Publisert: torsdag 3. januar 2019 Klokken: 06:51

Inngangspartiet var overtent og flammene sto over hustaket da de første mannskapene kom fram

Da de første mannskapene fra brannvesenet og ambulanse kom fram til brannen Corn Moes gate var inngangspartiet allerede overtent, samtidig som flere var innesperret i huset.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Hammerfest brann og redning har evaluert den dramatiske brannen forrige fredag. Gjennom evalueringsmøter så har de gått gjennomgå tidslinjer, kommunikasjon, prosesser og beslutninger.

– Vi evaluerer branner og andre hendelser etter en egen prosedyre som alltid munner ut i konkrete forslag til forbedringspunkter. Disse forbedringspunktene er ikke alltid like «behagelige» å finne, men av den største nødvendighet for å kunne utvikle oss videre, forklarer brannvesenet på sin Facebookside.

De første brann- og ambulansemannskapene ble møtt av en dramatisk situasjon. Inngangspartiet i huset var overtent, og flammene sto over hustaket, går det fram av evalueringen.

Det var AMK-sentralen (113) som mottok meldingen om brannen, og som varslet 110-sentralen for Finnmark. Siden det var bekreftet at dette var en utviklet brann, og at det var mennesker i huset – så slo 110-sentralen umiddelbart kl 05:22 «Full alarm», slik at alle mannskaper fikk melding om brann.

Klokken 05:28 var første brannbil fremme på stedet omtrent samtidig med at en ambulanse ankom.

– Der møtes de av en meget dramatisk situasjon hvor inngangspartiet i huset er overtent og hvor flammene står over hustaket, samtidig som at det er mennesker innesperret i huset. En sivilperson/nabo har allerede tatt beslutning om å hjelpe til, og har evakuert noen personer fra det brennende huset. Våre mannskaper får evakuert de siste personene ut fra den brennende delen av huset og starter med å vekke samt evakuere folk fra den delen som ikke brenner, skriver brannvesenet i evalueringen.

Klokken 05:28 var første brannbil fremme på stedet omtrent samtidig med en ambulanse.

Klokken 05:34 er alle 12 personer ute av huset, og brannvesenet kan fokusere på å forsøke å slukke brannen/begrense brannen.

– Situasjonen er på dette tidspunktet uoversiktlig, da det ringes inn meldinger om sterk brannlukt fra andre lokasjoner nært brannstedet, samtidig som det løper inn melding om en uavklart situasjon med varmeutvikling, som muligens krever innsats fra brannvesenet et annet sted i byen.

– Klokken 05:45 jobber vi med utvendig slukking og har fokus på å hindre at brannen smitter over til nabohuset via parkerte biler, samtidig som det jobbes med å få etablert en tilstrekkelig vannforsyning. Varmeutviklingen er stor og det besluttes å be om bistand fra aktuelle samarbeidspartnere som Avinor, Sivilforsvaret og Hammerfest LNG (Equinor), fortsetter brannvesenet.

Annonse:

Litt over klokken 06:00 fattes det en beslutning om at den brennende delen av huset ikke står til å redde, og at ressursene skal settes inn for å hindre spredning til den delen av bygget som ikke brenner, samt til omkringliggende hus.

Denne sperrelinjen etableres ved at det settes slukkespyd (en innretning som blir stående i veggen og slukke, selv når brannmannskapene ikke er i bygget) inn i veggen mot den brennende delen av bygget samt at trappeoppgangen trykksettes ved hjelp av en stor motordrevet vifte (viften fungerer ved at den oppveier trykkøkningen som alltid oppstår i et brannrom og som derved sprer brannen i form av varm røyk og gass).

Hele 1. etasje i den brennende delen er overtent og brannen sprer seg raskt oppover i etasjene.

– Hele 1. etasje i den brennende delen er overtent og brannen sprer seg raskt oppover i etasjene.

Klokken 06:14 rapporterer brannvesenet at dette gir gode resultater, og forbereder seg på mottak av flere ressurser.

– Samtidig konstaterer vi at det er for lite vann tilgjengelig og at det brukes mye pusteluft, da det er mye røyk i området og mannskapene også må brukes pusteluft til utvendig slukking, går det fram av evalueringen.

Det ble også bedt om at kirken ble åpnet for evakuerte og som varmestue for redningsmannskaper.

– I dette tidsrommet er 6 av de evakuerte fortsatt på sykehuset, mens flere av de evakuerte oppholder seg i kirken. Det blir bekreftet at E-verket har tatt strømmen i flere av byggene i området samtidig som at vannverket har bidratt til å få på plass en akseptabel vannforsyning.

Brannvesenet skriver at de konstaterte at det var for lite vann tilgjengelig, og at det ble brukt mye pusteluft fordi det var mye røyk i området og mannskapene også må brukes pusteluft til utvendig slukking.

Klokken 06:30 er Avinor sin flyplassbil i arbeide med å forhindre utvendig brannspredning langs sjøsiden.

Sivilforsvaret bidrar til å etablere vannforsyning samt dirigere trafikk, mens røykdykkere fra Melkøya (Equinor) klargjøres for innsats.

– At Avinor bistår oss på brannstedet fører til at lufthavna er stengt, noe som fører til at vi takker ja til et tilbud om å forsøke å bruke en taubåt (Audax) for slik å få åpnet lufthavna. Vi oppnår begrenset slukkeeffekt med taubåten og beslutter å flytte vår egen tankvogn (som også har monitor/vannkanon) fra funksjonen med å være buffertank for røykdykkerne og til å overta for Avinor, skriver brannvesenet.

– Vi oppnår begrenset slukkeeffekt med taubåten og beslutter å flytte vår egen tankvogn (som også har monitor/vannkanon) fra funksjonen med å være buffertank for røykdykkerne og til å overta for Avinor, skriver brannvesenet i evalueringen.

– Personell fra Melkøya LNG driver nå røykdykking og sikring av den satte sperrelinjen, mens det er totalt fem utvendige stråler som bemannes av personell fra både brannvesen og Sivilforsvaret.

Til tross for at det brenner gjennom taket i den brennende delen av bygget, så holder den satte sperrelinjen. Den kommunale kriseledelsen blir varslet mens brannvesenet mottar pusteluft fra Kvalsund og etterspør ytterligere med røykdykkere fra Melkøya LNG.

Klokken 08:46 melder 110-sentralen om at det fra klokken 12.00 var meldt om sterk vind fra vest.

Denne informasjonen førte til at brannvesenet ser at det kan oppstå en situasjon hvor sterk vind medfører brannspredning langs Corn Moesgate mot Gjenreisingsmuseet.

– Det besluttes derfor å sette nytt mål for innsatsen om vi ikke klarer å slukke før vinden tiltar, skriver brannvesenet.

Samtidig blir hele innsatsen reorganisert, og det blir rekvirert en gravemaskin for å rive den ødelagte bygningen, og på denne måten hindre at vinden skulle spre brannen.

Det ble rekvirert en gravemaskin for å rive den ødelagte bygningen, og slik hindre at vinden skulle spre brannen.

– Vi mottar ytterligere røykdykkere fra Melkøya samt et stort antall røykdykkermasker og pusteluftflasker, skriver brannvesenet i evalueringen.

Det gjør at de kan planlegge og gjennomføre fortsatt innvendig slukkeinnsats med riving i takkonstruksjoner og slukking med skjæreslukker langs sperrelinjen, samtidig som at høyderedskapet jobber med å finne og slukke branner under takstein/plater.

– Vi registrerer at vinden stadig øker og at det blusser opp branner stadig flere plasser i bygningen og i takkonstruksjonen, skriver brannvesenet.

– På formiddagen opplever vi at brannen slår gjennom vår begrensningsvegg, skriver brannvesenet.

På formiddagen opplevde de at brannen slo gjennom begrensningsvegg og fortsatte inn i den delen av huset som ikke brant.

Dette fører til at det blir nødvendig å også iverksette slukking i denne delen av huset, parallelt med at riving av utbrent del pågår med gravemaskin.

– Dette gir god effekt og klokken 13:15 er brannen slukket/under kontroll og vi prioriterer nå å sikre rivningsmassene mot spredning fra vinden, gjennom å få lagt en stor not over hele brannstedet, fastslår brannvesenet.

Tiltakene som iverksettes gir god effekt, og klokken 13:15 var brannen slukket/under kontroll.

– Vi er svært tilfredse med samarbeidet med politi og helse (ambulanse) i innsatsleders KO på skadestedet og de prosesser/beslutninger som ble fattet. Vi er også svært takknemlige for alle de ressurser som ble stillet til vår disposisjon under innsatsen, fastslår brannvesenet, som på sin Facebookside også benytter anledningen til å takke alle de andre hjelpemannskapene som stilte opp.

– Ikke minst er vi glade for at naboer stilte opp på så mange slags vis, og aktivt startet innsatsen for å redde sine medmennesker fra flammene, skriver brannvesenet, men legger til at etter brannen så kjenner de også sterkt på følelsene ovenfor de som mistet sine hjem og til dels alt de eier i brannen.

– Til tross for dette, så finner vi grunn til å uttrykke takknemlighet og respekt over den innsatsen som det store beredskapsmiljøet i Hammerfest utviser når slike situasjoner oppstår, det som redder liv og som makter å hindre at situasjonen får utvikle seg fritt i negativ retning, fastslåes det.

Annonse:
Del dette: