Mye folk, men lite fisk

De var heldigere med været enn med fi sket på Lille Doggivann.

 

MARIUS B. STAVELI
mbs@ny.hammerfestingen.no

Med 300 betalende fi skere må årets isfi skekonkurranse i regi av Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening på Lille Doggivann sies å være en suksess.
– Vi er strålende fornøyd. Det var omtrent som forventet, med tanke på været som var i påska. På fredag var det heldigvis hverken vind eller snø, sier foreningas leder Tom Roger Larsen.
– Så ble det ikke den helt store fi skedagen. Lille Doggivann er da heller ikke kjent for å levere når det er mye folk der. Til neste år må vi vurdere å fi nne et vann med litt mer fi sk. Da blir det morsomere for barna også, sier Larsen.
Den største fi sken som ble tatt på langfredag var på 240 gram, altså en god steikefi sk til kveldsmaten. Den minste var – vel – liten.
– Isfi skekonkurransen handler vel så mye om det sosiale, som om selve fi skinga. Derfor er det viktig for oss at vi har et vann som ikke er alt for langt til fjells. Vi vil at det skal være så tilgjengelig at hele familien kan ta turen, sier Larsen.

Jan Erik Reite fi kk dagens største fangst, en rugg på 240 gram, og dermed førsteplass i isfi skekonkurransen. Med førsteplass fulgte det med et gavekort på 10.000 kroner. Alle foto: Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening.

Overskuddet fra isfi skekonkurransen, mellom 50.000 og 60.000 kroner, går til drifta av foreninga.

– Vi gikk i pluss i år, og det er vi fornøyd med. For selv om vi får inn en del penger, så bruker vi og en del iløpet av året. Det går med to paller med stikker, og bare det koster oss 40.000 kroner. Så gir vi en liten påskjønnelse til våre 45 frivillige som jobber for å holde løypene åpne gjennom hele sesongen. Selv om de får noen kroner, så bruker de nok mer bare på drivstoff for å holde løypene i stand. De legger og ned mange timer med arbeid. Uten de frivillige hadde vi ikke hatt ei forening, og vi hadde heller ikke fått til den fl otte isfi skekonkurransen, sier Larsen.

Ett nytt innslag av året var gudstjeneste i friluft, forrettet av prest Jon Arne Tandberg.

– Det var en veldig koselig greie, og selv om det kom litt brått på så fi kk vi da ordnet med både prekestol og mikrofon. Han er hjertelig velkommen til oss også neste år, og som jeg forstod det har han og lyst til å være her neste år. Så da får vi litt bedre tid til å planlegge det hele, sier Larsen.

Han er takknemlig overfor alle som har vært med på å få til en fl ott dag på Lille Doggivann:

– Deltakere, frivillige og ikke minst sponsorer. Takk til dere alle. Sammen er vi dynamitt, og til neste

Mia Holmgren fi kk fl est fi sk. To. Og stakk dermed av med andreplassen i isfi skekonkurransen og et gavekort på 5.000 kroner.
Dagens minste fi sk bet på kroken til Jim Johansen, som dermed kunne innkasere et gavekort på 4.000 kroner.
Del dette: