Hit kunne ikke brannvesenet rykke ut

Røde Kors bisto politiet med både mannskaper og materiell da snøskredalarmen gikk i Fjordadalen mandag, men Hammerfest brann og redning manglet. – Vi har ikke snøscootere til slike oppdrag,medgir brannsjef Arne Myrseth. Alle foto: Bjørn Egil Jakobsen

Da skredalarmen gikk i Fjordadalen sist mandag rykket politiet og Røde Kors ut, men brannvesenet i Hammerfest mangler nødvendig utstyr for å kunne være til nytte så langt fra kjørbar vei.

BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@ny.hammerfestingen.no

Lørdag 24. mars gikk det ras på Grøtnes, mandag 26. mars i Markveien i Rypefjord, langfredag i Stallogargo, og påsken ble avsluttet mandag med ras i Fjordadalen.
I tillegg har det gått noen mindre skreder på Kvaløya, som ikke har fått så stor oppmerksomhet.

Har ikke snøscooter
Brannsjef Arne Myrseth fi kk i går spørsmål fra Hammerfestingen. Hvor var hans mannskaper da politiet og Røde Kors rykket ut for å søke i skredet i Fjordadalen?
– Vi kunne ikke det. Vi har ikke transportmidler for å kunne være tilnytte så langt fra kjørbar vei, medgir brannsjefen, og innrømmer at det er et problem for det er de 15 første minuttene som er avgjørende for forskjellen mellom liv og død når noen blir tatt av snøskred.
Også lørdag 24. mars manglet man snøscooter da snøskred ble varslet ved Grøtnes.

Sto uten på Grøtnes
– Det er klart at vi synes det er viktig at vi kan komme oss kjapt ut til et ulykkessted og kunne igangsette redning og søk kjappest mulig. Vi har også situasjoner under ekstreme forhold at veier blir stengt, sier brannsjef Arne Myrseth.
Brannmannskapene, og den første politipatruljen som kom fra et annet oppdrag fra Kvalsund-siden kom til den gamle brøytestasjonen på Skjåholmen, manglet også snøscooter for å kunne starte søk med det samme i området man så scooterspor gå inn i skredet.

Politiet har scootere. Politibetjent Anders Vidringstad som egentlig hadde fri i påsken deltok både i Stallogargo langfredag og i Fjordadalen mandag.

Stanset tilfeldig bilist
Reinpolitiet hadde riktignok med seg scootere, men de kom helt fra Olderfjord. Så i mens ble det besluttet å stoppe en forbipasserende med snøscooter.
– Første bil som ble stanset var tilfeldigvis en av mine ansatte i sivil og som hadde med seg to private scootere. Det var bare tilfeldig at det var en ansatt i brannvesenet, medgir brannsjef Myrseth.
– Men hvorfor er brannvesenet i en by med så stor rasfare og med fokus på ras uten noe så elementert som en snøscooter eller to?

– Ikke godt nok fokus
– Vi lufta dette første gang i 2013, men satte kanskje ikke godt nok fokus på det. Rett og slett ikke stor nok trykk i forhold til andre prioriteringer, svarer brannsjefen, og påpeker at snøscooter aldri har blitt lagt fram som en politisk sak.
Brannvesenet har i lengre tid manglet stigebil, og også andre ønsker har kommet foran scooter.
– Også en redningsaksjon i påsken ble gjennomført med private scootere, medgir brannsjefen.

Politiet har scootere. Politibetjent Anders Vidringstad som egentlig hadde fri i påsken deltok både i Stallogargo langfredag og i Fjordadalen mandag.

Reinpolitiet: – Planlagte kontroller ble spolert

 

Vær og skred satte også en demper på politiets planlagte kontroller på fj ellet i kyststrøkene.

Politibetjent Inger Anita Øvregård hos Reinpolitiet forteller at de hadde fl ere kontrollplaner, som ble forhindret på grunn av været.
– I begynnelsen av påsken, som vi regner fra fredag 23. mars, var vi fl ere ganger på Skaidi. Palmehelga var patruljen i Olderfjord, men lørdag måtte vi forandre på planene der og bistå på Grøtnes etter raset som hadde gått der, forteller politibetjent Øvregård til avisa Hammerfestingen.

Færre kontrollerte i år
– Søndag og mandag ble det dårlig vær, og planlagte kontroller på Skaidi og på Sennaland inn mot Alta-stedene måtte vi kansellere. Været kan vi ikke gjøre noe med, fastslår politibetjenten, som fi kk en del kontroller «spolert» på grunn av dårlig vær.
Totalt ble 380 scooterførere kontrollert i påsken i år, mot 715 i fjor. Av disse ble 18 personer anmeldt for kjøring i utmark. I fjor ble 32 personer anmeldt for det samme.
I tillegg ble en person anmeldt for å stikke av fra kontroll i fjor (to i fjor), og syv fi kk forenklet forelegg (ni i fjor).

– Måtte endre planene
– Når man ser på antall timer vi har vært ute så er ikke det så mye mindre enn i fjor, sier politibetjent Øvregård, og forklarer at kombinert med planlagte kontroller som har blitt kansellert har det også vært langt mindre utfart på fjellet.
Altså at været også har stoppet mange fra å dra med familien på fjellet med scooter, enn i fjor.
– Været gjorde at vi måtte endre noen av planene våre, men vi var ute og kontrollerte, påpeker hun.

Forelegg og gebyrer
For Reinpolitiet, SNO og lokalt politi var i de påfølgende dagene i Nordreisa, Alta, Porsanger, Loppa, Karasjok, Kautokeino, Tana, Vadsø og Kirkenes, og i tillegg til anmeldelsene ble det utstedt forelegg og gebyrer til mange.
– Fire for manglende påmontert skilt, to for overlast og en for manglende hjelm på mindreårige, oppsummerer Øvregård.
I tillegg har 29 scooterførere fått gebyrer. To for å ikke ha hatt med førerkort eller vognkort, og 27 for ikke å ha brukt hjelm.

Kontroller ble «spolert»
– I tillegg er en scooter avskiltet fordi den ikke var forsikret, samt at en scooter antakelig er trimmet. Den er meldt inn til trafi kkstasjonen for kontroll, opplyser hun, og i år er det også fl ere som er blitt gebyrlagt for å kjøre uten hjelm.
– En del av kontrollene som var planlagt ble «spolert» på grunn av dårlig vær, opplyser hun.

Del dette: