Hammerfestingen

Inspirert på konferanse med folk fra hele verden:

– Voldsom etterspørsel på programmerere

Jan Tore Kvalnes var nylig på en oppstarts- og teknologikonferanse i Helsinki med over 20 000 andre mennesker. Foto: Jonathan Jæger

Jan Tore Kvalnes i Tek3D var nylig på konferanse i Helsinki. – Det var over 20 000 mennesker der. Det er veldig stort og det kommer folk fra hele verden dit, sier han.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Slush er et oppstarts- og teknologiarrangement som arrangeres årlig i Helsinki, Finland. Konferansen legger til rette for møter mellom grunnleggerne av startup-bedrifter og investorer.

– Du har muligheten til både en konvensjonell messe der du har utstillere fra forskjellige land og regioner. For eksempel var det noen fra Oulu i Finland og noen fra Litauen som var der og presenterte, forteller Kvalnes.

Et tema som gikk igjen på arrangementet var programmerere, for disse er det stor etterspørsel på i dag.

– Det er en voldsom etterspørsel, og det har det vært lenge. Og som startup når man er teknologidrevet, så er det ofte der det skorter. De to vi har ansatt i Tek3D i dag er teknologer som er mer over på 3D-visualiseringssiden, de er 3D-artister og spillutviklere. I utgangspunktet har de ikke noe dybdekunnskap om programmering, sier Kvalnes.

Det var godt med folk samlet på Slush-konferansen i Helsinki. Foto: Privat

– For få velger å bli programmerere

Krigen i Ukraina har gjort det enda mer utfordrende.

– Den har gjort at vi har mistet en stor utvikler-pool i Europa. For Ukraina var en av de største leverandørene på IT-tjenester i Europa. Nå leverer de jo ikke IT-tjenester, for nå er de i krig. Det er jo et tankekors at du tar bort folk som er i produktivt arbeid og setter de til å krige i 2022, sier Kvalnes.

Han trekker og fram at det i dag utdannes for få utviklere.

– Det er for få som velger å bli programmerere. Det tar kanskje ti år før man får gjort noe med dette i større grad med tanke på tiden det tar å utdanne seg og å bygge erfaring.

Tidligere fantes det IT-utdanning i Alta.

– Nå er nærmere utdanningsmulighet i Tromsø, og det som ofte skjer når man sentraliserer den type tilbud er at folk ofte får jobb før de er ferdigutdannet, så de kommer ikke nødvendigvis tilbake til Hammerfest igjen. Og mange flytter fra Tromsø til Oslo fordi det er et marked der som betaler best, og det er en magnetisme dit som på så mange andre områder, sier Kvalnes.

En av de fire store scenene på konferansen. – Du kan jo tenke deg størrelsen på hallen. Alle scenene hadde forsterket lyd, og likevel hørte du ingenting fra de andre scenene, forteller Jan Tore Kvalnes. Foto: Privat

Kjernekompetanse

Derfor synes han arrangementer som det i Helsinki er bra.

– Det kan man bruke både til å rekruttere nordover, og de som ikke er flyttbar med tanke på familie og sånt kan man jo også se på som fjernarbeidere, sier Kvalnes og legger til:

– Det var sågar et firma fra et av de baltiske firmaene som kaller seg for Remote. Og det er jo tydelig hva de selger, nemlig det å jobbe fjernt.

Han påpeker at de vil jo helst at folk skal flytte til Hammerfest.

– For vi er avhengige av å ha utviklere på huset og. Det handler om at man må ha kjernekompetanse inne, også kan man leie inn kompetanse oppå det om det trengs. Så vi skal gjerne bli flere framover i kontorene våre, sier Kvalnes.

Jan Tore Kvalnes på Slush i Helsinki. Foto: Privat

Utdanning

Neste år er det snakk om å sende en nord-norsk delegasjon med stand til konferansen i Helsinki.

– Vi var vel ti-tolv stykker fra Nord-Norge nå, men du blir liksom som maur i tua. Du myldrer rundt. Har du en stand og et anker kan du lettere få fortalt hva som skjer i Nord-Norge ut til resten av Europa, så dette håper jeg de får til å lande, sier Kvalnes.

Med tanke på utvikling tror han det er viktig å få kommunisert bedre ut til ungdom.

– Mange av de jobbene som vi har her på huset vet jeg ikke om ungdommen i Hammerfest vet at finnes her. Det er en sånn historie du må gjenfortelle, også er det nok sånn at foreldregenerasjonen ikke har fått med seg alt som har skjedd i næringslivet siden de var unge, sier Kvalnes.

Han tror mange foreldre gir råd om at de unge burde gå studiespesialisering når de velger utdanningsretning.

– Det var det samme rådet jeg fikk da jeg gikk på skolen. Sett i ettertid burde jeg gått yrkesfag og fått fagbrev, også kunne jeg gjort realfag og ledelsesfag etterpå, sier han og legger til:

– Flere av de som jobber her hos oss har tatt yrkesfag først og høyere utdanning senere.

Mer enn 20 000 mennesker var sist uke samlet i Helsinki på konferanse. – Det var et veldig proft opplegg, sier Jan Tore Kvalnes. Foto: Privat

– Lage en happening rundt ungdom

– Men da må kanskje næringslivet bli flinkere til å vise ungdommen hva som egentlig finnes av muligheter?

– Ja, og der e jo jobben vi nå må gjøre. Vi er nødt til å fortelle om det hvis det skal bli bedre, også må vi få de fleste til å forstå det, sier Kvalnes.

På leverandørkonferansen Arctic Operations fikk de fra salen i år spørsmål om hvorfor man bare snakket om ungdommen og ikke med dem. Dette har Kvalnes tatt med seg videre i planleggingen av neste års konferanse.

– Så nå skal vi prøve å lage en happening rundt ungdom. Vi har hatt ungdom med der før, men det har vært litt blandede tilbakemeldinger. Det å sette 17-åringer på bakerste rad i Frityren og fortelle om ting som virker helt stjernefjernt for dem er kanskje ikke den beste oppskriften. Vi må kanskje involvere de med en workshop eller få de til å gjøre noe og presentere sine ideer, sier Kvalnes.

– Det var fire store scener i den svære messehallen der det foregikk noe hele tiden, forteller Jan Tore Kvalnes. Foto: Privat

Motivert og inspirert

Han er tydelig på at han allerede ser fram til neste års konferanse i Helsinki.

– Dette var første året vi var der, og jeg tror nok at det er viktig å være der både på år to og tre. Mange av de jeg var der med nå hadde vært der flere ganger før, og de hadde gjort leksa på forhånd på en helt annen måte enn vi kunne. De hadde allerede et nettverk og kontakter, så de hadde gjort mye av grovarbeidet først. De hadde plukket ut de møtene de ville ha på forhånd og de som var flinkest hadde møter enda på lørdagen, dagen etter at Slush offisielt var over, sier Kvalnes.

Men selv om han ikke var like godt forberedt som de som hadde vært der tidligere, så påpeker han at han hadde et godt utbytte av konferansen.

– Jeg fikk knyttet en del kontakter, og jeg snakket blant annet med to firma konkret som vi handler hos i dag. De er store selskap og jeg fikk spurt om de hadde mulighet til å hjelpe oss videre med deres programvare, sier han.

Han fikk og ny giv av å være der.

– Det var veldig hektisk og artig. Også var det inspirerende å se mange andre som er på samme nivå som oss. Det gir et kick, og du kjenner motivasjonen kommer. Du blir ikke bare inspirert, du blir ordentlig motivert, sier Kvalnes.