Nå er statuen plassert på nye Lindstrøms plass

Stat­uen av den gam­le polarhel­ten Adolf Hen­rik Lind­strøm skal avdukes lørdag her på Lind­strøms plass.

Ishavskokken fra Ham­mer­fest var en av de store skikkelsene i norsk polarhis­to­rie, og Adolf Hen­rik Lind­strøm var med på å prege både Amund­sens og Nansens eks­pedis­jon­er.

I dag pågår mon­ter­ingsar­bei­det på kai 7 langs pro­maden i Ham­mer­fest, eller Lind­strøms plass, som kom­munen har ved­tatt at stedet for stat­uen skal hete.

– Det er med stor spen­ning vi ser frem til lørdag og avdukin­gen av det nye kun­stver­ket som skal pryde byen i mange år fre­mover, sier plan­sjef Øyvind Sundquist hos Ham­mer­fest kom­mune til avisa Ham­mer­fetsin­gen.

Her står stat­uen innpakket fram til avdukin­gen lørdag.

Les mer om sak­en i ukens avis:

 

Del dette: