Hammerfestingen

Advokat Finn Ove Smith forsvarer tiltalte nummer to, som nekter straffskyld på alle punkter. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Forsvarer i ølsaken sa til retten:

– Kan rette kritikk, men kan ikke dømmes

Påtalemyndigheten trakk tiltalen om hvitvasking, men forsvarer Finn Ove Smith krevde full frifinnelse av sin klient på alle punkter.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 19.09.2020 kl 19:23

– Det er gledelig å registrere at påtalemyndigheten ser at man ikke kan dømme min klient på dette punktt, men dette viser samtidig det dårlige presisjonsnivået fra påtalemyndigheten i denne saken, sa advokat Finn Ove Smith i sin avsluttningsprosedyre i Hammerfest tingrett onsdag.

At aktor Karoline Gjønnes Johansen også reduserte tiltalen fra hel- til halvpaller med øl, og reduserte beløp i tiltalen, trakk han i sin sluttprosedyre fram som dårlig presisjonsnivå. Han viste også til at påtalemyndigheten har lagt fram retningslinjer fra bl.a. Ringnes og andre av nyere dato, men sa at man kan ikke sitte i 2020 og tenke hva som var riktig i 2015 og 2016.

– Ringnes sin tidligere salgskonsulent har fortalt oss her i retten at han var opplært til at det var greit å gi bort et brett øl nå og da, og ta ut øl til seg selv, og så kunne han kreditere ølbrettene i butikker. Vi har hørt at han har sagt at han gjorde dette i alle butikkene, sa advokat Finn Ove Smith.

Annonse

Trakk siste punkt i tiltalen

Tiltalte nummer to har siden mandag denne uken sittet i retten tiltalt sammen med den tidligere salgskonsulenten i den mye omtalte ølsaken. Han er tiltalt for korrupsjon, heleri og for at han skal ha skjult/tilslørt (hvitvasking) øl delvis gratis og delvis til redusert pris. Det siste punktet om hvitvaskig trakk imidlertid aktor i sin sluttprosedyre onsdag.

Likevel fastholdt politiadvokaten at hun mener at tiltalte skal ha krevd å få brett med øl fra den tidligere salgskonsulenten som vederlag. Totalt mener påtalemyndigheten at korrupsjonen består i at han tiltalte har mottatt over tid 15 brett med øl til en verdi på litt over 8.000 kroner fra den tidligere salgskosulenten.

Savner bruk av stillingstitler i SMS-er

– Også sjargongen i SMS-ene mellom de to fremstår at det ikke er et profesjonelt preg over de. Det er ikke noen avslutninger i meldingene med stillingstitler, sa politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen.

Hun viste også fram retningslinjer innhentet fra Ringnes, og hva et vitne har sagt gjelder når det kommer til å gi bort alkohol.

Annonse

– Ringnes sier at dette ikke er en praksis som eksisterer, sa hun, og var klar på at man ikke kan få betalt for tjenester i alkohol.

Politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen er aktor i saken mot de to tiltalte. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Skal ha krevd å få 15 brett øl

– Totalt 15 brett øl som han både har krevd og fått i kraft av sin stilling, og for å ha latt salgskonsulenten bruke hans lokaler, sa altså politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen, som la ned påstand om at han må dømmes for korrupsjon.

Hun viste også til at den tidligere Ringnes-ansatte har hevdet at han har solgt fire paller øl (ble senere rettet til halvpaller) til tiltalte nummer to, og som utgjør posten i tiltalen hvor vi finner heleribestemmelsene.

– Dette støttes opp av bevis, sa aktor, og viste til SMS-er mellom de to som som påtalemyndigheten mener er bevis for at salg ble foretatt. Her har også den tidligere salgskonsulenten hevdet at salg av en halvpalle ble gjennomført underveis i denne SMS-korrespondansen, men den andre tiltalte hevder sin uskyld og nekter for å ha gjennomført en privat handel med han.

– Hva er motivet for å lyve?

– Hva er motivet for at tiltalte skal lyve på den andre? Han har navngitt 16 andre personer, sa politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen, og viste til at alle disse privatpersonene han har trukket inn i saken har erkjent og fått straff for å ha kjøpt øl fra den tidligere salgskonsulenten som drev ølsalg på si.

Denne handlenen som påstås av den tidligere salgsagenten å ha foregått, mener påtalemyndigheten er grunnlaget for at den andre tiltalte som nekter straffskyld skal ha gjort seg skyldig i grovt heleri. Altså at han skal ha kjøpt øl i pallekvantum i privatregi fra den tidligere salgskonsulenten, som har innrømmet å tatt varer fra sin daværende arbeidsgiver Ringnes og trikse med varebeholdningene til ulike butikker.

Annonse

– Jeg tenker at fengsel i 75 dager er korrekt, sa politiadvokaten da hun gikk inn på straffutmålingen til tiltalte som nekter all straffskyld. I tillegg la hun ned påstand om inndragning av 81.216 kroner, som utgjør verdien av ølpaller som påtalemyndighetene mener den tiltalte skal ha kjøpt fra den tidligere salgskonsulenten.

– Da har flere latt seg korrumpere – hvor er de andre?

– Vi har hørt han har sagt at dette ble gjort i alle butikkene. Salgskonsulenten kunne gi bort og kreditere brett med øl også der. For å kunne straffe min klient for korrupsjon må det finnes bevis for at min klient har latt seg korrumpere av salgskonsulenten, sa forsvarer Smith, og trakk fram at er det slik så mener han at også flere andre av Ringnes sine kunder har latt seg korrumpere av den tidligere selgeren og trakk fram flere andre som også har fått en brett øl i ulike sammenhenger. (Korrumpere betyr å forderve, særlig ved bestikkelser eller å gjøre korrupt).

– Hvor er alle de da? spurte advokat Finn Ove Smith, og pekte på plassene ved siden av sin klient. Men var klar på at hans klient må frifinnes for korrupsjon.

– Når påtalemyndigheten sier at min klient har mottatt 15 brett så vet vi ingenting om antall her heller. Dette er upresist og er ført som antagelser, hevdet forvareren, som krever frifinnelse både for korrupsjon og heleri.

– Min klient har gitt svar når det kommer til påstandene om de fire pallene, sa advokat Smith, og var klar på at hans klient ikke har handlet fire paller øl som privatperson hos den tidligere salgskonsulenten slik påtalemyndigheten mener.

– Salgskonsulenten har turnert helt alene

Advokaten sa at han mener at den tidligere salgskonsulenten har turnert helt alene, og viste også til meldinger han etter pågripelsen sendte til alle sine forretningsforbindelser gjennom jobben sin hos Ringnes hvor han beklaget.

– Han har gjort dette alene. Han har mistbrukt tilliten han har hatt rundt hos alle sine forretningsforbindelser gjennom jobben sin, og han har selv forklart hvordan han har plukket ut de han har lurt. Det var de stedene som var lettest å komme til med bil, fortsatte advokat Finn Ove Smith i sluttprosedyren.

Han etterlyste også bredere etterforskning fra politiets side, men la til at her tror han at politiet valgte at man skulle de gå etter hans klient. Han kritiserte politiet også for å ha unnlatt å se på hva som har skjedd på alle de andre lokalitetene hvor den tidligere salgskonsulenten har hatt tillit og styrt lagerbeholdningene av øl og brus fra Ringnes.

– Var på ferie i Syden

Da den tidligere salgskonsulenten ble pågrepet 19. juni 2017 etter at politiet hadde bedrevet spaning, har tiltalte nummer to forklart at han var på ferie i Syden, påpekte forsvarer.

– Politiet foretok et beslag etter å ha spanet på salgskonsulenten som var og hentet øl. Politiet tok seg også inn i lokalene, sa advokat Smith, og viste til at det heller aldri ble spurt fra politiets side hvem sine varer salgskonsulenten hadde stjålet.

– Dette kan sammenlignes med at jeg får innbrudd i huset mitt. Politiet kommer over tyvegodset i bilen til tyven utenfor, men kommer ikke og spør meg om jeg vil anmelde det, sa advokat Finn Ove Smith.

Kritiserte politiets etterforskning

Han kritiserte også politiet for å ikke ha gjort etterforskningsskritt som går i hans klients fordel, og at politiet ikke har gått nærmere inn på alle som man mener at salgskonsulenten har stjålet fra og misbrukt sin tillit hos.

– Et av vitnene som har vært utsatt for det samme var i avhør som vitne i juli 2017. Hun kunne allerede da fortelle det samme som min klient forteller nå, fortsatte advokat Smith, som også etterlyste etterforskningsskritt fra politiets side til å innhente og se på regnskaper og krediteringsbilag.

– Det er ikke min klient som skal bevise sin uskyld. Hvorfor gjør man ikke forsøk på å se på om fakturaer stemmer og om kreditnotaer stemmer, fortsatte Smith, og pekte på at det er underlig at politiet kun har hatt mailutvekslinger og fått til svar at regnskaper ikke viser unaturlige bevegelser. Uten å foreta seg noe mer.

– Grovt utroskap mot Ringnes

– Salgskonsulenten har erkjent at det han har gjort er underslag. Dette er grov utroskap mot Ringnes ved siden av tyveri. Når man sier underslag så forutsetter det at man har gjenstanden i besittelse. Forutsetningen er at man disponerer en gjenstand i stedet for den rettmessige eieren, sa han også, og kritiserte også innholdet i tiltalen mot den tidligere salgskonsulenten.

Han viste til forklaringer som har kommet fra vitner og den tidligere Ringnes ansatte selv under veis i saken om at han styrte flere butikkers lagre, foretok bestillinger, styrte krediteringene, og at han byttet om på plasseringer mellom ulike butikker på egen hånd når det kom til Ringnes varer.

– Det de andre vitnene har sagt også her er en bekreftelse på det min klient sier. At dette er grovt utroskap, sa advokat Finn Ove Smith.

– Har i praksis vært «lagersjef»

– Man har sagt at han har mottatt øl som et kreditert fra salgskonsulenten, som i praksis har vært «lagersjef» for mange butikker. Andre aktører har mottatt det samme, fortsatte advokat Finn Ove Smith.

Han gikk også inn på at hans klient for eksempel har forklart å ha fått et brett øl fra salgskonsulenten for å låne bort en bil til han.

– Dette er ikke straffbart. Klart klanderverdig, men ikke straffbart. Det salgskonsulenten har gjort er å utnytte godheten hos min klient. I ettertid er det lett å se at han skulle sagt nei. Salgskonsulenten rigget vei til seg selv for å holde på med sine underslag, men min klient har ikke hatt noe med tilretteleggingen hans å gjøre, sa Smith.

– Kunne ta ut varer til jul

Det har denne uken i retten også blitt trukket fram av salgskonsulenten at han også skal ha fått hente andre varer for 6.000 kroner hos tiltalte nummer to.

– Onsdag vitnet hans samboer. Hun fortalte at de fikk varer for 3.000 kroner. Dette er sammenfallende med det min klient sier. Dette er ikke korrupsjon var ikke en motytelse for øl, sa advokaten, og viste til sin klients forklaring på hvorfor de hadde fått disse varene hos ham i stedet for varer fra sin egen arbeidsgiver Ringnes.

Han trakk også fram uttalelse som salgskonsulentens daværende salgsjef i Bodø kom med da han vitnet i saken om praksis for uttak og krediteringer av øl og brus til eget bruk for Ringnes-ansatte den gang.

– Vi har fått bekreftet fra tiltaltes nærmeste leder at de fikk ta ut øl til jul, påske og andre anledninger. Når Ringnes ikke har lager her nord så måtte salgskonsulenten forholde seg til butikker som hadde varene på lager, hente varene sine der, og deretter kreditere kunden. Det var på denne måten at salgskonsulenten og hans samboer fikk bytte til seg andre varer i stedet for Ringnes-varer, sa advokat Smith.

– Flyttet litt hit og flyttet litt dit

– Det er overkill å tiltale min klient. Salgskonsulenten plasserte øl mange steder, og Ringnes hadde ikke særlig kontroll med sin selger. Men han leverte i jobben, han solgte godt og han administrerte. Ringnes var fornøyd, og så lagde han litt uoversiktlige systemer. Flyttet litt hit og flyttet litt dit, men ballongen ville sprekke og nettet snøre seg rundt den utro tjeneren. Det var bare et tidsspørsmål, sa advokat Smith.

Videre pekte han på at påtalemyndigheten forutsetter i tiltalen mot hans klient at den tidligere salgskonsulenten har vært en annen person enn nettopp en selger fra Ringnes, og etterlyste beviser for at salgskonsulenten skal ha opptrådt som noe annet enn nettopp en selger fra Ringnes i kontakt med hans klient i disse årene.

– Aktor gjorde et poeng ut av at det ikke sto salgskonsulent som tittel i SMS-ene mellom dem. Det står heller ikke advokat i slutten av SMS-er jeg sender. Regner med vi heller ikke vil finne hilsen med stillingstittel og logo i SMS-er mellom salgskonsulenten og alle de andre 15 kundene han har hatt lagerstyring for, sa advokat Finn Ove Smith.

– Finnes ikke økonomisk motiv

– Hva skulle min klient ha som motiv for å være med på dette sammen med ham? Aktor sier at det trenger vi ikke ha forklaring på for folk gjør dumme ting, fortsatte Smith, og trakk fram at hans klient har en betydelig høy årslønn. Og altså mye mer å tape, enn å tjene, på å la seg bestikke av noen få brett med øl og en tvilsom handel.

– Ikke drikker han mye øl selv heller. Det finnes ikke økonomisk motiv for at han skal ha blitt med på dette. Det ville satt alt over styr, og har formodningen mot seg. Men at han er lurt av den tidligere salgskonsulenten, som har hatt forbrytersk forsett over lang tid er det ingen tvil om, sa advokat Finn Ove Smith, og beskyldte den tidligere Ringnes-ansatte for å ha benyttet seg av at hans klient har vært grei.

– Han var så bløthjertet at han innledet seg på samtaler knyttet til bilreparasjonen som salgskonsulenten trengte penger til, men det er ingen bevis for gjennomført handel. Min klient snakket med kona si. Salgskonsulenten trengte 15.000 kroner til bilen. Kona sa nei det må du ikke gjøre, og min klient tilbød seg i stedet å låne penger til reparasjonen. Det sa han nei salgskonsulenten nei til, sa advokat Smith om SMS-meldingene som er trukket fram.

– Politirapporten basert på antagelser

– Også her ser vi at politirapporten er basert på antagelser. Man kan ikke slutte ut av SMS-ene at her har det vært salg av en pall. Dette er antagelser og ikke noe bevis. Retten må stryke den pallen, fortsatte han, og oppfordret rettens medlemmer til selv å lese gjennom SMS-ene.

– Når man leser kjapt gjennom SMS-ene så ser man ikke noe som sier at her har vi en avtale, mener forsvarer, og hevdet at SMS-ene bare sier at her tenker han at han skulle gjøre dette. Men gjorde det ikke.

– Min klient tilbød salgskonsulenten å låne penger i stedet, men som han takket nei til, fastholdt tiltaltes forsvarer.

– Vi får nøyaktig samme historie

Han etterlyste også bedre undersøkelser fra politiets sider når det gjelder påstanden fra den tidligere salgskonsulenten om at han skal ha fått 9.900 kroner i en pose som ble tatt ut av en safe.

– Samme forklaring som min klient har gitt her i retten ga han til politiet da de i februar i fjor hentet han på jobb, bragte han til politihuset og stilte han til veggs. Vi får nøyaktig samme historie. Den er konsekvent, sa forsvarsadvokaten.

– Er ille at min klient sitter her

– Jeg er helt enig i aktors avgjørelse om frifinnels for punkt 5. For det er heller ikke her ført noe bevis for at min klient har forsøkt å hvitvaske noe som helst. Tror ikke jeg trenger å si noe mer om det, men min klient må bli frifunnet helt på alle punkter, fastslo advokat Smith, og var klar på at den eneste ansvarlige av de to på tiltalebenken har vært den tidligere salgskonsulenten.

– Han har ødelagt for alle. Det er ille at min klient sitter her. Han skulle sittet på bakerste rad sammen med de fornærmede. Det er åpenbart at det er betydelig forskjell på hovedmannen og min klient, sa advokaten.

Han gikk også inn på aktors straffeforslag på 75 dagers fengsel og påstand om inndragning av 81.216 krone.

– Har ikke begått dette, og kan ikke dømmes

– Om min klient er skyldig i korrupsjon er beløpet på under 9.000 kroner. Det i seg selv utgjør en bot, og om han er skyldig i heleri så gjelder det høyst en halvpall til 19.485 kroner. Dette er også et marginalt beløp og ikke et grovt heleri. Så straffeutmålingen burde vært en kort historie. 25 dager betinget, sa han, før han avsluttet.

– Min klient har ikke begått disse forholdene og kan ikke dømmes. Det kan rettes kritikk etisk og moralsk, men min klient kan ikke dømmes. Min påstand er at tiltalte frifinnes.

Dette er saken

I september 2018 møtte den tidligere salgskonsulenten til Ringnes i Hammerfest tingrett for å få en tilståelsesdom.

Den gang var han eneste tiltalte, men 14 personer han hadde oppgitt som kunder hos seg har i ettertid vedtatt forelegg for heleri og inndragning.

– Alle som jobbet hos bryggeriet Ringnes kunne kreditere et brett med øl. Man kunne ta det med hjem, og man kunne gi et brett til butikksjefen. Dette gjorde alle, hevdet den tidligere salgskonsulenten allerede i retten i 2018.

Da hadde han i politiavhør erkjent et anslag på salg av 10-12 paller med øl, og at han skal ha tjent 150.000 kroner.

I rettsmøtet i september 2018 tippet han at det bare dreide seg om 6-7 paller med øl og to paller med brus.

Dette fikk aktor, politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen til å trekke saken fra retten i 2018.

Mandag 17. august møtte han på nytt i retten, og erkjente straks straffeskyld på alle punkter. Blant annet for å ha tilegnet seg 24 paller med øl, som han har solgt videre.

Denne gang satt den tidligere salgsagenten i retten sammen med en medtiltalt, som påtalemyndigheten først hadde henlagt saken for.

Tiltalte nummer to svarte nei til skyldsspørsmålet i tiltalen hvor det hevdes at han skal ha mottatt over tid 16 brett med øl til en verdi av 9.200 kroner i bestikkelser fra salgskonsulenten (korrupsjon).

Tiltalte nummer to svarte også nei til skyldsspørsmålet hvor det hevdes at han skal ha kjøpt minst fire paller øl privat fra den tidligere salgskonsulenten (heleri).

Og tiltalte nummer to svarte nei på at han skal ha skjult/tilslørt øl til en verdi på minst 81.792 kroner. Dette punktet trakk imidlertid aktor før saken gikk videre til doms.

Nøkkelord