Hva i all verden er dette?

Sigfred Rosvold (85) stud­er­er kom­munens utsmykn­ing på kaia. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

For­rige mandag dukket det opp noe nytt på kaia ved prom­e­naden i Ham­mer­fest. Den gam­le erfarne fiskeren Sigred Rosvold (85) dro raskt kjensel på hva dette er. En pro­pel­lvinge fra en båt.

– Siden den står her håper jeg at den har en tilknyt­ning til Ham­mer­fest på en eller annen måte, sa 85-årin­gen, som straks beg­y­nte å stud­ere og fun­dere på hvilken lokal tilknyt­ning båten som pro­pellen kom­mer fra har hatt.

– Pro­pellen er fra en av hur­tigruteskipene. Vi vet ikke hvilken. Det ble skiftet på 5–6 skip, forteller kul­tursjef Gerd Hagen til avisa Ham­mer­festin­gen.

Pro­pel­lvin­gene ble i fjor sol­gt som hagepynt over hele lan­det, og de er byt­tet ut fra hur­tigruteskipene “Richard With”, “Nord-Norge”, “Nord­kapp”, “Kong Har­ald” og “Nordlys”.

– Dette måtte vi bare slå til på, sier kul­tursje­fen. Pro­pel­lvin­gen er 1,23 meter høy og 1,8 meter bred og veier 643 kilo, og Ham­mer­fest kom­mune har fått laget feste for å skru den fast i kaia.

Det er forskjel­lige meninger i Ham­mer­fest om hva pro­pellen lign­er på. – Noen men­er den er en stilis­ert isb­jørn i pro­fil, sier kul­tursjef Gerd Hagen, som røper at pro­pel­lvin­gen er kjøpt inn for en bil­lig penge. Fak­tisk under 10.000 kro­ner inklud­ert frakt.

– Skruhul­lene skal vi dekke til, for­sikr­er kul­tursje­fen, og leg­ger til at den skal pol­eres og skines opp.

– Noen men­er den ser ut som en isb­jørn, og pro­pell fra hur­tigru­ta har abso­lutt en tilknyt­ning til Ham­mer­fest og kys­ten, men­er kul­tursje­fen.

På spørsmål om dette er kun­st, svar­er hun at den i alle fall har fått en kun­st­ner­isk funksjon og forteller at noen men­er den er en stilis­ert isb­jørn i pro­fil. Men påpeker at den i utgangspunk­tet er en pro­pel­lvinge.

– Den har en form som gir åpn­ing for tolkninger. Så jeg er veldig fornøyd, fast­slår hun, og forteller at pro­pel­lvin­gen som på kom­munens nettsider omtales som utsmykn­ing har kostet under 10.000 kro­ner inklud­ert frakt.

Les hele sak­en i vår uke­savis som kom ut 19. mai.

 

Del dette: