Klokka 16.00 åpnet valglokalene i Hammerfest og Rypefjord

Karin Rein­holdt­sen stem­pler stemmesed­de­len før den havn­er i urna. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Etter rekorddeltakelse her i Hammerfest når det gjelder antallet forhåndsstemmer kan det i år bli færre som kommer innom valglokalene på valgdagen enn før, men i valglokalet på Fjordtun skole i Rypefjord står likevel vaffelpressa klar og kaffen på kok.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– I år har vi hatt over 30 pros­ent forhåndsstem­mer. Så jeg tror nok det blir litt min­dre som kom­mer innom oss på val­gda­gene i dag og i mor­gen, enn det som var van­lig før, sier nes­tled­er i stemmestyret, Are Anton­sen til avisa Ham­mer­festin­gen.

– Kaffe og vafler må vi ha, sier nes­tled­er i stemmestyret, Are Anton­sen.

I Rype­fjord har det i åre­vis vært tradis­jon å koke kaffe og steke vafler til de som kom­mer til val­glokalet for å stemme, og folk blir der­for sit­tende en god stund og prate etter at de har avlev­ert stemme.

– Kaffe og vafler må vi ha, sier Anton­sen og smil­er, mens mange sit­ter rundt og kos­er seg med varme vafler og kaffe og andre står i kø og ven­ter på sin tur for å få stemme.

Annonse:

Del dette: