Her kan du se første episode med Svenne og familien hans

Serien han­dler om fiskeri i den lille byg­da Vei­dnes i Lebes­by kom­mune hvor ham­mer­festin­gen Svein “Svenne” Lyder og fam­i­lien har etablert fiske­bruk og dri­ver fiske.

Serien går på Dis­cov­ery Chan­nel og skal vis­es i hele ver­den. Første episode kan du allerede nå se på Dplay.no.

– Sam­men med Dis­cov­ery Chan­nel kom­mer vi til å lage en veldig spen­nende og kul serie som skal han­dle om det tøffe fisket i Bar­entshavet med små båter på stor sjø. Sam­tidig vil vi fortelle om det unike livet på et lite sted. I ver­denssam­men­heng er det veldig spe­sielt å bo så langt nord, ganske isol­ert, med den vær­typen og de forhold­ene som er der, for­t­alte pro­dusent i ITV Stu­dios Nor­way, Thomas Dubour­cq til NRK Finn­mark i novem­ber i fjor. Rett før TV-sel­skapet rykket inn i lille Vei­dnes.

Les sak­en som var hos NRK her: Dis­cov­ery Chan­nel lager TV-serie i finn­marks­bygd

Annonser:

Klikk på annon­sen for å se den større.

 

Del dette: