Hammerfestingen

Annonse

Hammerfestingen

Takk for at du skan­ner!

Ukens kode­ord er allerede fylt inn i skje­maet. Kode­ordet er <3 Ham­mer­festin­gen
Har du fun­net alle kodene kan du skrive dem inn HER.

QR-Jak­ten er et ini­tia­tiv av Ham­mer­festin­gen som er ment å engas­jere lokalbe­folknin­gen.
Lik­er du QR-Jak­ten, så set­ter vi pris på tilbakemeldinger.
Besøk vår Face­book side https://www.facebook.com/QRJakten/ 

Lik oss og del oss for å vise at du lik­er QR-Jak­ten.