Vi legger om til ny distribusjon, og slik vil våre aviskunder merke det

Det lokale budfirmaet Ditt bud har tatt over distribusjonen av avisa Hammerfestingen, og slik vil våre abonnenter og løssalgskunder merke omleggingen vi nå gjør.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Sjåfør/bud Thomas Johansen hos Ditt bud skal heretter levere ryk­ende ferske avis­er hen­tet rett fra trykkeri­et til våre abon­nen­ter langs avis­bu­dru­ta hans, og til våre løs­sal­gsst­ed­er. For redak­sjo­nen betyr omleg­gin­gen mer tid til å pro­dusere avisa. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Heretter går avisa Ham­mer­festin­gen i trykken ons­dagsmor­gen, og sjåfør/bud Thomas Johansen sit­ter da klar i bud­bilen for å ta med seg ryk­ende ferske Ham­mer­fest-avis­er ut på sin flere mil lange avis­bu­drute, som hver ons­dag starter i Alta og ender opp i Forsøl.
– Rundt klokken 10.00–11.00 vil jeg hente avis­bunkene på trykkeri­et, forteller budet. I til­legg levere han avis­er til Posten, som igjen sender avisene til abon­nen­ter andre sted­er i lan­det.

Endr­er til tors­dagsavis
Sam­tidig som Ham­mer­festin­gen nå endr­er dis­tribusjons­fir­ma foran­dres også avisens utgiverdag fra ons­dag til tors­dag, men alle abon­nen­ter på avis­budets rute vil få avisen lev­ert i postkassen i løpet av ons­dag som før. De som får avisen med van­lig post­gang vil heretter få vår avis utlev­ert på tors­dager.
– Jeg vil nok helt sikkert de første gan­gene bruke litt lenger tid på utlev­er­ing av avisene fram til jeg har innar­bei­det gode ruti­n­er, men alle langs ruta mi skal få avisa i løpet av ons­dagset­ter­mid­dag, for­sikr­er avis­bud Thomas Johansen.

Blir ryk­ende fer­sk avis
For redak­sjo­nen betyr omleg­gin­gen vik­tige timer til pro­duk­sjon av avisen, og senere dead­line betyr også at vi får bedre tid på oss til å få med hen­delser og annet aktuelt konkur­ranses­toff. For nesten før trykksver­ta har rukket å tørke vil avisa være å finne som løs­salg i butikk- og kioskhyl­lene i Ham­mer­fest, Kval­sund og Skai­di — sam­tidig som Thomas utover ons­da­gen lev­er­er ferske avis­er fortløpende til våre abon­nen­ter langs budru­ta si. Så de fleste vil få avisa samme dag som før. Bare som en ferskere utgave.
– Vi opp­for­dr­er alle til å ta godt i mot vårt nye avis­bud og vi ber om forståelse for at det kan dukke opp uforut­sette utfor­dringer under­veis, men vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å rydde av veien prob­le­mer som eventuelt opp­står, sier marked­sans­varlig Jill Tingvold.

Ønsker du å teg­ne et abon­nement hos oss kan du gjøre det elek­tro­n­isk på våre nettsider (klikk her).

 

Annonse:

Del dette: