Kystverket og Hammerfest legger planene sammen for ren havn, kaier og dypere innseiling

Hammerfest kommune og Kystverket ønsker å samarbeide om utførelse av prosjektene «Hammerfest ren havn», «Fuglenes fiskerihavn» og «Innseiling Forsøl». Det skal gjøre at større skipstrafikk kan anløpe Fuglenes og Forsøl uavhengig av tidevann. Nylig har Polarbase i Rypefjord hatt storbesøk av riggen «Floatel Endurance» ved kai. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Hammerfest kommune og Kystverket ønsker å samarbeide om utførelse av prosjektene «Hammerfest ren havn», «Fuglenes fiskerihavn» og «Innseiling Forsøl». Dette innebærer at planene blir utført som ett stort prosjekt.

På Fuglenes planlegger Kystverket å utdype havna til 7 meter dybde og bygge et deponi for forurenset masse. I Forsøl planlegger Kystverket å utdype innseilingen til 9 meter og utdype havne til 8 meter. Også her skal det bygges deponi for forurenset masse. Farleden skal også få forbedret merking.

– Det å kunne se sammen på utviklingen i havnene er bra. Her ligger synergier som vi har felles interesse for å hente ut effektene av, sier regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen ifølge nettsidene til Kystverket.no.

Ordfører Alf E Jakobsen og havnedirektør Per Åge Hansen hos Hammerfest havn KF er også svært fornøyd med samarbeidet de nå har fått i stand.

Prosjektene skal gjøre at større skipstrafikk kan anløpe Fuglenes og Forsøl uavhengig av tidevann. Mer gods kan overføres fra vei til sjø.

Det vil gi økt tilgang på sjønære næringsarealer for fiskeflåte og servicebedrifter. Der vil bli flere liggeplasser for fartøy med større dybde enn i dag. Fartøy vil få kortere vei til trygg liggehavn. Det vil bli redusert risiko for grunnstøtinger, grunnberøring og kontaktskader. Og havnene Forsøl og spesielt Fuglenes vil bli ryddet for forurenset masse.

Siden Kystverkets to havneprosjekter ved Hammerfest ikke ligger navngitt inne i Nasjonal Transportplan, så det krever politisk beslutning for å få realisert samarbeidet.

Prosjektene er godt utredet. De kan være klare for oppstart allerede i 2018, skriver Kystverket.

Annonse:

Del dette: