MARKED

Hammerfestingen er mye mer enn bare lokalavis.

Gjen­nom en god marked­savdel­ing har vi ressurs­er til å få ut ditt bud­skap i flere kanaler. Vi har også ressurs­er til å pro­dusere en rekke øvrige tjen­ester.

Noen av våre tjen­ester ser du under. Kon­takt oss om du har andre fore­spørsler.

Markedsføring

 • Annonser i lokalavisa

  Annonser i lokalav­isa blir lest, og vi hjelper deg med å utforme et bud­skap

 • Nettannonser

  Kom­bin­er annonser på papir med web annonser

 • Annonsering på Hammerfest lufthavn

  Ham­mer­festin­gen admin­istr­erer reklame på Ham­mer­fest lufthavn

 • Sosiale medier

  Kom­bin­er kam­pan­jen med sosiale medi­er

 • Kampanjeplanlegging

  Vi kan markeds­føring og hjelper deg med å finne et bud­skap som blir hørt

Produksjon

 • Grafisk produkjson

  Ham­mer­festin­gen pro­duser­er annonser, reklame artik­ler og andre grafiske pro­duk­ter.

 • Fotooppdrag

  Vi utfør­er alle fotoop­p­drag. I foto­stu­dio og ute i fel­tet.

 • Videoproduksjon

  Ham­mer­festin­gen pro­duser­er ulike reklame­filmer og pro­fi­ler­ingskam­pan­jer

 • Websider og nettbutikk

  Vi pro­duser­er net­tløs­ninger av alle stør­relser.

 • Søkemotoroptimalisering

  Vi hjelper deg med å bli fun­net på net­tet.

null

Håkon Berntsen

Daglig led­er

Tele­fon: 900 39 911
hakon@hammerfestingen.no

Jill Tingvold

Jill Tingvold

Markedss­jef

Tele­fon: 978 71 233
jill@hammerfestingen.no

null

Kim Stian Strømme

Markeds­føringskon­sulent

Tele­fon: 995 18 400
kim@hammerfestingen.no