– Ingen her skjønner hvorfor ferga til Seiland er innstilt i dag

– Den lille sjarken gikk for­bi i 11-tida, men fer­ga er innstilt på grunn av været, sier Ole Ped­er­sen. Foto: Pri­vat

 

 

I snøværet mel­lom Sei­land og Kvaløya gikk en liten sjark for­bi i 11-tiden i dag, men fer­ga M/F “Has­fjord” som fun­ger­er som reserve­ferge mens M/F “Akkar­fjord” var ikke å se. Her fork­lar­er daglig led­er Steinar Mathisen hos Bore­al hvor­for.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN /
bej@hammerfestingen.no

– Ingen her ute skjøn­ner hvor­for. Det er jo bare litt ves­tavind. Knapt nok kul­ing. Den lille sjarken hadde ingen prob­le­mer, sier Ole Ped­er­sen, og sier at folk ikke kom­mer seg på arbeid og at de som er i Ham­mer­fest ikke kom­mer seg hjem.
Han forteller at folk på Sei­land bare har fått meld­ing på tele­fonene om at fer­ga er innstilt inntil videre på grunn av været, og sier at det er andre gang folk på Sei­land opplever innstill­inger etter at fer­ga “Has­fjord” ble satt inn som reserve­ferge etter påsken.

Ole Ped­er­sen på Sei­land.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig led­er Steinar Mathisen hos Bore­al forteller til avisa Ham­mer­festin­gen at han akku­rat har fått prate med kapteinen om bord på M/F “Has­fjord”, og sier at han forteller at det er forhold­ene i morges som er årsak­en til at fer­ga fort­satt lig­ger på Kvaløysi­da.

– Måtte snu fer­ga ved Klokkerøya
– Det var en del vind i morges, og det er trangt i fer­gelei­et. Det er egentlig ikke egnet for større ferge enn den som går der, fork­lar­er daglig led­er Steinar Mathisen, og leg­ger til at fer­gelei­et på Kvaløysi­da er mest utsatt.

Fer­gelei­et på Sei­land­si­den. Her var det i formid­dag ingen ferge og se. For M/F “Has­fjord” lig­ger på Kvaløysi­da, og ifølge red­eri­et ven­ter på min­dre vind for å kunne gå ut igjen.

– Kapteinen forteller at det i morges var såpass med ross­er at han måtte snu fer­ga og legge til med bauen og ikke akteren­den, slik man pleier. Fer­ga lig­ger nå slik at vi må ha bedre vær før “Has­fjord” kan gå ut igjen, sier Mathisen til Ham­mer­festin­gen.

Når fer­ga igjen tar opp ruta var klokken 13.00 ikke bestemt, med Mathisen sier at der­som innstill­in­gen ved­var­er vil man vur­dere å sette opp hur­tig­båt fra Ham­mer­fest til Sei­land.

– Vi kan ikke sette opp båt fra Klokkerøya siden fer­ga lig­ger der, fork­lar­er han.

– Vur­der­er å sette inn annen ferge
Ole Ped­er­sen sier til Ham­mer­festin­gen at folk på Sei­land nå fryk­ter at M/F “Has­fjord” kom­mer til å trafikkere sam­ban­det i flere uker, og at han har hørt snakk om at M/F “Akkar­fjord” kan bli sendt til Kors­fjord og erstat­te fer­ga “Jøfjord”, som også skal på verk­st­ed.

– Vi job­ber med å få til en annen ferge til Kors­fjord sånn at M/F “Akkar­fjord” kan komme tilbake så fort som mulig. Vi vur­der­er også å sette inn en annen erstat­nings­ferge enn M/F “Has­fjord” på Sei­land­sam­ban­det der­som det tar for lang tid å få “Akkar­fjord” tilbake, beroliger daglig led­er Steinar Mathisen.

– Årsak­en til at M/F “Akkar­fjord” er på verk­st­ed er at det pågår en ombyg­ging om bord. Det mon­teres en trappe­heis og lages en rømn­ingsvei til, forteller daglig led­er Steinar Mathisen.

Annonse:

 

 

 

 

 

Del dette: