Nå er navnet på nykommunen Hammerfest/Kvalsund bestemt

Da er kommunenavn og kommunevåpen for Hammerfest/Kvalsund vedtatt. Skjermdump fra Kvalsund kommunes streaming av møtet.

Nå vedtar Fellesnemnda kommunenavn og kommunevåpen på nykommunen Hammerfest/Kvalsund, men under møtet ble det først en lang diskusjon om inhabilitet. Til slutt kom man fram til at jurist måtte kontaktes. Deretter fulgte lang debatt om samisk navn på den nye kommunen – før Fellesnemnda kjapt banket gjennom at navnet på nykommunen blir Hammerfest og isbjørnen i kommunevåpenet. Til slutt i dag ble rådmann for nykommunen vedtatt.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

SISTE: Rådmann Leif Vidar Olsen ble ansatt som rådmann for den nye kommunen Kvalsund/Hammerfest, og blir prosjektleder for sammenslåingsprosessen.

Her kan du høre vår intervju med leder for Fellesnemnda Marianne Sivertsen Næss, nestleder Terje Wikstrøm, rådmann Leif Vidar Olsen og rådmann Gunnar Lillebo sa etter avgjørelsen: Se opptaket her

Møtet startet fredag med diskusjon om Turid Lien (KrF), som har kommet med et forslag, er inhabil eller ikke. Både Alf Sakshaug (Høyre) og Ingar Eira (Ap) var uenig, og sistnevnte ba også organet vurdere hans habilitet. Som sa at han også hadde kommet med forslag.

Det førte til at man først måtte lukke saken om navnevalg og kommunevåpen, og gå til saken om reglement for nye Hammerfest kommune. Vedta det først, og så gikk Fellesnemnda tilbake til saken om kommunenavn og kommunevåpen.

Dette er sagt fra talerstolen:

– Denne saken behandlet i begge kommunestyrene, jfr. vedtaket nå behandlet er at kommunestyrene som innstiller til Fellesnemnda, sa leder i nemnda Marianne Sivertsen Næss, og da kom fram til at inhabilitet ikke er det samme som før man vedtak reglementet.

– Jeg ber da organet vurdere om jeg er habil eller inhabil. Jeg vil gjerne ha det avklart før vi går videre, sa Ingar Eira (Ap).

– Da ber jeg også om at min habilitet vurderes. Jeg kom med fem forslag, og fire som ble tatt med i konkurransen, sa Turid Lien (KrF).

– Det hører med til saken at man har vært med her med forslag, sa Sivertsen Næss, og ba om kommentarer fra nemnda.

– Jeg mener det er kommunestyrene som har stått for sakforberedelsene. Den tidligere prosessen gjør ikke at representantene er inhabil. Vil være en håpløs prosess dersom deltakelse i demokratiet gjør en inhabil, sa Arne Myrseth (Frp).

– Utfra det vi gjorde med retningslinjene har vi ryddet vekk dette. Etter mitt syn er Ingar Eira og Turid Lien fullt ut habil, sa Reidar Johansen (SV).

– Representantene har sendt forslagene til Fellesnemnda. Ikke kommunene, sa Kurt Methi (Ap), mens Tom-Kristian Tommen Hermo ba om at jurist ble kontaktet.

– Utfra nylig vedtatt reglement er ingen av dem inhabil, fastslo nestleder i Fellesnemnda Terje Wikstrøm, og viste til at ingen har hatt en vesentlig fordel. Kun vist et samfunnsengasjement, og ønsket å kjenne dem habil i behandlingen.

– Da vi behandlet i kommunestyret i Kvalsund så var ikke Ingar Eira inhabil. Så kan ikke forstå at han ikke skal, sa Grete Svendsen (Ap).

– Var interimstyret som utlyste konkurransen om navn, sa Ellen Johansen (KrF), og fikk til svar fra Kurt Methi at interimstyret nå er Fellesnemnda. Methi ønsket også juridisk vurdering.

– Interimsnemdna, slik jeg har oppfattet det, de hadde ingen selvstendig myndighet. Det har Fellesnemnda, sa Alf E. Jakobsen (Ap), og viste til reglementet som nylig ble vedtatt og som sier at kommunestyrevedtakene gjelder.

– Oppfatter at ingen i nemnda mener noen er inhabil, men la oss ta en sjekk med kommuneadvokaten for sikkerhetsskyld, sa leder Marianne Sivertsen Næss (Ap), og tok fem minutters pause.

Etter pausen:

– Vi har fått sjekket med kommuneadvokat. Så fremst forslagene fra Turid Lien eller Ingar Eira ikke fremmes i dag så må inhabilitet vurderes på nytt, sa leder Marianne Sivertsen Næss (Ap), og fastslo at Turid Lien og Ingar Eira ikke er inhabil. Dermed er man i gang med behandlingen av navn og kommunevåpen.

– Navn og kommunevåpen er kanskje vanskeligste sak følelsesmessig, sa Ingar Eira (Ap), og sa at man bruker å komme fram til enighet og at begge kommunestyrene har kommet fram til at navnet blir Hammerfest kommune.

– Sånn er demokratiet. Det må vi som var i mot bare ta til etterettning, sa Eira, og trakk fram at det er naturlig at den nye kommunen også får et samisk navn. Og på bakgrunn av det foreslo han at Fellesnemnda også skal vedta at den nye kommunen skal ha et samisk navn.

– Jeg er veldig glad for at du kom med dette forslaget. Akkurat det samme som jeg tenkte på, sa Anne-Mette Bæivi (Ap), som mener det er viktig å ta vare på det samiske og sa at Kvalsund og Hammerfest har samiske innbyggere.

– Det kommer en egen sak på akkurat det samiske spørsmålet, og det er under utredning. Så spørsmål om vi som organ skal legge føringer. Diskusjonen går på hva skal det samiske navnet være. Skal det være et navn som responderer på Hammerfest eller på Kvalsund, sa Alf E. Jakobsen.

– Jeg har stor respekt for det med følelser. Selv om jeg ikke har det selv. Jeg har tenkt hva er praktisk best, og er like glad i Kvalsund som i Hammerfest. Tilbringer mye tid her, sa Tommen Hermo. Han er ikke enig med linja fra Ingar Eira, men sier han er enig i at Hammerfest skal ha et samisk navn.

– Nå er ikke jeg stødig i samisk, men som Tom-Kristian Hermo nevner så er Hammerfest sykehus skrevet på en samisk måte, sa Kurt Methi (Ap).

– Jeg ber om at man legger merke til ordlyden i forslaget mitt. Det er et prinsipp om at den nye kommunen skal ha et samisk navn i tillegg til den norske. Blir feil å vedta navn nå, men høringsprosessen får en politisk forankring når Fellesnemnda har sagt at den nye kommunen også skal ha et samisk navn i tillegg til det norske. Det er det jeg er ute etter. Skal vi diskutere navn nå har jeg mange forslag, men vil vente med det, sa Ingar Eira (Ap).

– Hvis dere hører hva Ingar sier så sier han at spørsmålet er om vi skal ha et samisk navn. Ikke hva, men om vi skal ha det, sier Anne-Mette Bæivi, og la til at man trenger ikke navnet nå.

– Et eget samisk navn synes jeg er rett. Jeg går for Ingar sitt forslag, og synes det er bra om vi går for det, fastslo Bæivi.

– Jeg er glad for at Ingar tar opp det han gjør. I denne prosessen har vi fokusert mye på historie og følelser. Er glad Hammerfest foreslås som norsk navn, og jeg er glad for at Ingar foreslår et samisk. Det bor mange samer både i Kvalsund og Hammerfest kommune. Nå anledning til å løfte opp noe man i mange år har skjult eller skammet seg over, sa Arne Myrseth (Frp).

– La oss ta to steg tilbake til 2013/14 intensjonsavtalen. Der fikk fremmet inn det samiske perspektivet. Å vedta i dag å si et samisk paralellsak er helt uproblematisk. Har ligget i intensjonsavtalen, og er viktig for Kvalsund. Så er det om vi skal ta det nå eller vente til saken kommer opp, sa Terje Wikstrøm (Ap), og la til at dette også engasjerer utover kommunegrensene. Og at å vedta dette nå sender ut viktige signaler.

– Saken og forslaget fra Ingar Eira er uproblematisk, men det på politisk legitimitet. Saken er fremmet fra Kvalsund, men ønsker at fremmes som et felles forslag fra hele Fellesnemda, foreslo Reidar Johansen (SV).

– Er det feil i historiebøkene når man nå må lete etter et nytt navn? spurte Kurt Methi (Ap), og viste til at det blant annet står samisk navn bak Hammerfest i oppslagsverket Wikipedia.

– Jeg er ikke språkprofessor. Heller ikke på navn. Det navnet er bare en samisk uttalelse på det norske navnet, men vil ikke si noe mer. Vil vente med det, svarte Ingar Eira.

– Navn er ute på høring, og etter tilrådning fra Sametinget har man foreslått et navn som er ute på høring. Kan komme med innspill til det, forklarte Hammerfest-rådmann Leif Vidar Olsen.

– Da er vel denne skrivemåten i tråd med skrivemåten Hammerfest sykehus bruker? spurte Kurt Methi.

– Er ikke dette en sak som burde løftes opp i kommunestyrene. Synes også rett vente til høringen har vært, sa Berit Hågensen (Ap).

– Jeg synes ikke vi skal starte diskusjonen her, men tror at vi har flertall om at vi skal ha et samisk navn. Det andre er om vi skal åpne ballet for å gå en ny runde om kommunenavn. Hvis vi holder det samiske navnet utenfor, men vi har flertall om at vi skal ha et samisk navn, sa Alf E. Jakobsen (Ap).

– Da har vi to forslag. I tillegg til innstillingene fra kommunestyrene, sa Marianne Sivertsen Næss.

Nå er det vedtatt at nykommunen skal ha en skrivemåte på samisk, og det er vedtatt at kommunenavnet skal være Hammerfest og kommunevåpenet ha isbjørn.

Annonse:

Del dette: