Jakter på 99 russeknuter, men ingen har sjans til å få alle

Russepres­i­dent Amund Beck, Ayaa Mustafa She­mary og Malin Louise Rein­holdt­sen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

De neste ukene set­ter russen preg på bybildet, men om du ser russen gjør rare ting på gata i Ham­mer­fest eller løper naken over Kval­sund­brua, så kan det være russeknuter de jak­ter på. Noen uskyldige, noen pin­lige, mens noen er helt uopp­nåelig.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/
bej@hammerfestingen

– Jeg har ikke telling. Det har blitt mange, sier russepres­i­dent Amund Bech, mens Malin Louise Rein­holdt­sen tidligere i uken passerte åtte og Ayaa Mustafa She­mary 19 knuter.

De forteller at Ham­mer­fest-russen har sine egne knutere­gler på 99 punk­ter, og russ som utfør­er minst 25 får bronse­dusk, 50 får sølv­dusk, og gull­dusk gis etter minst 75 russeknuter. I til­legg må russe­poli­ti­et god­kjenne hver knute.

Å stoppe fremmede på gata kan gi russeknute.

– For det meste går det i snille og uskyldige knuter, ler russe­poli­ti­jen­tene Malin og Ayaa, som selv så langt har knuter fra den uskyldige siden.

– Vi har også noen pin­lige, som for eksem­pel å springe naken over Kval­sund­brua. Den er en klas­sik­er og har vært i mange år, forteller de, men de kjen­ner ikke til at noen ham­mer­festruss har kval­i­fis­ert seg til knuten “naturlig marathon” (num­mer 41) i år.

Russepres­i­den­ten opp­for­dr­er medrussen å vise høflighet og folkeskikk under innsam­ling av russeknuter, og forteller at de har fått tips fra poli­ti­et i Ham­mer­fest om hva som ikke er så lurt.

– Vi har god dia­log med poli­ti­et, forteller russepres­i­den­ten i ukens avis. 

Jen­tene har også stilige russe­jakker.

Dette er knuteregelen til årets russ i Hammerfest:

 1. Knute på luetrå­den: 24 timer uten å sove.
 2. Kjærlighet på pinne: Del ut russeko­rt på syke­huset i edru til­stand.
 3. Lin­jal: Sitt under pul­ten en hel sko­le­time.
 4. Sikker­het­snål: Be om sex­tips fra moren til en medruss.
 5. Fry­se­boks: Bade utendørs før 1. april.
 6. Ispinne: Bade utendørs før 1. mai.
 7. Ølkork: Drikk en seks pakn­ing 0,33 liter øl/cider på en time.
 8. Sam­leko­rt: Få sign­ert russeko­rtet ditt av ti per­son­er du har klint med.
 9. Monopolsed­del: Ha en poledance på et offentlig område.
 10. Sher­iff­st­jerne: Kyss en politimann/dame på kin­net.
 11. Time­glass: Still klokken to timer frem og lev etter den tiden i ett døgn.
 12. Stjerne i brem­men på rus­selu­en: Ha sikker sex i løpet av rus­se­ti­den.
 13. Bøsse: Delta på kraft­tak mot kref­tak­sjo­nen.
 14. Peace­merke: Hold deg unna vold og opp­for­dre til ikke-vold gjen­nom hele rus­se­ti­den.
 15. God­ter­ileppe: Klin med et medlem av russens styre.
 16. Teip- eller taubit: Gå bun­det eller teipet sam­men to og to en hel skoledag. Både armer og ben.
 17. Rosa fjær: Klin med en russ av samme kjønn.
 18. Reise­bil­let­ten: Vær guide på et kollek­tivt trans­port­mid­del i mer enn fem stoppest­ed­er.
 19. Burg­er-papir: Kjøp en burg­er til en til­feldig per­son.
 20. Leke­bil: Kjør ti run­der i en rund­kjøring med russebussen/bilen.
 21. Solokork: Vær edru gjen­nom hele rus­se­ti­den.
 22. Bok­bind: Bli med i en hel førsteklas­se­time og vær aktiv muntlig hele timen (vgs).
 23. Navnelapp: Kall alle gut­ter Magne og alle jen­ter Turid en hel dag.
 24. Et kakelys: Vær på skolen hver dag i rus­se­ti­den (skolelys).
 25. Bit av skil­tet: Sitt sam­men med andre medruss i en rund­kjøring og ha et skilt hvor det står: “Tut så danser vi!!!” evnt. “En tut, en skål!!”.
 26. Skolisse: Kryp fra råd­hus­plassen til gatekjøkkenet på hjør­net.
 27. Klep­toman: Stjel en pult fra et klasserom på en førsteklasse.
 28. Kon­dom­pakke: Kjøp en pakke kon­domer kun ved hjelp av kroppsspråk.
 29. Liten blomst: Ha sek­su­alun­dervis­ning for en førsteklasse. Val­gfritt om du vil demon­strere beveg­elsene i prak­sis.
 30. Refleks: Ha radark­on­troll med hår­føn­er og refleksvest i 50-sonen (langs Fugle­nesveien).
 31. Vaselin­boks: Si nei takk til alle du møter i løpet av en time, som om de er pros­tituerte.
 32. Russeko­rtet til medrussen: Vær slaven til en medruss en hel skoledag. Eventuelt en sko­le­time.
 33. Ølkork: Kryp inn i en mat­vare­bu­tikk og kjøp øl/cider. Der­som du ikke når ølet/cideren må du be om hjelp fra en du ikke kjen­ner.
 34. Auto­graf fra lær­eren: Lån bort rus­selu­en din til en lær­er en hel sko­le­time.
 35. Buss­bil­lett: Stopp russebussen/bilen på en bussh­old­e­plass. Til­by å plukke opp en som står der, og deretter kjør ved­k­om­mende dit han/hun skal (Må være over 15 år/evnt. en bek­jent).
 36. Rødt kort: Løp ut på en fot­ball­bane og kyss dom­meren eller keep­eren.
 37. Ringek­lokke: Ring på ti til­feldige hus­stander og spør pent om de vil være med ut å råne.
 38. Rose­blad: Roman­tisk date med en som ikke er russ i kan­ti­nen på skolen i store­fri (med stearinlys).
 39. Antibac-embal­las­je: Sjekk deg for kjønnssyk­dom­mer.
 40. Seigmann/seigdame: Skift i det mot­sat­te kjønns garder­obe før- og etter en gym­time.
 41. Naturlig marathon: Spring naken over Kval­sund­brua.
 42. Grå­pa­pir: Opp­tre­den på lær­erværelse i lun­sjen.
 43. Telt­plugg: Minst tre russ camper uten­for skolen en natt.
 44. Tepose: Lage frokost til favorit­tlær­eren din. (Noe klassen kan gjen­nom­føre sam­men?).
 45. Kjendis: Få sig­natur på brys­tet fra en per­son du ikke kjen­ner.
 46. Hap­py birth­day: Feir burs­da­gen til en lær­er eller medelev uten at de har burs­dag. (Noe klassen kan gjøre sam­men?).
 47. Legofig­ur: Span­dere is på en hel barne­hageavdel­ing. (Noe å gjøre sam­men?).
 48. Kvit­ter­ing fra leg­ekon­toret: Vaksinere seg mot hjerne­hin­nebeten­nelse.
 49. Stjerneelev: Få sign­ert buk­sa di av en lær­er.
 50. Yesman: Si ja til alt en hel skoledag. (Per­so­n­en som kon­trollerer at du gjør dette får ikke informere andre om det eller stille deg spørsmål).
 51. Hvit cham­pag­nekork: Ha sex med russepres­i­den­ten.
 52. Grått hår: Bruke et min­utt over et over­gangs­felt.
 53. Nasker: Stjel rus­selu­en til en svartruss.
 54. Flaskekork: Drikk hver helg i rus­seti­da.
 55. Park­er­ings­bil­let­ten: Betale 30 min­utt park­er­ing i byen, og opp­ta park­er­ingsplassen med piknik.
 56. Pølsep­a­pir: Gå to og to sam­men inn på en bensin­stasjon, kjøp en pakke kon­domer, gå på toalet­tet og kom blide og fornøyde ut etter 10–15 min­ut­ter. Må utføres med russ av det mot­sat­te kjønn.
 57. Silkesløyfe: Stå på den ene siden av for­t­auet å ta alle som kom­mer over i hån­den og si: “Velkom­men til den andre siden”.
 58. Grønt lys: Være tilst­ede 1. , 16. og 17. mai. (Sosialt all russ gjen­nom­før­er sam­men).
 59. Amnesty: Fest nei er nei mer­ket på buksa/dressen.
 60. Viskelær: Få ordet i timen, og deretter sette på en russ­esang.
 61. Det norske flagg: Delta i 17. maito­get.
 62. Sjam­poko­r­ka: Gå inn i daglig­vare­bu­tikk iført hånd­duk og vått hår og spør etter sham­po.
 63. Grein: Over­nat­te i hagen til en lær­er.
 64. Ciderkork: Kjøre beruset første eller andreklass­ing hjem til sine forel­dre.
 65. L: Sett en rød L bak på offentlig tjen­este­bil.
 66. Rød knapp: Alltid ha på russek­lær når du befinner deg på offentlig sted.
 67. Hund i bånd: Gå med medruss i bånd en hel skoledag.
 68. Bil­lett: Delta på kick off i fler­bruk­shallen 22. april.
 69. Lekespade: okku­per en leke­plass med én eller flere medruss i 30 min­ut­ter.
 70. Red­bull­boks: Utfør 24 russeknuter på 24 timer.
 71. Ølboks: Reis deg opp hvert tiende min­utt i en time og rop “skål”.
 72. Fløyte: Stå køvakt i kan­ti­nen med STOPP-skilt, refleksvest og fløyte. Ikke vær redd for å sende folk bak i køen.
 73. Liten isb­jørn: Gå på “polferd” inn på Vin­monopo­let å kjøp noe. Det vil si at du må ha på deg ski.
 74. Per­fect week: Ha sex med syv forskjel­lige per­son­er på syv dager.
 75. Grønn chili: Hver gang lær­eren snur ryggen til klassen reis­er du deg opp og prøver å nå fram til tavlen. Rekker du det ikke må du starte på nytt.
 76. Sol­briller: Gå på spi­onop­p­drag. Følg lær­eren ut av klasserom­met etter timen. Frys når ved­k­om­mende ser på deg.
 77. Melkeruta: Ta en shot per farts­dump.
 78. Femti­lapp: Lag din egen “kan­tine” rett ved skolens, og selg kon­domer og glidemid­del gjen­nom store­fri.
 79. Bilde av Ylvis: Lek ding dong stikk på tre forskjel­lige hus­stander. Du har tre steg på å gjemme deg.
 80. Grønt kritt: Holde tale fram­for klassen om din siste sek­suelle opplevelse (val­gfritt fag).
 81. BOT: Skriv ti “park­er­ings­bøter” og fest på til­feldige bil­er i sen­trum.
 82. Kino­bil­let­ten: Under­hold pub­likum i min­i­mum tre min­ut­ter før fil­men starter. Forslag: Kan være før en barne­film slik at russeko­rt kan deles ut.
 83. Secret ser­vice-briller: Følg etter en fremmed i 15 min­ut­ter.
 84. En lep­o­made: Få sig­na­turen og mobil­num­mer til ti per­son­er du har kysset/klint med.
 85. Kon­gle: Ha sikker sex utendørs.
 86. Dopa­pir: Ha sex på et offentlig toalett.
 87. god­teriburg­er: Kjøp nattmat til russe­poli­ti­et.
 88. Skolisse: Krabb inn døra på Nis­sen 1 (Vin­monopol-siden), over brua, og ut døra på Nis­sen 2 (Dress­mann-siden).
 89. Vinkork: Drikk en flaske vin på 25 min­ut­ter (min­i­mum 70 cl.).
 90. Tam­pong: Putt to tam­ponger i munnviken og drikk en halvliter (val­gfri drikke).
 91. For­seinkom­ming: Gå inn i en time, lat som du er en forsin­ket lær­er og start timen.
 92. Mor­genkåpe: Gå en hel skoledag i mor­genkåpe (russebukse/dress kan være under).
 93. Rød bal­long: Klin med en bror eller søster av medruss (må være over 15 år).
 94. Skismøring: Kom fem min­ut­ter eller mer for sent til en time. Ha med ski og staver og skyld på dårlig føre.
 95. Bit av noteark: Syng alt du sier i løpet av en sko­le­time.
 96. Post it-lapp: Dekk til en bil i post it-lap­per. Kan være en lær­er eller venn som ikke er russ.
 97. Ims­dalkork: Deltai vannkrig på offentlig sted. Kan være med medruss eller til­feldig inter­esserte.
 98. Bit av piz­za­eske: Gå innom piz­za­st­e­dene om å få stekt din med­brak­te gran­dis (Grandiosa).
 99. Mulighet til å kaste russe­dressen: Stå på ekse­men.

BRONSEDUSK: Utføre minst 25 russeknuter
SØLVDUSK: Utføre minst 50 russeknuter
GULLDUSK: Utføre minst 75 russeknuter

Fak­sim­i­le ukens avis: Les hele sak­en i vår papir- eller e-avis (pdf).

Del dette: