– Jeg vil jobbe til det beste for hele Finnmark

Fylke­sor­d­før­er Ragn­hild Vassvik og fylkesvara­ord­før­er Tar­jei Jensen Bech. Foto: Pri­vat

Fylkestinget valgte onsdag Ragnhild Vassvik som ny fylkesordfører, og hammerfestingen Tarjei Jensen Bech som fylkesvaraordfører. Begge representerer Arbeiderpartiet.

Vassvik rykker opp for å over­ta etter Runar Sjås­tad, som har fått plass på Stortinget. Og Tar­jei Jensen Bech ble val­gt til ny fylkesvara­ord­før­er. Ham­mer­festin­gen er klar på at han skal jobbe for hele Finn­mark.

– Kan du skrive at jeg gled­er meg til å jobbe til det beste for hele Finn­mark, og at jeg ser fram til å løse de store vik­tige tunge opp­gavene som kom­mer framover, sier han til lokalav­isa Ham­mer­festin­gen.

Del dette: