Konserter i helga og utdeling av Ulich-stipendet

I hel­ga blir det kon­sert­er når 110 strykere kom­mer til Ham­mer­fest. Foto: Presse­fo­to

110 strykere, 32 fra Trom­sø, 29 fra Mur­man­sk, og nesten 60 fra Finn­mark sam­les for å delta på Oppstryk Finn­mark i Ham­mer­fest i hel­ga.

Så mange deltakere sier Liisa Tuo­maala at hun ikke kan huske å ha hatt med tidligere, og har måt­tet utvide med to ekstra orkester.

I løpet av hel­ga skal det spilles to kon­sert­er som er åpne for pub­likum, og søndag får Miri­am Helms Ålien (25) fra Alta utdelt 60.000 kro­ner fra Ulich-stif­telse.

Dette er en stif­telse etter avdøde Solveig Ulich, som før hun døde tes­ta­menterte alt hun eide til musikken. Arven utgjorde rundt 2,5 mil­lion­er kro­ner, og stipen­det lyses ut annethvert år og søndag er det alt­så alta­jen­ta som får 60.000 kro­ner.

Miri­am Helms Ålien beg­y­nte å spille fiolin i 6-års alderen, og har etter at hun solode­buterte bare 8 år gam­mel vært solist med en rekke orkestre i inn og utland. Hun har også vun­net en rekke nasjonale og inter­nasjonale konkur­ranser, som “Prins­esse Astrid Musikkpris”, Kocian Vio­lin Com­pe­ti­tion (Tsjekkia), EMCY-prisen og utnevnelsen “Årets Musik­er” under UMM i 2010.

Miri­am beskrives som en aktiv og svært dedik­ert kam­mer­musik­er, og hun har job­bet tett med artis­ter som Gidon Kre­mer, András Schiff, Yuri Bash­met, Steven Isserlis og Dora Schwarzberg. Hun blir jevn­lig invitert til fes­ti­valer som Fest­spil­lene i Bergen, Ver­bier Fes­ti­val & Acad­e­my, Hardan­ger Musikkfest, OCM Prus­sia Cove og kam­mer­musikkfes­ti­va­lene i Trond­heim og Oslo, i til­legg til tall­rike opp­tre­den­er på norsk og inter­nasjon­al TV og radio.

Og i hel­ga er hun alt­så i Ham­mer­fest.

Les mer i vår papir- eller e-avis: Reko­rd­stor stryke­sam­ling i hel­ga

Annonser:

Del dette: