Hvor høyt skal vi bygge i Hammerfest sentrum?

– Dette er en plan for framti­den, sa plan­sjef Øyvind Sundquist da han pre­sen­terte disse planene nylig. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Hvis Arthur Buchardt (eiendomsutvikler i Tromsø) eller andre kommer hit og vil bygge hotell så kan vi si at så høyt kan du bygge, sa plansjef Øyvind Sundquist da han presenterte forslag med ulike scenarioer og opp til 13 etasjers høye bygg i framtidens Hammerfest.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Man kan godt bygge min­dre, men ikke større. Det er ikke meldt om konkrete behov, men dette er en plan for framti­den, påpek­te han i møte med poli­tik­erne i Styret for Miljø og Utvikling (MU) i for­rige uke.

– Er et behov for dette, eller er det et sta­tus­pros­jekt, spurte MU-poli­tik­er Jan Eke­land, og fikk til svar at dette er forslag det jobbes med og at det til syvende og sist er poli­tik­erne som avgjør.

I ukens avis finner du mer om forsla­gene i sen­trum­s­pla­nen og høy­husstrate­gien som kom­munens byplan­leg­gere job­ber med, og hvor man også har sce­nar­i­o­er med innbyg­ging av Strandga­ta med tak over, glasshus de to byggene som Nis­sen-sen­teret hold­er til i, høyere bygg andre sted­er i sen­trum, byg­g­plan­er i hav­na og mye mer.

Les mer i ukens avis:

Del dette: