– Lag fleksible permisjonsordninger for fosterhjem

– Å kunne gi alle barn og ung­dom en trygg oppvekst er en vik­tig sam­funnsopp­gave, sier ord­før­er Alf E. Jakob­sen, som sam­men med ord­før­erne i Vad­sø og Kirkenes er ambas­sadør for fos­ter­hjemmene i fylket. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Ham­mer­festin­gen skriv­er denne uka om Bufe­tat, som sliter i Ham­mer­fest med å finne omsorgsper­son­er til barn og ung­dom som trenger oppføl­ging og tryg­ghet i hverda­gen. Det vil si et statlig fam­i­liehjem, som er et forster­ket fos­ter­hjem.

– Vi synes det er rart at vi ikke finner inter­esserte i Ham­mer­fest, sier råd­giv­er Gry Svend­sen, som tilhør­er Vad­sø ung­domssen­ter.

Les hele sak­en i vår papir- eller eav­is: – Har du plass til en tenåring i huset?

Ord­før­er Alf E. Jakob­sen, som er ambas­sadør for fos­ter­hjemmene, synes dette er rart og trist, og leg­ger til at han vet at Bufe­tat har gjort en iherdig innsats for å få til famile­hjem.

Han tror at en årsak kan være at folk har sta­bile job­ber, og at mange gjerne ikke sier opp en trygg jobb for å prøve noe man kan­skje ikke helt vet hva innebær­er.

– Mange er nok også red­de for å miste det kol­le­giale og sosiale de har på arbei­d­splassen. Der­for bør alle større arbei­ds­gi­vere kan­skje se på mulighetene til å gi flek­si­ble per­misjon­sor­d­ninger til de som ønsker å bli et statlig fam­i­liehjem, sier han.

Les mer i ukens avis.

Annonser:

Del dette: