Klikk her for å se eldre aviser
Bakover Fremover
  • 15 august, 2018  

 

  • 7 august, 2018  

 

  • 31 juli, 2018  

 

  • 24 juli, 2018  

 

Kommer hit for å snakke om fjerning av leveringsplikten

Kom­mer for å redegjøre for hvor­for reg­jerin­gen vil fjerne plik­tene trålerne har til kys­ten. Fra ven­stre: Statssekretær Ron­ny Berg fra Alta, fisker­i­m­in­is­ter Per Sand­berg og poli­tisk råd­giv­er Roy Angelvik. Foto: Paul Paiewon­sky

 

18. mai er det den tidligere “Findus-byen” Hammerfest sin tur å få besøk av fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som reiser rundt for å diskutere pliktsystemet til trålerne.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Mitt håp er at vi under dette møtet kan ha en fak­tabasert diskusjon. Her vil jeg redegjøre for hvor­for reg­jerin­gens forslag om å fjerne plik­tene vil styrke Nord-Norge. Det er bred enighet om at vi har et plik­t­sys­tem som ikke gag­n­er Nord-Norge. Reg­jerin­gens forslag vil tjene kyst­sam­funnene bedre enn plik­tene har gjort, men­er fisker­i­m­in­is­ter Per Sand­berg ifølge en pressemeld­ing fra Nærings- og fiskeride­part­mentet.

Fra før har fisker­i­m­in­is­teren arrangert folkemøter i både Trom­sø, Mel­bu og Vardø.

– Reg­jerin­gen vil ha trygge arbei­d­splass­er i denne nærin­gen. Da trenger vi en lønn­som sjø­matin­dus­tri, og det vil våre forslag bidra til. Jeg har respekt for at ikke alle er enige i dette, men jeg håper at vi gjen­nom folkemøtet kan få alle fak­ta på bor­det. Og jeg håper så mange mulig møter opp for å diskutere denne vik­tige sak­en, opp­for­dr­er Sand­berg.

Ham­mer­fest kom­mune er medeier i trålerred­eri­et Ham­mer­fest indus­tri­fiske, som har lev­er­ingsp­likt til Lerøys anlegg i Forsøl, som alt­så har over­tatt etter Kjell Inge Røkke.

Folkemøtet starter 18. mai klokken 18.30 på Ark­tisk kul­tursen­ter (AKS).

Annonse:

Del dette: