Hammerfestingen

Årsmøtet til Hammerfest Ap:

– Krever båtkuttene reversert

Enda er det ikke kjent hvordan fremtiden blir

I en uttalelse fra årsmøtet til Hammerfest Arbeiderparti pekes det på at nå, snart tre måneder etter beslutningen om båtrutekutt, er det enda ikke kjent for de som er helt avhengig av båtrutene hvordan fremtiden blir. Illustrasjonsfoto: Bjørn Egil Jakobsen

Båtutekuttene, som Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok for veiløse steder i november fjor, krever årsmøtet til Hammerfest Arbeiderparti må omgjøres.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 23.02.2021 kl 16:54

Annonse
Annonse
Annonse

I en uttalelse fra Hammerfest Arbeiderparti heter det:

– Troms og Finnmark fylkeskommunes vedtatte kutt på 22 mill i båtrutetilbud til veiløse steder må reverseres. De midler som fylkeskommunen får fra staten for å drifte båtruter må prioriteres til båtruter til steder der båten er livsnerven og fordeles på alle de veiløse stedene.

– Hurtigbåten er livsnerven

Årsmøtet peker på at dette er samfunn med bedrifter, arbeidsplasser, fastboende og nær- og fjernturister, og at på disse stedene er hurtigbåten livsnerven.

– I mai 2020 varslet fylkesrådet om at 7 millioner kroner måtte kuttes på hurtigbåter årlig. Alle kutt skulle tas på veiløse samfunn. Noen samfunn ville miste alle båtanløp. Saksdokumenter var ikke kvalitetssikret mht informasjon anløpsstedene, heter det i uttalelsen, som lokalpartiets leder, Kaia Fagerhaug har sendt til lokalavisa Hammerfestingen.

Hun viser her til at tverrpolitisk samarbeid fra båtrutekommuner også fikk fylkeskommunen til gjennomføre en høringsrunde med berørte kommuner, bygdelag og næringsaktører.

– Her ble faktafeil i saksdokumentet påpekt og av fylkeskommunen lovet rettet, skriver hun.

– Økte til 22 millioner kroner

– I november 2020 var saksdokumentet til fylkesrådet endret slik at kuttbeløp var økt til 22 millioner. Dette var ikke på noen måte signalisert eller kommunisert til berørte kommuner, mener Hammerfest Arbeiderparti.

– Alt kutt innen "kollektivtransport" ble nå tatt på hurtigbåttilbud til veiløse steder. Fylkeskommunen får overført midler fra staten for å drifte hurtigbåt på basis av kystlinje, herunder kystlinje rundt øyer. En slik prioritering av fylkeskommunale midler er derfor uforståelig, fortsetter lokalpartiet til Arbeiderpartiet.

– Var unntatt offentlighet

Videre kritiseres det i uttalelsen at store deler av saksdokumentene i kutt-forslaget var unntatt offentligheten, slik at berørte kommuner, innbyggere og næringsaktører ikke hadde mulighet til å få innsyn i de fakta og vurderinger som lå til grunn for politikernes behandling.

– Det ble ikke beskrevet hvordan disse kuttene ville bli. Det vil si hvilke båtruter som ville bli rammet av hvilke kutt, mener Hammerfest Arbeiderparti.

Det pekes også på at nå, snart tre måneder etter beslutningen, er det enda ikke kjent for de som er helt avhengig av båtrutene hvordan fremtiden blir.

– Dette er en forferdelig situasjon for de som har båten som livsnerve for sin eksistens. Mange næringer, herunder fiskerier og turistbedrifter, er 100% avhengig av et forutsigbart og tilstrekkelig hurtigbåttilbud for å eksistere og fortsatt kunne bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter til sin kommune, slår partiet fast i sin uttalelse.