Mann var gravid

Politiet fikk rett før kl. 15 lørdag ettermiddag melding om funn av to døde personer i et bolighus i Gjesvær i Nordkapp kommune. Politiet og helse dro til stedet og har iverksatt undersøkelser.

Ifølge pressemeld­ing fra poli­ti­et er de to et vok­sent par, og Nord­kapp kom­mune har satt kriseteam for å ivare­ta parets barn og øvrig befolkn­ing i byg­da.

Test2

Test

– Poli­ti­et har ikke konkrete opplysninger som gir grunn til å mis­tenke at det er skjedd noe krim­inelt, og kan ellers ikke gi ytterligere infor­masjon om sak­en, oppl­yser operasjon­sled­er Svein Erik Jacob­sen hos Finn­mark poli­tidis­trikt i en pressemeld­ing som nylig ble sendt ut til medi­ene i fylket.

Del dette:

Legg igjen en kommentar