– Jeg måtte flire da jeg fikk høre hvorfor det ble mørkt i gatelysene

– I sam­tal­en jeg hadde med Ham­mer­fest Ener­gi på tele­fon fikk jeg forståelse av at de hadde vært og hen­tet sine strenger, ler Britt Lund­mark. Alle foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Her spiller man på «mine» og «dine» strenger, humrer Britt Lundmark etter at bakken opp Svarthammeren ble mørklagt forrige fredag. I dag strekkes det ny strømkabel.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Fredag observerte Britt Lund­mark fire mon­tør­er fra Ham­mer­fest Ener­gi som tok seg opp i de gam­le kre­osot­stolpene til gatel­y­sene i bakken fra Mel­lomveien opp til Svartham­meren i Rype­fjord.

– Jeg oppdaget at da de fire mennene fra Ham­mer­fest Ener­gi hadde dratt på fredag at det var blitt bek­mørkt i hele bakken, forteller Britt Lund­mark, men det var først da dagsl­y­set kom lørdag at hun fikk med seg hva som hadde skjedd. Kab­lene mel­lom lysene var tatt ned.

Mørkla hele bakken

– Jeg oppdaget da de fire mennene fra Ham­mer­fest Ener­gi hadde dratt at det var blitt bek­mørkt i hele bakken, forteller Britt Lund­mark, men det var først da dagsl­y­set kom lørdag at hun fikk med seg hva som hadde skjedd.

Ham­mer­fest Ener­gi, som eies av Ham­mer­fest kom­mune (80 pros­ent) hadde nem­lig plukket ned strømk­ab­lene som ga strøm til gatel­y­sene i gata.

– Nå er det ingen strenger igjen, hum­ret hun fort­satt på tirs­dagskveld.

For da hadde hun fått høre fra Ham­mer­fest Ener­gi at Gaga­ma Elek­tro, som leies inn av Ham­mer­fest kom­mune for å ved­like­holde gatel­y­sene, skulle komme å henge opp nye kabler ons­dag.

– I sam­tal­en jeg hadde med Ham­mer­fest Ener­gi på tele­fon fikk jeg forståelse av at de hadde hen­tet sine strenger, og at Gaga­ma Elek­tro skulle komme og mon­tere nye. Har dem «mine» og «dine» strenger, spør hun.

Annonse:

Annonse

 – Henger opp sine ledninger

Hun forteller til avisa Ham­mer­festin­gen at hun i sam­tal­en med sel­skapet fikk forståelse for at det ble slik for­di Ham­mer­fest kom­mune ikke ble med på å legge led­nin­gene i bakken da det ble gravet ned nye strøm­led­ninger og fiberk­abler i gata i fjor høst.

– Men jeg forstår ikke hvor­for man ikke kunne la de gam­le led­nin­gene henge som før. For jeg flirte godt da svaret var at Gaga­ma skal henge opp sine led­ninger, ler hun.

– Det kan jo skyldes at det var feil på de gam­le led­nin­gene?

– Nei, det tror jeg ikke. De lyste jo helt til Ham­mer­fest Ener­gi sine mannskaper kom, svar­er hun, og leg­ger til at det heldigvis har vært godt strødd i bakken de dagene den har vært mørk­lagt.

Ons­dag kom to mann fra Gaga­ma Elek­tro og hengte opp ny strømk­a­bel mel­lom gatel­y­sene i bakken fra Mel­lomveien opp Svartham­meren. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Har gravd sine kabler ned i bakken

Led­er for nettser­vice hos Ham­mer­fest Ener­gi, Trond Mortensen forteller til avisa Ham­mer­festin­gen at led­ningsnet­tet er plukket ned som plan­lagt og at dette også har vært avtalt med Gaga­ma Elek­tro.

Han fork­lar­er at Ham­mer­fest Ener­gi har gravd alt av egne strømk­abler ned i bakken, men at dette ikke er gjort med led­nin­gene som gir lys til gatel­y­sene for­di kom­munen ikke ville være med på den jobben.

– Men hvor­for kunne ikke kommunen/Gagama fort­sette å bruke den gam­le strømk­a­be­len som hang der?

– Nei, dette var gam­melt og basert på et sys­tem med blanke led­ninger. I dag bruk­er man isol­erte kabler. Så det beste var å plukke bort det gam­le, og det har som sagt vært plan­lagt hele tiden å bytte ut de gam­le og erstat­te dem med nye isol­erte kabler, fork­lar­er Mortensen.

Annonse:

Annonse

 

Ikke glem å få med deg ukens avis som nå er på vei til byen. Smekkfull av bare lokalt leses­toff.

Del dette: