Hundene må stå ute på dekk — kattene slapp inn

Hun­den ble hen­vist til å være ute på dekk under over­farten fra Ham­mer­fest til Sørøya, men inne i den varme salon­gen var det gre­it å ha med kat­ter. Begge foto: Pri­vat

Ikke alle slip­per inn i den varme salon­gen. Hun­der er forvist til dekk om bord på Bore­als båter, og det er det ikke alle hun­deras­er som tåler.

Av Mar­ius B. Staveli
mbs@hammerfestingen.no

– Det kan være både vått og kaldt, og det går på hel­sa løs for hun­dene, sier mat­mor Hilde B. Olsen til avisa Ham­mer­festin­gen.

– Siden pels­dyr utgjør en reell helserisiko for mange med pels­dyral­ler­gi, skal pels­dyr plasseres i bagas­jeom­rådet, eller ute i egne bur. Unntaket er før­erhun­der og tjen­este­hun­der, sier daglig led­er Steinar J. Mathisen hos Bore­al Sjø.

Bore­al har ingen plikt til å ta med seg dyr på sine båter, men ifølge Mathisen er dette en ser­vice de tilbyr for­di mange pas­sas­jer­er ønsker å ha med seg sine dyr på reise.

Hun­deeier Hilde B. Olsen.

Olsen sier hun har forståelse for at folk har allergi­er, og påpeker at hun ikke men­er at dyrene skal stå ute i salon­gen.

– Jeg men­er bare at det burde være et eget rom med lys og varme, slik at man ikke risik­er­er hun­dens helse ved å ta den med seg på båten. Det er jo ikke særlig dyrevennlig å hen­vise dyr til å stå ute og fryse, sier hun.

Hun rea­ger­er også på at det i prak­sis virk­er å være tillatt å ha med kat­ter i bur inne i salon­gen. Selv har hun en pud­del, som er en av de mest aller­givennlige hun­derasene som finnes, og sier:

Hun­der må stå ute på dekk under over­farten til Sørøya, og fra Ham­mer­fest går hur­tig­båten først innom Akkar­fjord. Illus­trasjon: Google maps

– Jeg skulle ønske at både hun­der og kat­ter fikk være inne under over­farten.

Hun peker også på at man andre sted­er kan ha med seg hun­den på fly­et, bussen, trikk og tog.

– Det er merke­lig at det skal være så mye stren­gere på båt, sier Olsen, men under­strek­er at hun ikke lar seg frus­trere av sys­temet eller de ansat­te på båten.

– Det er jo ikke deres feil, men jeg skulle ønske Bore­al la bedre tilrette for dyreeiere, sier hun.

Les mer i ukens avis på papir eller dig­i­talt:

Du finner vår dig­i­tale ver­sjon (pdf) her:
https://www.buyandread.com/pub.htm?pub=hammerfestingen

Del dette: