Hammerfestingen

Utsatte sin kone for grov vold:

Ble dømt til fengsel

Mannen ble pågrepet av politiet 2. juledag på ettermiddagen i fjor, og varetektsfengslet. Nå er han dømt til fengselsstraff for å ha slått sin kone med en ledning. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Kona fortalte i retten at mannen slo henne med en ledning mange ganger på ulike steder på kroppen. Selv husket mannen ikke noe. Nå har dommen kommet.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2021 kl 16:27

Annonse
Annonse
Annonse

Hendelsen skjedde i en privatbolig i Hammerfest natt til 1. juledag i 2020, og mannen ble 2. juledag arrestert av politiet og senere varetektsfengslet.

Les også: Alvorlig voldssak

Da mannen møtte i Vestre Finnmark tingrett 11. og 12. november (tidligere Hammerfest tingrett) var han tiltalt for grov kroppskade mot en forsvarsløs person, og med karakter av mishandling.

Kona var gravid

Ifølge påtalemyndighetens tiltale skal volden ha pågått mellom ca. klokken 02.00 og 06.20 natt til 1. juledag.

Kona, som var gravid på dette tidspunktet, skal ha blitt påført store merker og sår flere steder på kroppen. Ifølge tiltalen medførte skadene sterke smerter og etterlot seg arr, men i retten sa hun selv at voldshendelsen pågikk et sted mellom tre til fem minutter.

I tillegg var mannen også tiltalt for å ha slått sin kone med flat hånd i ansiktet 10. november i fjor.
I retten erkjente mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen, men sa han ikke husket noe fra den alvorligste hendelsen.

Kom hjem fra julebesøk

Aktor, politiadvokat Hanne Bernhardsen, la ned påstand om at mannen måtte dømmes til fengsel i syv måneder med fradrag av 38 dager for utholdt varetekt.

Kona fortalte at den første hendelsen i november hvor han slo henne med flat hånd i ansiktet skjedde etter at hun hadde vært på besøk hos en arbeidskollega. Mannen innrømte dette i retten.

Når det gjelder det alvorligste forholdet fortalte tiltalte at de julaften hadde vært hos hans mor og feiret jul. Her drakk han alkohol og ble full, og sa han ikke husket så mye av kvelden og natten.

Kona fortalte at de en gang etter midnatt kjørte hjem, og forklarte at tiltalte var så full at hun måtte hjelpe han inn i huset. Deretter ga hun barna mat og la dem for å sove.

– Uklart hvor lenge

Når det gjelder det videre hendelsesforløpet har retten lagt til grunn hennes forklaring, og viser til at det ikke er noen grunn til å betvile henne og viser også til øvrige bevis i saken.

Mannen skal ha brettet ladekabelen til en PC dobbelt, og brukte den til å slå henne gjentatte ganger.

– For retten fremstår det noe uklart hvor lenge tiltalte slo henne. I retten forklarte fornærmde at volden pågikk i tre til fem minutter, mens hun på overgrepsmottaket forklarte at volden pågikk i mer enn fire timer og 20 minutter, skriver retten i dommen.

Videre viser retten til at hun i retten forklarte at det hun mente var at hun og tiltalte var sammen i huset og diskuterte fra klokken to på natta. Altså i mer enn fire timer, og at de på grunn av språkvansker må ha misforstått dette på overgrepsmottaket.

Kvinnen fortalte retten at hun klokken 06.30 forlot huset og satte seg inn i bilen og kjørte til sin mor.

La til grunn 3-5 minutter

– Selv om fornærmede har blitt utsatt for omfattende vold, vil ikke omfanget av volden være uforenlig med at den kan ha blitt utført i en periode på tre til fem minutter, skriver tingretten, som mener at det derfor ikke kan utelukkes at det hun mente var at de var sammen i mer enn fire timer uten at voldshandlingen foregikk så lenge.

Retten la derfor til grunn fornærmedes forklaring og fant det bevist at volden foregikk over et kortere tidsrom og et sted mellom tre til fem minutter.

Retten fant det likevel bevist at volden hadde «karakter av mishandling», og er etter rettens vurdering å anse som grov kroppsskade. Det pekes på at kona ble påført omfattende blåmerker og åpne sår, og retten skriver at volden besto i pisking med ledningen.

– Var meget smertefull

– Det totale skadebildet var dermed av et slikt omfang at retten finner det klart at voldsbruken i seg selv var meget smertefull, slår tingretten fast.

Det vises til at kroppskadne medførte betydelig smerte, at hun var avkledd og gravid, og at handlingen foregikk over tid mens hun var forsvarsløs og uten mulighet til å gjøre motstand eller flykte.

Tiltalte selv forklarte han at han ikke husket noe fra den alvorligste voldshendelsen på grunn av beruselse. Retten dømte han for begge forholdene.

I straffeutmålingen mener retten at riktig straffenivå vil være rundt åtte måneders fengsel, men har lagt noe vekt på i formildende retning at han har erkjent forholdet.

Fikk strafferabatt

Retten har i formildende retning også vektlagt at voldshandlingen ble utløst av at kona skal ha fortalt at hun hadde vært utro, og retten skriver i dommen at det i rettspraksis er flere eksempler på at kunnskap om partnerens utroskap har gitt grunnlag for reduksjon i straffen.

I tillegg til å vektlegge bakgrunnen for hendelsen i formildende retning, peker retten også på i formildende retning på at den samlede saksbehandlingstiden har vært lang.

– Det kan derfor gjøres fradrag for en måned grunnet lang berammelsestid. Etter dette finner retten at straffen passende kan settes til fengsel i fem måneder, slår tingretten fast.

I tillegg fikk han fradrag fra straffen på 38 dager som han satt i varetekt fra romjula i fjor.