Nå etableres lensmanns- og politistasjonsdistriktene i Finnmark

Politimester Ellen Katrine Hætta orienterte i dag om omorganiseringen av politiet i Finnmark. Foto: Politiet

1. februar tas siste steg i omorganiseringen av politiet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@ny.hammerfestingen.no

I pressemeldingen gir politimesteren uttrykk for at gjennom 2016 og 2017 har politiet nå lagt grunnlaget for et mer moderne og kompetent politi i Finnmark, og at nå skal politiet gi seg selv rom til å etablere seg i den nye organisasjonen. Det pekes også på at det tar tid å utvikle det gode samspillet mellom de nye interne fagmiljøene, og at nye roller skal innarbeides i møte med kommuner og andre samarbeidspartnere.

Mandag var pressen i Finnmark invitert til pressekonferanse på politihuset i Kirkenes. De av oss som ikke kunne dra dit fikk pressemelding.

– Vi er godt i gang, og har fått en veldig god start i Finnmark politidistrikt. På sikt tror jeg dette blir veldig bra, skriver politimesteren, som i pressemeldingen også fastslår at Finnmark er et trygt fylke å bo i med stabilt kriminalitetsbilde.

– Som før ligger vi lavere enn resten i politiets nasjonale innbyggerundersøkelse. Samtidig er det veldig gledelig at så mange som 7 av 10 har tillit til politiet her i nord. Jeg håper at den økte tilliten henger sammen med at folk ser at vi velger løsninger som passer i Finnmark, kommenterer politimesteren ifølge pressemeldingen fra Finnmark politidistrikt. Hun forteller at medarbeiderundersøkelsen for 2017 viser at de ansatte også trives godt på jobb i politiet.

– Jeg er spesielt tilfreds med at medarbeiderne opplever at det er trygt å si fra hos oss, da vi har vært veldig opptatt av åpenhet og involvering i etableringen av Finnmark politidistrikt. Vi krever mye av medarbeiderne våre, som stiller opp for befolkningen i Finnmark, samtidig som de selv har vært i omstilling. Jeg er utrolig stolt og takknemlig for den jobben de gjør, skriver politimesteren i pressemeldingen.

Annonse:

Annonse

 

 

Del dette: