Det hamrer, banker, smeller og slår i Rypefjord…

– Vi hold­er på å bygge ny kai, og bankin­gen er stål­rør som bankes ned for å bli fun­da­mentet, forteller HMSK-led­er Jon Kåre Grøsnes hos Polar­base. Bankinga har pågått i 2–3 uker og høres godt over hele fjor­den.

For de som kan­skje har mis­tet litt etter­mid­dagssøvn kan han berolige med at det er ikke så mange stål­rør å banke ned. For man skal nå ha kom­met over halveis i arbei­det.

Del dette: