Må forandre planene på grunn av “sinnsyke mengder med måser” i sentrum

Her skulle Boot­leg ha årets utescene i forbindelse med Som­mer­feber, ifølge pro­dusen­tene Lars Reit­en og Malene Nico­lay­sen i juni. Nå oppl­yser de på fes­ti­valens Face­book­gruppe at de “på grunn av SINNSYKE mengder mås­er må fly­tte der­ifra”. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Sommerfeber skulle i år bruke parkeringsplassen i Parkgata ved siden av det gamle postbygget til sine utekonserter, men det setter byens måker en stopper for.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– På grunn av SINNSYKE mengder mås­er må vi fly­tte der­ifra, skriv­er arrangøren på sin Face­book­side. Dermed blir kon­sertene på den gam­le fes­ti­valplassen på Larsen-tom­ta foran ung­domshuset Boot­leg i Ham­mer­fest, hvor Som­mer­feber har hatt sine kon­sert­er tidligere. Og ikke på bak­si­den, som først plan­lagt.

Fes­ti­valen starter mandag 14. august og var­er til neste fredag, og er for ung­dom mel­lom 13 og 22 år.

Dette skriv­er fes­ti­valen på sin Face­book-side.

Da avisa Ham­mer­festin­gen skrev om Som­mer­feber tidligere i som­mer for­t­alte pro­dusen­tene Lars Reit­en og Malene Nico­lay­sen at årsak­en til at de skulle fly­tte kon­sertene til park­er­ingsplassen bak Boot­leg ved siden av det tidligere post­bygget, skyldes hellin­gen på park­er­ingsplassen på Larsen-tom­ta. En helling som gjør det vanske­ligere for den mobile sce­nen de skal bruke, men nå men­er man alt­så at måkene ville blitt et større prob­lem.

Les hva Ham­mer­festin­gen skrev 28. juni:

Ham­mer­festin­gen 28. juni: Klikk på artikke­len

 

Annonse:

Annonse

 

Del dette: