Hammerfestingen

Slik blir veien videre:

– Journalistikken og leserne først

Nytilsatt redaktør i avisa Hammerfestingen Jonathan Jæger sammen med økonomidirektør Malin Myrlie i Amedia region nord og regiondirektør Renate Slettli Nymo. Foto: Brita Bølgen

I august ble Amedia Lokal majoritetseier i lokalavisa Hammerfestingen. – Målet er å dyrke det superlokale, sier regiondirektør for Amedia region nord, Renate Slettli Nymo.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Sammen med økonomidirektør Malin Myrlie var Nymo torsdag på besøk i Hammerfest.

– Vi er her og besøker vårt nye tilskudd til Amedia-familien. Vi er her for å hilse på medarbeiderne, høre om tankene bak Hammerfestingen og hva som ligger i avisens identitet. Se hvordan avisen skal passe inn i det totale bildet, og samtidig få dyrket sin egenart, sier Nymo.

– Jeg har sett på mye av den tekniske siden. Min oppgave blir å nøste opp i en del praktiske ting slik at redaktør og journalister kan bruke tid på det de skal bruke tiden på, journalistikken, sier Myrlie.

Regionsdirektøren presiserer at deres rolle blir å hjelpe til med det som er rundt avisen.

– Ting som systemstøtte, og å sørge for at merkantile tjenester fungerer godt, slik som fakturering. Alle de tekniske løsningene som skal til for å ha en smidigere arbeidshverdag, det er målet, forklarer Nymo, og utdyper:

– Som største lokalaviskonsern er målet til Amedia å dyrke det superlokale. Det er det som er hjertet i alt Amedia driver med. Og som vi har sagt hele tiden, så er det hundre prosent redaksjonell frihet. Som styreleder vil ikke jeg blande meg inn i hva som skrives redaksjonelt, det er fullstendig på redaktørens bord.

Konkurranse og kvalitet

Nymo er regionsdirektør for ni lokalaviser mellom Lofoten og Kirkenes, og fersk styreleder i Hammerfestingen.

– En del har vært bekymret for at Hammerfestingen skal bli en underavdeling av Finnmark Dagblad, eller at vi skal legges ned. Hva tenker du om slike bekymringer?

– Jeg tenker at man skal være i sunn konkurranse med hverandre, og jeg tror også at den superlokale profilen som dekker Hammerfest er utrolig viktig å ta vare på. Vi i Amedia kjøper ikke lokalaviser for å legge de ned, sier hun.

– Som største lokalaviskonsern er målet til Amedia å dyrke det superlokale. Det er det som er hjertet i alt Amedia driver med, sier Nymo. Foto: Brita Bølgen

Regionsdirektøren har mange tanker om konkurranse og kvalitet, og mener man kan hente mye også av konkurrenter.

– Finnmark Dagblad har jo, selv om de dekker Hammerfest, hatt et mye bredere geografisk nedslagsfelt. Det skal de fortsatt ha. Så jeg tror man kan eksistere side om side og spille hverandre gode der man kan og fortsatt ha en konkurranse til det beste for leserne, sier hun og fortsetter:

– En av de viktigste tingene for konsernet er jo å gi gode leseropplevelser for leserne, så noe av det vi har jobbet mye med i Amedia er gode nettaviser. Det vil vi se på hos Hammerfestingen også. Hvordan vi kan bidra til å gi nettavisen et løft så leseropplevelsen blir enda bedre i forhold til det den er i dag.

Og med ny nettavis følger det med andre løsninger for innlogging og brukeropplevelser.

– En spennende tid

Nymo og Myrlie sitter begge i styret til Hammerfestingen, førstnevnte som styreleder.

– Vi vil være en støtte til redaktøren og redaksjonen, med det som trengs av hjelp, sier Nymo.

Lokalavisas nye redaktør, Jonathan Jæger, tror samarbeidet kan fungere godt.

– Det er en spennende tid, hvor vi skal fortsette jobben vår med å være en god lokalavis for Hammerfest. Det er en stor kommune, vi er få ansatte og vi forsøker så godt vi kan å være på alt som skjer. Nå har vi et godt apparat i ryggen som vil hjelpe oss å nå ut med journalistikken, sier han.

– Vi får også et større nettverk og kan drive erfaringsutveksling med andre redaktører og journalister, legger han til.

– Det er det som er kjempenyttig, man får et nettverk av kolleger som vil hverandre vel. En av mine fanesaker er å jobbe for at vi skal samarbeide enda mer. Jeg synes man også skal gjøre det på tvers av mediehus, enda vi er konkurrenter, for det gjør oss alle bedre, kommer det engasjert fra Nymo.

– Journalistikken og leserne først

Både redaktør og regiondirektøren ser lyst på fremtiden og samarbeidet mellom Amedias støttefunksjoner og Hammerfestingens redaksjon.

– Jeg håper at Jonathan får møte alle redaktørene her i nord, for å få faglige diskusjonspartnere. Det er jo noe vi i styret kan bidra med, siden vi ikke har noe med det redaksjonelle å gjøre.

– Målet er jo at journalistikken skal bli best mulig, og da er det godt å ha fått inn et konsern som ønsker å være med på reisen. Ikke avvikle, men å videreutvikle. Og vi trenger en brukervennlig nettavis som gir leserne en god opplevelse, og som fungerer bra for oss, sier Jæger.

Her er regionsdirektøren hjertens enig.

– Journalistikken og leserne skal komme først. Det å formidle og ta det samfunnsansvaret vi faktisk har er den viktigste oppgaven. Det var betryggende å komme hit, og jeg er glad for at Jonathan er på plass, avslutter Nymo.