Hammerfestingen

Spreke Ansten Hansen (79):

– Nå er båten bare til fritidsbruk

SV har tirsdag debatt om fiskeripolitikk

Pensjonist Ansten Hansen (79) fra Tufjord var tirsdag innom Hammerfest da SVs stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes og lokalpolitiker Ingrid Petrikke Olsen dukket opp for å ta en prat om kvoter og fiskeripolitikk. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

I hele sitt liv har Ansten Hansen (79) fra Tufjord på Rolvsøya vært fisker, men for ni år siden måtte han selge kvota si ved 70 års aldersgrense.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 24.08.2021 kl 17:15

Annonse
Annonse
Annonse

– Jeg hadde åpen gruppe torsk og krabbekvote, men solgte kvota mi østover for 580.000 kroner, forteller 79 år gamle Ansten Hansen, som tirsdag var i Hammerfest for å kjøpe en vaskemaskin.

Før han rakk å gå fra byen med sin nyinvestering, kom SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes og lokalpolitiker Ingrid Petrikke sammen med lokalavisa Hammerfestingen ned på kaia for å ta en prat om nettopp fiskeri i disse valgkamptider.

– Verd fire millioner i dag

– Nå er det så strenge krav til båten om man skal ha den i fiske. Min båt er fra 1961. Det hadde blitt for dyrt å fått den godkjent, men jeg var nødt til å selge kvota da jeg fylte 70 år, forteller Ansten Hansen på spørsmål fra stortingsrepresentanten om han fortsatt er fisker.

I samtalen kommer det fram at kort tid etter at han hadde solgt kvota si ble aldersgrensa økt til 75 år, og kort tid etter det igjen åpnet man for å selge fiskekvoter ut av Finnmark til hele landet. Og det økte prisene på kvota.

– I dag er kvota jeg solgte verd fire millioner kroner, sier pensjonisten, som altså har gått glipp av verdiøkning i 3,5 millionersklassen på bare noen få år.

– Jeg kjenner ikke til SV sin fiskeripolitikk. Den er vel lik Arbeiderpartiet sin, spør 79-åringen de to SV-politikerne, men klargjør samtidig at han allerede har forhåndsstemt.

79-åringen fra Tufjord, Ansten Hansen, har vært fisker i hele sitt liv. – Da jeg fylte 70 år måtte jeg selge kvota. Kort tid etter økte aldersgrensen til 75 år, forteller han. I dag anslår han at kvota han solgte for 580.000 kroner er verd om lag 4.000.000 kroner. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Båtene forsvant sørover

– Da man åpnet for å selge ut av Finnmark forsvant alle storbåtene sørover. Daværende fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) gjorde galt den gang, sier 79-åringen, og klargjør at han heller ikke er fornøyd med grep som tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) gjorde før det igjen.

– Storingan overkjører de små. De små har ingenting de skulle ha sagt. De hører ikke på en sjarkfisker. I møtene klubbes de ned med engang, sier 79-åringen fra Tufjord, og gjør det klart at han ønsker et regjeringsskifte med fokus på fiskeri og arbeidsplasser på stedene hvor fisken er.

– Men du er jo ikke fornøyd med kvotegrepene som Arbeiderpartiet tok i regjering?

– Bommerter kan alle gjøre, svarer Ansten Hansen, men legger til før han setter kursen tilbake mot Rolvsøy at hans stemme har verken gått til Høyre, Arbeiderpartiet eller SV i år.

Ansten Hansen klargjør at han allerede har forhåndsstemt, og sier til Torgeir Knag Fylkesnes (SV) at hans stemme ikke har gått til Ap, SV eller Høyre i år. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Tidsfristen er 2027

Tirsdag er stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i Hammerfest og har invitert til fiskeridebatt, og Fylkesnes mener det er flere viktige grep i norsk fiskeripolitikk som må tas i årene som kommer.

– Den neste fire årsperioden blir viktig for kysten i nord. Det siste store prosjektet er strukturering. I 2005 klarte vi å stoppe privatiseringen som var satt i gang av Ludvigsen, som gjorde at strukturkvotene ikke er evig varende. De fikk kvotene i 20 år, og dette er halvparten av torskekvotene i Norge, forklarer Fylkesnes, og viser til at tidsfristen er 2027.

– De neste fire årene vil det bli bestemt hvor kvotene skal havne. Vi i SV vil omfordele dem, klargjør Torgeir Knag Fylkesnes.

Vil ha ny fiskerikurs

Han mener at en ny fiskerikurs i Norge vil bety mye for Troms og Finnmark, og spesielt Finnmark.

– Det første vi vil gjøre er å sørge for at lengdegruppekvotene blir igjen i gamle Finnmark. Dette betyr mer kvote til den minste flåten, som er fartøyene som preger Finnmark og Troms. Vi har fiskefeltene rett utenfor, men har tapt og tapt og tapt fiskerettighetene, fortsetter Fylkesnes, og er klar på at ny kurs i fiskeripolitikken vil snu dette.

– Overgangen til nye lengdegrupper skal komme kysten til gode. I tillegg ønsker vi i SV å avvikle torsketrålkvotene, som kom for å skape industri i Nord-Norge. Det ser vi ikke mer i dag. I stedet går noe av den fisken til Nordvestlandet og resten til Kina, påpeker Fylkesnes, og hevder at beregninger som er gjort er at disse kvotene kan gi kvoter til om lag 700 nye fiskere i Nord-Norge.

– Kan få ufattelige ringvirkninger

– Akkarfjord på Sørøya er et mottak som tar mot rundt tusen til to tusen tonn, og får leveranser fra en håndfull båter. Det bidrar til bosetting, butikk og skole, sier han, og legger til at fisken som sendes til Kina derfor kunne skapt mange nye arbeidsplasser.

– Sintef har gjort beregninger som sier at hver fisker skaper fem ganger så store verdier. Dette viser hvor ufattelig mye ringvirkninger vi kan få og hvor mye kraft som ligger ute i havet hos oss, sier også lokalpolitiker Ingrid Petrikke Olsen (SV).

– Fiskeripolitikken til SV har blitt flirt av, men nå begynner flere å følge etter oss, mener hammerfestpolitikeren til SV.

– Utvannet til tilbudsplikt

– Hammerfest kommune er selv medeier i trålerflåte, og rederiet har leveringsplikt til Hammerfest på 15.000 tonn. Burde Hammerfest sine politikere ikke ha mer innflytelse her?

– Problemet er at leveringsplikten har blitt utvannet til tilbudsplikt. Nå trenger rederiet bare ringe til sitt anlegg i Forsøl og tilby fisken, og så svarer anlegget at de ikke tar mot fisken. Da er leveringsplikten oppfylt, svarer Fylkesnes, og påpeker at slik leveringsplikten nå er utformet er det ingenting medeier kommunen kan gjøre for å kunne bruke de 15.000 tonnene til arbeidsplasser på land.

– Sintef har gjort beregninger som sier at hver fisker skaper fem ganger så store verdier. Dette viser hvor ufattelig mye ringvirkninger vi kan få og hvor mye kraft som ligger ute i havet hos oss, sier lokalpolitiker Ingrid Petrikke Olsen (SV). Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Frossen fisk får dem bedre pris for, og som priser ut norske aktører. I stedet er torsken blitt en del av et globalt marked, sier han, men mener at Norge taper store verdier på dette og sørger for industri andre steder. Blant annet i Kina.

– Utrolig nok får dette lov til å fortsette samtidig som kystsamfunnene er taperne, sier han.

– Var stor på fiskeri

Han viser også til at Hammerfest før var en stor fiskerikommune, men har i dag bare fiskemottak i Forsøl og i Akkarfjord på Sørøya.

– Før hadde dere mange. Pluss Findus, men de siste årene har nok fokus bare vært på olje, gass og havbruk, hevder Fylkesnes, men når de gjelder leveringsplikten trålerne har til Hammerfest er det altså en tapt kamp slik lovverket er i dag.

– Ja det er forsriften som avgjør. Vi kan alle mene hva vi vil, men når flåten har fått beskjed om at de bare trenger å tilby fisken til landanlegget er det lite vi kan gjøre, fastslår han.

– Fulgte Røkke sin strategi

– Vi kan trekke paralleller tl jordbruk. Her har man også trodd på store enheter, men her i Hammerfest har dere fått kjenne på hvordan det var å følge Kjell Inge Røkke sin strategi, fortsetter SV-eren, og klargjør at SV mener at det som vil fungere best er at kystflåten får levere.

– De kan gå hele året, og utgjør 70 prosent av fisken som holder liv i landanlegg. For det er ikke trålerne til for eksempel Lerøy som holder liv i Lerøy sine anlegg på land. Kystflåten redder på en måte Lerøy mens de selv sender fisken sin til Kina, sammenligner Torgeir Knag Fylkesnes, som mener at en omfordeling av kvotene slik SV vil kan skape opptil 1.100 industriarbeidsplasser på land.

– Dette vise hvor smått vi tenker om fiskeri i dag, men nå er det på tide at vi flytter industrien tilbake til Norge og nær fiskefeltene. Nå er det dessuten ungdom og kvinner sin tur. Prisgaloppen vi har hatt har sopet til seg fiskekvoter. Dette skal vi reversere og tildele kvotene til ungdom, varsler han.