– Mamma, bestemor, tante og onkler sto modell

– Det er min mam­ma Dyveke som var mod­ell for jen­ta med fugl i hån­da. Til de andre fig­urene sto min beste­mor, onkler og tante mod­ell, forteller Øyvind Bast Lie, som er i Ham­mer­fest for å ren­o­vere skulp­turene i parken som beste­faren har laget. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Nå er Øyvind Bast Lie i Hammerfest for å renovere skulpturene som står i fontenen i parken. Skulpturer som hans bestefar Ørnulf Bast laget på oppdrag fra USAs tidligere ambassadør i Norge, Charles Ulrick Bay.
Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

At fonte­nen på Råd­hus­plassen var en gave fra den tidligere ambas­sadøren er godt kjent fra før i Ham­mer­fet. Hans mor Marie Hauan Bay var fra Ham­mer­fest, og ifølge gam­le beskriv­elser skal skulp­turen “Mor og barn” som står i fonte­nen og skuer utover havet forestille ambas­sadørens mor og hennes fire barn.

– Ambas­sadørens far var fra Drøbak. Det står en skulp­tur der også, forteller Øyvind Bast Lie, som i fjor kom hit til Ham­mer­fest for å se på skulp­turene hans beste­far laget til ambas­sadøren og Ham­mer­fest.

Får fram brun­farge

– Jeg vis­ste at beste­fars skulp­tur­er sto her i Ham­mer­fest. Så jeg reiste hit i fjor. Da jeg så dem tok jeg kon­takt med kul­tursjef Gerd Hagen, forteller Bast Lie, som straks så at bron­se­fig­urene trengte kjærlig stell og voks.

– Dette er bronse og bør egentlig vok­ses årlig, og i alle fall hvert 4–5 år, men disse skulp­turene tror jeg det ikke er gjort så mye med siden de ble avduket på 1950-tal­let, smil­er Bast Lie, som nå har sand­blåst alle fig­urene og brukt fos­foresyre for å få dem til å oksidere.

– Det vil si jeg har påført dem en kjemisk reak­sjon som får fram brun­far­gen i fig­urene. Til slutt skal jeg vokse alle fig­urene, fork­lar­er han, som er fer­dig med jobben fredag.

– Fam­i­lien min sto mod­ell

– Jeg startet mandag. Så det har vært litt arbeid, smil­er han, og er glad for at han har fått gjort jobben. For fig­urene som beste­faren laget på opp­drag fra ambas­sadøren betyr mye for både han og fam­i­lien hans.

– Det er min beste­mor som sto mod­ell, og da bar­na ble laget var det min mor, tante og onkler som sto mod­ell, forteller Bast, som selv job­ber som billed­hug­ger assis­tent i Oslo.

– Klar­er du å kjenne igjen fam­i­lien din?

– Man ser trekkene. De kjen­ner man igjen, svar­er han, og innrøm­mer at han føler seg litt hjemme i Ham­mer­fest.

– Det er jo mor­somt å stå her i Ham­mer­fest sam­men med fam­i­lien sin, ler oslo­man­nen, som på grunn av snøværet den her uka har vært nødt til å arbei­de inne i et telt i parken.

Skulp­turen “mor og barn” var en gave fra USAs tidligere ambas­sadør Charles Ulrick Bay. Hans mor Marie Hauan Bay var fra Ham­mer­fest. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

Annonse:

Del dette: