– Melkepakken skal bugne når du spiser komle

– Mel­ka som serveres til kom­le skal være så gam­mel at pakken bugn­er, men­er Hans Morten Math­i­assen hos 4Service, som har vært i Ham­mer­fest de siste ukene under driftsstansen på Melkøya. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Komle omtales som Vestlandets nasjonalrett, men er også vanlig festmåltid flere andre steder i Norge. Matretten har mange navn, men er ikke vanlig for finnmarkingenes ganer.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

– Vi satt her og hadde det hyggelig en aften, og mange som har vært i Ham­mer­fest og job­bet med driftsstansen på Melkøya har et forhold til kom­la, som også kalles for raspe­baller, klubb, kompe og potet­ball avhengig av hvor i Norge du er, sier pro­duk­sjon­sled­er og kjøkken­sjef, Hans Morten Math­i­assen.

Til van­lig job­ber han hos 4Service i Sandnes uten­for Sta­vanger, og har vært i Ham­mer­fest og en del av styrken til 4Service. Alt­så de som har stått for mat og bofasilitetene til flere hun­dre melkøyaar­bei­dere i driftsstanspe­ri­o­den.

Mandag feiret 4Service opp­draget som fullført med blant annet kom­le på bor­det.

Kulturmelk gått ut på dato

– Melkepakken skal bugne når du spis­er kom­le, flir­er Math­i­assen, og går og finner fram en kul­turmelkepakke gått ut på dato for over fjorten dager siden.

– For oss vestlendinger er mel­ka best da, men hvis vi ikke får mel­ka ut fra pakken etter å ha rista på kar­ton­gen så lar vi være å drikke den, hum­r­er han.

– Kom­le består av saltkjøtt, pølser, bacon, råe ras­pede og kok­te poteter, forteller Hans Morten Math­i­assen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Kom­le består av saltkjøtt, pølser og potet­stappe, men vi fant ut da vi satt her at denne ret­ten har ikke finn­markinger noe forhold til, sier Math­i­assen, og har fått Skyt­ter­huset til å prøve å sette ret­ten på menyen.

Serveres i morgen (torsdag)

Kokk Jomar Fren­gen, som under stansen på Melkøya har job­bet på Ross­mol­la, skal i noen uker være som­mervikar på Skyt­ter­huset og lover å ha ret­ten på menyen i mor­gen (tors­dag).

Dermed får også ham­mer­festin­gene sjansen til å prøve ret­ten, som kjøkken­sje­fen i ukens avis forteller om. Her kan du også lese mer om hva som er gjort under driftsstansen: Les ukens avis (pdf) dig­i­talt her

– Men gam­mel kul­turmelk gått ut på dato blir det ikke noe av. Den får vestlendin­gene ha for seg selv, ler kokken, som selv er fra trøn­de­lag hvor man kaller ret­ten for klubb.

Del dette: