelse om å etablere desentralisert politiutdanning i Finnmark.

– Har ikkje «vunne»

Debatt:

– Har ikkje «vunne»

Publisert:

Hammerfest kommune har tapt rettsaka mot arkitektkontoret ARKHAUS. ARKHAUS kravde å få erstatning for tapet som ramma firmaet då kommunen i fjor utan varsel avbestilte eit pågåande og nesten gjennomført oppdrag.

Verdifastsetting av havbrukstillatelser - De lokaleeide selskapene er viktig for verdiskapningen i Troms og Finnmark

Debatt:

Verdifastsetting av havbrukstillatelser - De lokaleeide selskapene er viktig for verdiskapningen i Troms og Finnmark

Publisert:

Som fylkesråd for Næring, plan og miljø i Troms og Finnmark Fylkeskommune er jeg urolig for hvordan varslede endringer i regelverket for verdifastsettelsen av oppdrettskonsesjoner, og dermed formueskattegrunnlaget, vil påvirke utviklingen i lokalt eide havbruksselskaper.

– Vår tids største utfordring og mulighet

Kronikk:

– Vår tids største utfordring og mulighet

Publisert: - Oppdatert: 05.08.2022 kl 13:06

Skal Nord-Norge ta en ledende posisjon i det grønne skiftet er prosjekter avgjørende. Aktiviteten som nå står på trappene muliggjør mulighetsbildet som har vært tegnet i lang tid. Prosjekter vil gi forutsigbarhet og nyskaping for næringslivet, og dermed sikre både etablerte arbeidsplasser ...

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet

Debatt:

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet

Publisert:

Langtidsplanen for forsvaret har tatt inn over seg at også Finnmark kan og skal forsvares. Det er etablert en landbasert struktur gjennom Finnmark landforsvar, som omfatter et samvirke mellom hær og heimevern.

Hammerfestdagene

Debatt:

Hammerfestdagene

Publisert: - Oppdatert: 05.07.2022 kl 11:51

Til alle som arrangerer og har arrangert Hammerfestdagene.

Bygningene våre som minikraftverk

Debatt:

Bygningene våre som minikraftverk

Publisert: - Oppdatert: 04.07.2022 kl 14:30

Solceller på tak og fasader i bygg vil være en effektiv måte å øke kraftproduksjonen på. Er det på tide å kreve at solceller skal installeres i nye bygg?

Fremtidig bruk av tomme kontorer i tidligere Kvalsund rådhus

Debatt:

Fremtidig bruk av tomme kontorer i tidligere Kvalsund rådhus

Publisert: - Oppdatert: 30.06.2022 kl 15:39

Etter kommunesammenslåingen har ikke Kvalsund tidligere rådhus samme funksjon som tidligere. Flere av de administrative funksjonene er nå samlet i Hammerfest rådhus, og det er bare et fåtall av kontorene som er i bruk.

Industrieventyret skjer nå - Nord-Norge må melde seg på

Debatt:

Industrieventyret skjer nå - Nord-Norge må melde seg på

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2022 kl 13:30

Da Norge fant olje i 1969, startet et oljeeventyr, der vi har levert energi til verden, og der fellesskapet har fått store inntekter, velferd og arbeidsplasser tilbake. Oljeeventyret startet opp uten aktivitet i Nord-Norge.

– Wisting er riktig for Finnmark

Debatt:

– Wisting er riktig for Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2022 kl 16:50

På folkemøte i Hammerfest 8. juni 2022 spurte Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Greenpeace om utbyggingen av Wisting er riktig for Finnmark? Ja mener vi i Arctic Energy Partners. Det er det flere grunner til.

Hvordan skal Agnete og TFFK rette opp faktisk feil informasjon de har gitt om hurtigbåter?

Debatt:

Hvordan skal Agnete og TFFK rette opp faktisk feil informasjon de har gitt om hurtigbåter?

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2022 kl 12:05

Feil informasjon om hurtigbåter sies høyt i møter og i aviser. Noen av oss dobbeltsjekker, og finner at det fylkessamferdselsråd Agnete Masternes Hansen og byråkratene i TFFK sier, faktisk ikke stemmer.

Syltynt om eldre i koronaen

Debatt:

Syltynt om eldre i koronaen

Publisert:

Eldre er ikke nevnt i hovedbudskapene fra Koronakommisjonen. Det er svakt, for mange eldre har båret en tung bør gjennom pandemien.