KONTAKT

Stolte representanter for Hammerfestingen

 

Redaksjonen

Bjørn Egil Jakob­sen
Ans­varlig redak­tør

E-post:
bej@hammerfestingen.no

Tele­fon:
916 31 943

Mar­ius Staveli
REDAKSJONSSJEF

E-post:
mbs@hammerfestingen.no

Tele­fon:
456 64 321

Linn Mar­it Her­mansen
Jour­nal­ist

E-post:
linn@hammerfestingen.no

Tele­fon:
948 61 080

Marked og administrasjon

Håkon Berntsen
Daglig led­er

E-post:
hakon@hammerfestingen.no

Tele­fon:
900 39 911

Jill Tingvold
Marked­sans­varlig

E-post:
jill@hammerfestingen.no

Tele­fon:
978 71 233

Kim Stian Strømme
Markeds­føringskon­sulent

E-post:
kim@hammerfestingen.no

Tele­fon:
995 18 400

Ken­neth Olaussen
Illus­tratør / Fotograf

E-post:
kenneth@hammerfestingen.no

Tele­fon:
476 08 818

Anne Kris­tine Kris­tiansen
Grafisk design­er

E-post:
anne@hammerfestingen.no

Tele­fon:
940 30 505

Rino Eng­dal
Fotograf

E-post:
rinoengdal@outlook.com

Tele­fon:
958 00 344