Her skal det bli klart til Hammerfestdagene

Lars Aude Arne­sen (Jern­tep­pet) og Odd Charles Karlsen (Ham­mer­fest Nærings­foren­ing) beg­yn­ner å få det meste klart til Ham­mer­festda­gene. Foto Kris­tiane Mauno Krys­tad

Nytt kaidekke, promenade, og arbeiderne på Rådhusplassen jobber på spreng for å bli ferdig til teltet skal settes opp og Hammerfestdagene begynner. I år i en ny drakt og en del nye konsepter.

Av Kris­tiane Mauno Krystad/
Pros­jek­tmedar­bei­der Ham­mer­fest Nærings­foren­ing

Ham­mer­festda­gene kan i år by på et vari­ert og innhold­srikt pro­gram for store og små. Det hele starter lørdag 15. juli med Jen­te­spranget, Arc­tic Open og åpn­ingsshow i Tel­tet på Råd­hus­plassen.

Under åpn­ingsshowet opp­tr­er «I see Rivers» med Ham­mer­fest­jen­ta Gøril Nilsen, som en av front­fig­urene. I til­legg møter du Skei & PT, kjent fra TV2-serien The Stream og særlig låten «Mål­løs». Videre tre­f­fer du Plumbo, det folkekjære rocke­ban­det kjent for låter som «Møkka­mann» og «En Siste Gang».

Åpn­ingsshow er nytt i år

– Åpn­ingsshowet er nytt i år og vi håper det kan være med på å skape mer liv og røre under Ham­mer­festda­gene. Det er gledelig at Sand­vol­ley­ball­turner­in­gen Arc­tic Open gjør come­back i år, mens tradis­jonelle aktiviteter som Jen­te­spranget fort­set­ter, sier Lars Aude Arne­sen, som er en ini­tia­tiv­tak­erne.

Det blir også mye god mat under Ham­mer­festda­gene med både Europeisk Mat­marked og egen Mat­fes­ti­val.

– Mat­fes­ti­valen er et samar­beid mel­lom flere lokale server­ingsst­ed­er og cater­ingsel­skap. Tradis­jo­nen tro blir det gratis kake til alle på byens burs­dag 17. juli. Det blir også kåring av «Årets burs­dagskake», en konkur­ranse som alle kan delta i. I Tel­tet blir det åpen kafé alle dagene.

Ny pro­fil i år

I år lanseres Ham­mer­festda­gene med ny pro­fil og nett­side som er utar­bei­det av Reklame­huset. Fokus i år har vært å få lokale aktør­er til å stille med aktiviteter. På pro­gram­met står Bomb Comp, VM i putekrig, guidet indus­trit­ur, Tre Top­pers tur, Ham­mer­fest Open og mye annet moro, forteller Arne­sen, og leg­ger til at målet er at uka med Ham­mer­festda­gene skal være den uka i året hvor folk reis­er hjem til byen.

– Og de som bor her bare må bli hjemme, sier Arne­sen. Han trekker også fram at Ham­mer­festda­gene trenger friv­il­lige, tel­tet trenger friv­il­lige til vak­tar­beid, ryd­ding, bar, server­ing og rig­ging.

– Og i år blir det arrangert en egen fest for alle friv­il­lige, og gratis dagspass til Tel­tet.

Annonse:

Annonse:

Del dette: