KONTAKT

Felles mail til alle oss i Hammerfestingen er: post@hammerfestingen.no

 

Redaksjonen – kontakt en av oss i redaksjonen dersom du har tips til saker du vil vi skal skrive om:

Bjørn Egil Jakobsen
Ansvarlig redaktør

E-post:
bej@hammerfestingen.no

Telefon:
916 31 943

Følg Hammerfestingen på Facebook du også:Følg Hammerfestingen på Instagram du også:
Linn Marit Hermansen
Journalist

E-post:
linn@hammerfestingen.no

Telefon:
948 61 080

Jonathan Jæger
Journalist

E-post:
jonathan@hammerfestingen.no

Telefon: 
466 22 529

Marked og administrasjon – daglig leder og marked svarer på spørsmål om abonnement og annonser:

Anne Kristine Kristiansen
Daglig leder

E-post:
anne@hammerfestingen.no

Telefon:
940 30 505

Håkon Berntsen
IT-rådgiver

E-post:
hakon@hammerfestingen.no

Telefon:
900 39 911

Jill Tingvold
Markedsansvarlig

E-post:
jill@hammerfestingen.no

Telefon:
978 71 233

Kim Stian Strømme
Markedsføringskonsulent

E-post:
kim@hammerfestingen.no

Telefon:
995 18 400

Rino Engdal
Fotograf

E-post:
rinoengdal@outlook.com

Telefon:
958 00 344