Julenissen overrasket Helene tidlig i år med 10.000 kroner

Leif Vidar Olsen, julenis­sen og Hans Morten Olaf­son får tak i vin­neren av 10.000 kro­ner. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Først fikk HIF/Stein-jentene 25.000 kroner fra Sparebankens gavefond. Deretter trakk julenissen ut Helene Andreassen som vinner av 10.000-sjansen. Se videoer på Hammerfestingens Facebookside.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN

Selv var vin­neren ikke tilst­ede i hallen da hun ble ropt opp, og flere forsøk på å ringe henne opp på mobil­tele­fo­nen lyk­tes først ikke. Men så dukket ei ven­ninne av henne opp med sin mobil og HIF/Steins Hans Morten Olaf­s­son fikk en prat med vin­neren.

Se video: – Hva i alle dager, sa Helene Andreassen, da hun fikk vite at hun har vunnet 10.000 kroner.

Båt og Motor sol­gte en snøs­coot­er under vår direk­te­send­ing lørdag. Sel­ger Knut Hurthi (t.v.) og kjøper Andreas Aslak­sen. Se videoen her.

Fredag hadde han­delsmes­sa 1050 betal­ende besøk­ende. Pluss et par hun­dre i dug­nads­g­jen­gen. Før alt var talt opp tip­pet styremedlem Leif Vidar Olsen at mes­sa hadde hatt 1600–1700 betal­ende.

Søndag oppl­yser han at mes­sa hadde nesten fire tusen innen­for dørene i hel­ga.

– Det har vært tjåke fullt her. Vi ser på omset­nin­gen på kafeen. Fredag hadde vi like mye som på to dager i fjor, forteller Olsen.

Se også:  Her kan du se deg rundt på messa i våre 360-bilder

Sparebank1 Nord-Norge var enda rausere enn julenis­sen, og ga 25.000 kro­ner fra gave­fondet til HIF/Steins 03-jen­ter. Byens unge fot­ball­hel­ter, som avisa Ham­mer­festin­gen har skrevet mye om. I fjor fikk de 2. plass i Piteå Sum­mer Games i Sverige, og i år har de nærmest vært uslåelig på hjem­me­bane.

– Det er mange som har stemt, sa Spare­bankens Daniel Bryn­julf­sen Kjæm­penes, som fork­larte at dette er Nord-Norges egen bank og hvor­dan eier­skapsmod­ellen til banken er.

– Vi har en for­p­lik­telse å dele ut del­er av vårt utbytte tilbake til sam­fun­net. Det er blant annet denne gaveut­delin­ga en del av. Vi ønsker at de gavene vi del­er ut går til sam­funnsnyt­tige for­mål innen­for kul­tur, idrett og fritid, sa Bryn­julf­sen Kjæm­penes.

 

Se video: – Jeg vil ikke minst takke alle som har stemt på oss. Dette betyr veldig mye, sa HIF/Stein-spiller Emma Kivijervi da hun mottok sjekken på vegne av laget.

HIF/Steins 03-jen­ter fikk 25.000 kro­ner fra Spare­bankens gave­fond. Se videoen her.

Del dette: