Hammerfestingen

Krykkja er fredet og kommunen anmeldt:

– Vi må forsvare oss både overfor innbyggere og i retten

17. august må kommunen møte i lagmannsretten

– Kommunen må forsvare seg både overfor befolkningen som er lei av problemene måkene gir oss, og vi må forsvare oss i retten. Det er ikke trivelig det som skjer. Vi ønsker selvsagt at fuglene skal ha det bra, men vi må også tenke på folk som bor, ferdes og arbeider i disse områdene, fastslår rådmann Leif Vidar Olsen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Kommunens spyling av taket på biblioteket i fjor for å bli kvitt måkeproblemet er ikke over i rettssystemet. Krykkja er fredet, og påtalemyndigheten syntes kommunens bot i tingretten på 40.000 kroner for takspyling ikke var passende straff og anket.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 04.08.2021 kl 22:29

Annonse
Annonse
Annonse

Samtidig som både innbyggere og tilreisende klager på at ikke noe gjøres med måkene som har invadert flere hustak og vinduskarmer, forbereder kommunen seg på en runde i Hålogaland lagmannsrett. For Statsadvokaten i Troms og Finnmark valgte i februar å anke dommen fra Hammerfest tingrett.

Både innbyggere og tilreisende har også denne sommeren vært fortvilet over å bli bombardert med måkeskit og av måkeskrik, og nå har også ansatte evakuert fra kontorene sine på grunn av lukta fra måkeskit som trenger inn gjennom ventilasjonsanlegg.

Samtidig som dette skjer sitter rådmann Leif Vidar Olsen og kommuneadvokat Cathrine Leistad og forbereder seg for en ny runde i retten fordi kommunen brukte brannvesenet til å spyle bibliotekets tak på vårparten i fjor.

Anmeldelse og skyhøye bøter

For måkene skal få være i fred. Krykkja er fredet, og verken kommunen eller andre kan gjøre noen tiltak på sine tak og vinduskarmer før fuglene selv har forlatt byen om noen uker. Gjør man det etter at fuglene har startet å bygge reir så risikerer man anmeldelse og skyhøye bøter, slik Hammerfest kommune nå opplever.

Rådmannen: – Kommunen må forsvare seg både overfor befolkningen som er lei av problemene måkene gir oss, og kommunen må forsvare seg i retten. Det er ikke trivelig det som skjer.

Les også: – Passasjerene måtte løpe i ly

Ble anmeldt av NOAH

Ansatte som holder til i bibliotekbygget har i år vært nødt til å evakuere på grunn av lukta, og rådmann Leif Vidar Olsen sier til lokalavisa Hammerfestingen at det aldri har vært så ille i Hammerfest som denne sommeren.

– Det har blitt anslått at det er rundt 600 fugler bare her i sentrum i år, sier rådmann Leif Vidar Olsen, som tirsdag 17. august må møte i Hålogaland lagmannsrett.

For på vårparten i fjor forsøkte kommunen å bli kvitt måkeproblemet ved å spyle taket på biblioteket, men det førte til anmeldelse fra NOAH som viste til at krykkja er rødlistet og fredet.

Les også: – Krykkjebestanden kan stupe 60-80 prosent

– Må tåle dyr

Til lokalavisa Hammerfestingen sa talsperson for NOAH, Siri Martinsen, nylig at vi må tåle at det eksisterer dyr der vi selv eksisterer.

– Av og til er det ganske lite natur som skal til for at noen reagerer. Det er en holdning vi må bort fra. Fuglene er fordrevet fra sine områder, og da må man tolerere at de finner nye måter å leve på, sa Martinsen.

Hun påpekte at man både kan dempe støyen fra dyrene, og at man må gjøre tiltak tidlig for å hindre at fuglene bygger reir på takene.

– Vil man ikke at fugler skal hekke et sted, må man skremme dem bort før de begynner å lage reir. Reir, egg og unger er det ulovlig og uetisk å fjerne, sa hun, og påpekte at krykkja er en sterkt truet fugl.

Ansatte ved Bolig og eiendom og på Prosjektavdelingen til kommunen har flyttet ut av bygget midlertidig. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Les også: Flykter fra måkene og lukta

Fikk forelegg på 100.000 kroner

Politiet i Finnmark utstedte 14. oktober i fjor ut et forelegg til Hammerfest kommune for brudd på naturmangfoldloven, for å ha påført viltlevende dyr og deres reir unødig skade eller lidelse.

Grunnlaget for forelegget var at brannvesenet den 27. mai 2020 spylte taket på bibliotekbygget, slik at reirene til en flokk krykkjer ble spylt ned på bakken og ødelagt.

– Overtredelsen anses som grov da krykkjer er en truende, herunder rødlistet, måkeart og spylingen fant sted midt i hekketiden, mente politiet, men Hammerfest kommune nektet å vedta forelegget.

Nektet straffskyld

21. januar i år måtte rådmann Leif Vidar Olsen og kommuneadvokat Cathrine Leistad møte i Hammerfest tingrett. Her la aktor, politiinspektør Thomas Eliassen Darell, ned påstand om at kommunen skulle betale 120.000 kroner i bot og 10.000 kronr i saksomkostninger.

Kommunadvokat Cathrine Leistad og rådmannen krevde frifinnelse. Kommunen ble dømt, men Hammerfest tingrett landet på at 40.000 kroner i bot og 5.000 kroner i saksomkostninger var riktig reaksjon.

Les også: Kommunen slapp med 40.000 kroner

– Krykkjer har i flere år i hekketiden bygget reir på tak i Hammerfest sentrum, blant annet på biblioteket, som eies av kommunen. Fuglene på takene medfører problemer, blant annet med støy og fugleskitt, skriver tingretten i dommen i sin vurdering.

– Spylte bort påbegynte reir

Retten skriver også i dommen, som påtalemyndigheten har anket, at det ikke var ført bevis for at noen av krykkjene hadde blitt skadet, eller har lidt, som følge av spylingen.

– Det retten må ta stilling til er derfor om kommunen har skadet krykkjenes «reir». Det er på det rene at brannvesenet spylte bort materiale krykkjene hentet opp på taket for å bygge reir av, og påbegynte reir. Det er på det rene at dette ble gjort forsettlig. Det er ikke noe som tilsier at fullførte reir ble spylt bort, skrev tingretten.

Påtalemyndigheten, ved aktor, anførte at reir under bygging er reir i bestemmelsens forstand. Det samme var Hammerfest tingretts syn, men konkluderte med at forholdet ikke var grovt og at botforslaget fra aktor var for høy.

Må møte i lagmannsretten

– Statsadvokaten i Troms og Finnmark godtok ikke dette, og nå må vi møte til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø, forteller rådmann Leif Vidar Olsen til lokalavisa Hammerfestingen.

Saken skal gå i tinghus i Tromsø 17. august, og rådmannen må møte som partsrepresentant for kommunen. Mens kommuneadvokat Cathrine Leistad forsvarer Hammerfest kommune.

– Kommunen må forsvare seg både overfor befolkningen som er lei av problemene måkene gir oss, og kommunen må forsvare seg i retten. Det er ikke trivelig det som skjer. Vi ønsker selvsagt at fuglene skal ha det bra, men vi må også tenke på folk som bor, ferdes og arbeider i disse områdene, fastslår rådmann Leif Vidar Olsen.

– Et strå er reir

– Påtalemyndigheten mener at selv om krykkja har lagt et lite strå på takt så er det er påbegynt reir som det ikke er lov å spyle ned, sier rådmann Leif Vidar Olsen, og er derfor klar på at utover tiltakene man forsøkte seg på i vår før fuglene kom så har kommunen ikke hatt lov til å gjøre noe mer når heller ikke disse tiltakene hjalp.

– Vi brukte et firma som prøvde å sette opp netting, men fuglene kom seg til slutt under også der. Tidligere har vi prøvd med strøm, og det hjalp ikke, sier rådmannen oppgitt, men klargjør at man vil gjøre nye forsøk og prøve nye tiltak neste år.

– Flytter problemet?

– Jeg pleier å si at vi skal nok få fuglene vekk fra taket til biblioteket, men det spørs om vi ikke bare flytter problemet til nabobygg. Sånn sett er dette håpløst, fastslår han, og legger til at det derfor er ønskelig å ha et møte med næringslivet å diskutere nye tiltak fra neste år.

– Det hjelper kanskje med måsepigger og et mer finmasket nett, og nettet må være tett alle veier slik at fuglene ikke kommer seg under. Men jeg vil tro at måkene da vil slå seg ned på andre tak i stedet, sier altså rådmann Leif Vidar Olsen, og legger til at kommunen tar mot alle gode tips som kan fungere med takk.

– Vi har fått mange forslag, men det må være noe som har effekt. Nå må vi bare leve med denne situasjonen til rundt månedsskiftet. I mellomtiden skal vi i alle fall fra kommunens side prøve å få spylt fortauene for måkeskit hver dag, avslutter rådmannen.

Les også: Krykkjehotell på Fuglenes?